Các thủ tục báo tăng, báo giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động

Các thủ tục báo tăng, báo giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động

Công ty cần lập hồ sơ báo cáo việc tăng hoặc giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động khi có sự thay đổi nhân sự. Cách báo cáo sự gia tăng hoặc giảm bảo hiểm xã hội, liệu có thể thực hiện trực tuyến? Luatvn.vn sẽ cung cấp chi tiết trong bài viết bên dưới đây.

Cách thanh toán bảo hiểm xã hội khi tăng

Tỷ lệ thanh toán bảo hiểm xã hội của người lao động khi báo cáo gia tăng tương tự như của người lao động đã tham gia một thời gian dài. Cụ thể, tỷ lệ thanh toán / lương như sau:
Tiền đóng BHXH = 32% x Mức lương đóng BHXH của người lao động
Ví dụ: nếu lương của nhân viên là 5.500.000 đồng, tiền bảo hiểm xã hội là: 32% x 5.500.000 đồng = 1.760.000 đồng.
Đối với trường hợp báo tăng sau so với thời điểm hiện tại, thì phải truy thu.
Ví dụ: Một nhân viên đã làm việc tại công ty từ tháng 1 năm 2021. Nhưng cho đến tháng 3 năm 2021, công ty hoàn thành thủ tục báo tăng bảo hiểm xã hội cho nhân viên. Trong trường hợp này, ngoài đóng góp bảo hiểm xã hội của tháng 1, tháng 2 và tháng 3/2021. Theo tỷ lệ thanh toán theo quy định, công ty phải trả lãi do chậm nộp vào tháng 1 và tháng 2 năm 2021.

Thủ tục báo tăng báo giảm bảo hiểm xã hội
Thủ tục báo tăng báo giảm bảo hiểm xã hội

Hồ sơ thủ tục báo tăng, bảo giảm bảo hiểm xã hội và nơi trình

Trong công ty đang tham gia BHXH và có nghiệp vụ phát sinh trong tháng, bạn cần báo tăng cho nhân viên khi có nhân viên mới hoặc báo giảm cho nhân viên khi có nhân viên thôi việc. Trình tự hồ sơ thực hiện theo các bước như sau:
Trong một công ty tham gia bảo hiểm xã hội và có nghiệp vụ phát sinh trong tháng. Bạn cần báo tăng cho nhân viên mới hoặc giảm khi một nhân viên rời đi. Thủ tục nộp đơn đăng ký như sau:

Khi nhân viên tăng, các tài liệu sau đây phải được chuẩn bị:

1. Trường hợp công ty báo tăng mới lần đầu, không có mã đơn vị:

– Hợp đồng lao động giữa công ty và nhân viên, ký kết và đóng dấu hợp đồng lao động.

– Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

– Tờ khai TK3-TS.

– Tờ khai TK1-TS (1 bản/người). 

– Mẫu D02-TS.

– Bảng chi trả tiền lương cho nhân viên, chỉ trong trường hợp báo cáo tăng, lùi so với thời điểm hiện hành.

– Thông tin của các nhân viên báo cáo bảo hiểm xã hội, được điền đầy đủ theo phiếu giao nhận hồ sơ 600 của bảo hiểm xã hội.
Hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trường hợp công ty báo cáo tăng, mã đơn vị có sẵn:

Tiến hành gửi ứng dụng trực tuyến bằng cách đăng ký tài khoản và gửi tài khoản đó trực tuyến với chữ ký kỹ thuật số.
Đối với báo giảm nhân viên:
Công ty thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến tương tự như thủ tục báo cáo gia tăng lao động khi công ty có mã đơn vị.

Thủ tục báo tăng báo giảm bảo hiểm xã hội
Thủ tục báo tăng báo giảm bảo hiểm xã hội

Thời gian giải quyết hồ sơ báo tăng và báo giảm về bảo hiểm xã hội

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, người nộp đơn sẽ nhận kết quả.
Đối với báo tăng: ứng viên sẽ nhận được một sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế. Nếu người lao động báo cáo sự gia tăng trước đó đã tham gia bảo hiểm xã hội và có sổ bảo hiểm xã hội, họ sẽ chỉ nhận được thẻ bảo hiểm y tế. Vì mỗi nhân viên tham gia bảo hiểm xã hội chỉ được cấp một sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động mất sổ bảo hiểm xã hội thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội.

Đối với báo giảm: sau khi hoàn thành thủ tục thông báo cho người lao động về việc giảm hoàn toàn. Công ty làm hồ sơ và thủ tục đóng sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Được quản lý bởi cơ quan bảo hiểm xã hội cùng với sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động nghỉ thai sản, nghỉ ốm quá 14 ngày. Công ty sẽ thông báo cho người lao động về việc giảm. Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản hoặc thời gian ốm đau, khi người lao động trở lại làm việc, công ty sẽ thực hiện thủ tục báo cáo tăng.
Trên đây là chi tiết của thủ tục, báo tăng, báo giảm bảo hiểm xã hội mới nhất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, cần thêm tư vấn pháp lý hoặc một gói dịch vụ kế toán trọn gói đầy đủ của Luatvn.vn. Xin vui lòng gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất. Hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788