Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty/cơ sở kinh doanh phải tiến hành các thủ tục cần thiết để xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng trước khi tiến hành kinh doanh.

Nếu có thắc mắc trong bài viết này vui lòng liên hệ luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

1. Giấy chứng nhận vệ sinh thực phẩm là gì?

 • Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, tên đầy đủ là giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân.
 • Cá nhân có cơ sở cung cấp dịch vụ thực phẩm, sản xuất kinh doanh thực phẩm sẽ ghi nhận các cơ sở tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
Tư vấn giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
Tư vấn giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

2. Tại sao áp dụng giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm ?

 • Hiện nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và sự chú ý nhiều hơn từ người dân do lo ngại về thực phẩm bị ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Đối mặt với tình hình đó, các cơ sở sản xuất thực phẩm và kinh doanh dịch vụ thực phẩm muốn tồn tại trong một thời gian dài, họ phải xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và an toàn thực phẩm
 • Các cơ sở sản xuất, phục vụ ăn uống được pháp luật cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu tình trạng này thiếu, các cơ sở sẽ luôn có nguy cơ bị kiểm tra, xử phạt và có thể buộc phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh và kinh doanh thực phẩm.
 • Sau khi được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
 •  tất nhiên, thực phẩm có nguồn gốc an toàn cho sức khỏe, sản xuất và kinh doanh tại các cơ sở đáp ứng điều kiện vệ sinh và an toàn. Sẽ đạt được niềm tin của người tiêu dùng. Sản phẩm thực phẩm sản xuất tại cơ sở này cũng sẽ có hộ chiếu cần thiết để tiếp cận các kênh phân phối và các kênh tiêu thụ như siêu thị, nhà hàng và các loại quán ăn khác.

3.Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho công ty dịch vụ nhà hàng là cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4. Quy trình xin cấp giấy phép an toàn, vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng

Thủ tục xin cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

a. Trình độ tiến độ và tổ chức đào tạo về an toàn thực phẩm đối với người quản lý / chủ sở hữu, nhân viên kinh doanh;

b. Tổ chức kiểm tra sức khỏe cho người quản lý / chủ sở hữu, nhân viên kinh doanh;
c. Hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
d. Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

  • Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho thành lập nếu hồ sơ vô hiệu;
  • Nếu có hơn 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đơn không hợp lệ, nếu việc thành lập không trả lời hoặc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận sẽ hủy bỏ hồ sơ.

e. Thẩm định cơ sở đề nghị cấp giấy phép an toàn, vệ sinh thực phẩm đối với nhà hàng:

 • Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, vụ sẽ ra quyết định thành lập tổ thẩm định và tổ chức thẩm định trong lĩnh vực.
 • Đối với cơ sở chưa đủ điều kiện, tổ thẩm định sẽ phụ thuộc vào tình hình thành lập để lập biên bản phù hợp.
 • Đối với cơ sở có thẩm quyền, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm được cấp

f.  Cấp giấy chứng nhận:

   • Nếu cơ sở đáp ứng các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo mùa, thời gian hoạt động phải được ghi rõ trong giấy chứng nhận;
   • Trong trường hợp chưa có đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải chờ hoàn thành, phải nêu rõ nội dung và thời gian hoàn thành nhưng không quá 60 ngày. Tổ thẩm định lại thẩm định khi thành lập có văn bản xác nhận đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của tổ thẩm định trước đó;

Nếu có thắc mắc trong bài viết này vui lòng liên hệ luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Contact Me on Zalo

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá