Các trường hợp đình chỉ và thu hồi giấy phép tư vấn du học

Hiện nay xu hướng học tập tại nước ngoài đang cực kỳ phát triển tại Việt Nam, kéo theo đó là hàng loạt trung tâm tư vấn du học ra đời đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh và học sinh, tuy nhiên tư vấn du học là một trong những ngành nghề kinh doanh dịch vụ có điều kiện phải đáp ứng tiêu chuẩn của pháp luật và được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học mới được phép thực hiện hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên trong một số trường hợp các đơn vị hoạt động tư vấn du học sẽ bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép nếu như không duy trì được các điều kiện, tiêu chuẩn của pháp luật. Vì vậy để hạn chế việc bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép, Luatvn.vn xin giới thiệu tới Quý độc giả bài viết: “Các trường hợp đình chỉ và thu hồi giấy phép tư vấn du học”

Nếu có thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

I. Cơ sở pháp lý:

1. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
2.  Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;
3. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP/Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
4. Nghị định số 135/2018/NĐ-CP/Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số  46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
5. Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT/Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;
6. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. Các trường hợp đình chỉ giấy phép tư vấn du học:

Theo khoản 1 điều 109 của nghị định 46/2017/NĐ-CP, doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động tư vấn du học trong các trường hợp sau đây:

  • Gian lận để có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: đây là trường hợp không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học nhưng có hành vi gian lận như mượn nhân viên trực tiếp tư vấn  du học ; mượn trụ sở chính của trung tâm tư vấn du học ;…Nhắm xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
  • Không đáp ứng được một trong các điều kiện quy định tại điều 107 nghị định này: đây là trường hợp cơ sở tư vấn du học được cấp giấy phép, nhưng trong quá trình hoạt động, không được bảo đảm có tư vấn trực tiếp làm việc tại trung tâm tư vấn du học;
  • Vi phạm quy định pháp luật về giáo dục sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính khi bị đình chỉ;
  • Cho thuê hoặc cho vay giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: doanh nghiệp được cấp giấy phép dịch vụ tư vấn du học nhưng cho thuê hoặc mượn giấy phép của đơn vị khác. Kinh doanh bất hợp pháp trong dịch vụ tư vấn du học;

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật..

  • Khi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn du học có dấu hiệu vi phạm trong các trường hợp nêu trên, giám đốc Sở giáo dục và đào tạo quyết định thành lập đoàn thanh tra ; tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm và lập biên bản kiểm tra để quyết định tạm đình chỉ hoạt động.
  • Quyết định đình chỉ phải được công bố công khai trong các phương tiện thông tin đại chúng. Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được khắc phục, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải đề nghị kinh doanh dịch vụ tư vấn trở lại và gửi đến Sở giáo dục và đào tạo. Báo cáo nêu rõ biện pháp dẫn đến việc đình chỉ, cùng với các tài liệu hỗ trợ (nếu có) là cơ sở để sở giáo dục và đào tạo cho phép tiếp tục hoạt động tư vấn du học.

III. Các trường hợp thu hồi giấy phép tư vấn du học:

Khoản 2 điều 110 nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động tư vấn du học như sau:

  • Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được giải thể theo quy định của pháp luật;
  • Trong thời gian tạm đình chỉ, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học sẽ tiếp tục hoạt động dịch vụ tư vấn du học trong trường hợp Sở giáo dục và đào tạo ra quyết định đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép dịch vụ tư vấn du học.
  • Cuối thời gian đình chỉ, tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du học không khắc phục được nguyên nhân;

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  • Khi cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn đu học vi phạm một trong các trường hợp nêu trên, giám đốc Sở giáo dục và đào tạo có thể ra quyết định thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ tư vấn du học. Quyết định thu hồi giấy chứng nhận dịch vụ tư vấn du học phải xác định rõ lý do thu hồi và biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nhận dịch vụ tư vấn du học, tổ chức, cá nhân có liên quan. Quyết định thu hồi phải được công bố công khai trên cấc phương tiện thông tin đại chúng.

Trên đây là toàn bộ các trường hợp đình chỉ và thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Nếu có thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

Contact Me on Zalo

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá