Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ là gì?

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ là gì?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể tại Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT, khi thành lập các trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức cần đáp ứng các điều kiện sau:

Cơ sở vật chất

Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và mạng lưới các cơ sở giáo dục đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Điều kiện này đòi hỏi người sáng lập trung tâm ngoại ngữ phải làm thủ tục xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã rằng hoạt động dạy ngoại ngữ trên địa bàn phù hợp với quy hoạch giáo dục địa phương.

Đáp ứng các điều kiện vật lý. Cụ thể, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và đáp ứng yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật, có đủ phòng, phòng học có chức năng phù hợp, với diện tích tối thiểu 1,5m2/học sinh/ca.

Tên trung tâm

Tên của trung tâm ngôn ngữ được đặt theo nguyên tắc: Trung tâm ngôn ngữ + Tên riêng. Trong đó tên gọi riêng không được giống với tên gọi của trung tâm ngoại ngữ đã được thành lập trước đây, không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, mỹ thuật của dân tộc Việt Nam.

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ là gì?
Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ là gì?

Đội ngũ quản lý, giảng viên, nhân viên

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Giám đốc phải đáp ứng các điều sau đây: có nhân cách tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu mức độ 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ cấp độ 6 của Việt Nam hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành phải bảo đảm trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác theo quy định như có trình độ cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có trình độ cao đẳng sư phạm. sư phạm trở lên và chứng chỉ sư phạm; kế toán, thủ quỹ để đáp ứng các yêu cầu hoạt động của trung tâm.

>>Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ<<

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thành lập trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền ra quyết định cho phép hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; trung tâm ngoại ngữ trực thuộc trường trung cấp; trung tâm ngoại ngữ do tổ chức, cá nhân đề xuất thành lập; trung tâm ngoại ngữ của các trường đại học, cao đẳng nằm ngoài khuôn viên trường; trung tâm ngoại ngữ, tin học của các bộ, ban, ngành, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có trụ sở chính đặt tại địa phương.

Ngoài ra, đối với một trung tâm ngoại ngữ hoạt động trong khuôn viên của một trường đại học, học viện hoặc cao đẳng, giám đốc của trường đại học hoặc học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng có thẩm quyền quyết định cho phép hoạt động giáo dục của các trung tâm này.

Cần làm thủ tục gì khi thành lập trung tâm ngoại ngữ?

Bước 1:

Cá nhân, tổ chức đề nghị ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận vị trí trung tâm ngoại ngữ phù hợp với quy hoạch giáo dục địa phương.

 

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ là gì?
Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ là gì?

Bước 2:

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Sở Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các tài liệu sau:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động giáo dục;

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

Quy định về hoạt động giáo dục của trung tâm;

Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu giảng dạy; nhân viên quản lý, giáo viên; tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất, nhà ở hợp pháp; nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động của trung tâm

Chương trình, chương trình giảng dạy, tài liệu giảng dạy;

Danh sách các trích đoạn từ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

Quy định về học phí, lệ phí;

Chứng chỉ sẽ được cấp cho sinh viên vào cuối khóa học.

Bước 3:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định. Việc thẩm định bao gồm kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra cơ sở vật chất kỹ thuật thực tế, khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định. Kết quả thẩm định được ghi vào biên bản thẩm định.

Bước 4:

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền theo quy định ra quyết định cho phép trung tâm tiến hành hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp trung tâm không đủ điều kiện hoạt động, cơ quan cấp phép phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về các quy định về thành lập các trung tâm ngoại ngữ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến mở trung tâm ngoại ngữ hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết cho từng trường hợp cụ thể.

Contact Me on Zalo

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá