Thủ tục đăng ký kinh doanh mới năm 2021

I. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký Công ty mới theo các bước sau:

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ

 • Nhà sáng lập doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký mới.

Bước 2: gửi đơn đăng ký

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đăng ký doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của một trong ba phương pháp sau:

 • Gửi đơn trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh.
 • Gửi ứng dụng qua dịch vụ bưu chính.
 • Gửi ứng dụng qua mạng thông tin điện tử.

Bước 3: giải quyết hồ sơ

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
 • Nếu đơn không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về nội dung được sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không được phê duyệt thì cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do cho người thành lập doanh nghiệp.

Bước 4: lấy kết quả

 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền đăng ký kinh doanh có thể tiếp nhận kết quả trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc đăng ký nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính.

II. Hồ sơ kinh doanh mới năm 2021

1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân

 • Đơn đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao văn bản pháp luật cá nhân cho chủ doanh nghiệp tư nhân.

2. Đơn xin đăng ký Công ty hợp danh

 • Đơn đăng ký kinh doanh.
 • Điều lệ Công ty.
 • Danh sách các thành viên.
 • Bản sao pháp lý cá nhân đối với các thành viên.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư.

3. Đơn xin đăng ký Công ty trách nhiệm hữu hạn

 • Đơn đăng ký kinh doanh.
 • Điều lệ Công ty.
 • Danh sách các thành viên.
 • Bản sao các hồ sơ sau:
 • Giấy tờ hợp pháp của các thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Văn bản quy phạm pháp luật của tổ chức thành viên là tổ chức và văn bản bổ nhiệm người đại diện theo uỷ quyền ; giấy tờ pháp lý của người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài, bản sao giấy tờ pháp luật của tổ chức phải được hợp pháp hóa;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư.

4. Hồ sơ đăng ký Công ty cổ phần

 • Đơn đăng ký kinh doanh.
 • Điều lệ Công ty.
 • Danh sách các cổ đông sáng lập ; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao các hồ sơ sau:
 • Văn bản quy phạm pháp luật của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Văn bản quy phạm pháp luật của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản bổ nhiệm người đại diện theo uỷ quyền ;
 • Văn bản quy phạm pháp luật của người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài, bản sao giấy tờ pháp luật của tổ chức phải được hợp pháp hóa;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Trường hợp người thành lập doanh nghiệp không trực tiếp nộp đơn xin thành lập Công ty mới nhưng cho phép người khác thực hiện thủ tục thì doanh nghiệp phải gửi văn bản kèm theo văn bản ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp bản sao văn bản pháp luật của cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục.

III. Ý nghĩa của doanh nghiệp

 • Đối với nhà nước: Doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh đại diện cho nhà nước theo pháp luật đối với các đơn vị kinh doanh nói chung và chủ doanh nghiệp cụ thể.
 • Đăng ký kinh doanh giúp nhà nước nắm bắt các yếu tố kinh doanh, do đó chính sách và biện pháp hợp lý và hợp lý. Chỉ theo cách này chúng ta có thể đảm bảo một nền kinh tế hiện đại, nhưng luôn luôn bám theo các nguyên tắc và chính sách của nhà nước.
 • Chủ doanh nghiệp: công nhận và có quyền đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Với luật công nhận việc thành lập doanh nghiệp, có nghĩa là từ bây giờ, doanh nghiệp có cơ sở pháp lý vững chắc yêu cầu nhà nước bảo đảm lợi ích hợp pháp để có thể làm kinh doanh trong tâm trí.
 • Đối với xã hội: công bố với cộng đồng và xã hội về sự tồn tại của doanh nghiệp. Đó cũng là quảng cáo hiệu quả để tìm các đối tác và khách hàng.
 • Đối với nền kinh tế: khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ là thành viên của khu vực kinh tế và góp phần phát triển toàn bộ đất nước.
 • Do đó, việc thiết lập doanh nghiệp không chỉ đảm bảo lợi ích của người sáng lập doanh nghiệp, mà còn góp phần bảo đảm trật tự quản lý và phát triển đất nước. .

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

Contact Me on Zalo

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá