Trình tự thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên

Thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ đã và đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Hiện nay, các quy định về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên đã có một vài sự thay đổi; vì lẽ đó Luatvn.vn trân trọng gửi tới Quý khách hàng bài viết để cập nhật về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

I.Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2014;
 • Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;
 • Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ giáo dục và đào tạo;
 • Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
 • Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
 • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về Điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về Điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học.
 • Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. Điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Tại Điện Biên

1. Điều kiện cho giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục thay đổi giám đốc trung tâm ngoại ngữ
Thủ tục thay đổi giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng đủ các Điều kiện theo quy định của pháp luật:

 • Có thân nhân tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học bằng tiếng nước ngoài ít nhất là cấp 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 cấp cho Việt Nam hoặc tương đương.
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2. Điều kiện cho giáo viên trung tâm ngoại ngữ

 • Giáo viên trung tâm ngoại ngữ là người chịu trách nhiệm dạy và hướng dẫn, kể cả giáo viên toàn thời gian, giáo viên có thể là người Việt Nam, giáo viên là người bản xứ, giáo viên là người có thẩm quyền hoặc giáo viên theo dõi, quản lý).

Giáo viên trung tâm ngoại ngữ đáp ứng các Điều kiện sau:

 • Giáo viên Việt Nam có đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ, họ đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:
 • Có bằng đại học sư phạm ngoại ngữ hoặc cao hơn;
 • Có bằng đại học ngoại ngữ hoặc đại học sư phạm.

Các giáo viên là người bản xứ ngôn ngữ ngoại ngữ của mỗi nước ngoại quốc cụ thể đều đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ cho các Điều kiện sau đây:

 • Có bằng đại học hoặc một chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ thích hợp.
 • Giáo viên nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ ngoại ngữ khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
 • Có bằng đại học sư phạm ngoại ngữ hoặc cao hơn;
 • Có bằng đại học bằng tiếng nước ngoài hoặc một giấy chứng nhận ngoại ngữ thích hợp;
 • Có bằng đại học hoặc cao hơn, giấy chứng nhận khả năng ngoại ngữ ở mức 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 cấp đối với Việt Nam hoặc tương đương và có giấy chứng nhận tiếng nước ngoài.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ

 • Các cơ sở và thiết bị của trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng đủ nhu cầu của học sinh cũng như các quy định của luật để đảm bảo chất lượng đào tạo của ngoại ngữ và trung tâm học tập. Thành viên của trung tâm.
 • Theo quy định hiện hành hiện nay, thông tư số 21/2018/TT – BKHĐT của bộ giáo dục và đào tạo không quy định rõ các yêu cầu về cơ sở vật chất và trung tâm tin học. Tuy nhiên, căn cứ vào tinh thần thông tư số 03/2011/TT – BKHĐT hết hạn ngày 10 / 10 / 2018, các quy định về cơ sở của trung tâm ngoại ngữ khi xây dựng một trung tâm ngoại ngữ ở tại Điện Biên và xây dựng và sắp xếp cơ sở của trung tâm ngoại ngữ.
 • Do đó, các cơ sở của trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các Điều kiện sau:
  • Có đủ các phòng học phù hợp và phòng chức năng để đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo ; văn phòng bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm phục vụ quản lý, đào tạo. Phòng học được thắp sáng, có diện tích tối thiểu là ​​1. 5 m2 / sinh viên;
  • Có sách giáo khoa, tài liệu, thiết bị để dạy và học theo yêu cầu của chương trình đào tạo;
  • Có một khu vực cho các quan chức, giáo viên và sinh viên để nghỉ ngơi và nghỉ ngơi.

III. Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên

Thuê mặt bằng mở trung tâm ngoại ngữ
Thuê mặt bằng mở trung tâm ngoại ngữ

Bước 1:

 • Doanh nghiệp và cá nhân quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên, xây dựng cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật ; tổ chức xây dựng cơ cấu giáo viên của trung tâm giáo viên nước ngoài;

Bước 2:

 • Doanh nghiệp và cá nhân chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên theo quy định của hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm tiếng nước ngoài trên tại Điện Biên;

Bước 3:

 • Doanh nghiệp và cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đã được chuẩn bị tại bước 2 trên cơ quan cấp giấy phép. Tùy thuộc vào phân cấp của bộ máy hành chính để cấp phép cho các trung tâm ngoại ngữ của từng địa phương dựa trên chức năng của cơ quan nhà nước, có các địa phương có các cơ quan cấp phép khác nhau. Thông thường, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên là sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên;

Bước 4:

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên, cơ quan có thẩm quyền thành lập tổ kiểm tra, thẩm định địa điểm thực tế của trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên;

Bước 5:

 • Cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào biên bản thẩm định thành lập để quyết định cho phép thành lập / yêu cầu sửa đổi, bổ sung các cơ sở theo quy định, từ chối cấp giấy phép thành lập. Trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên.

Bước 6:

 • Doanh nghiệp và cá nhân đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên;

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Contact Me on Zalo

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá