Biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng có hình thức như thế nào? Cách ghi đầy đủ chi tiết Biên bản thanh lý hợp đồng ra sao? Mời quý khách hàng theo dõi bài viết sau đây của Luatvn.vn để biết thêm thông tin chi tiết nhé! Xin cảm ơn!

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí. Xin cảm ơn!

Mẫu hợp đồng thử việc
Biên bản thanh lý hợp đồng.

Ý nghĩa pháp lý của biên bản thanh lý hợp đồng?

Thanh lý hợp đồng được hiểu như thế nào? Pháp luật hiện hành có quy định việc thanh lý hợp đồng là thủ tục bắt buộc không? Tại sao các thực thể thường chọn thực hiện thanh lý hợp đồng như một bước cuối cùng trong quá trình thực hiện hợp đồng?

Thời hạn thanh lý hợp đồng xuất hiện và được công nhận trong Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989, cụ thể tại Điều 28 quy định các trường hợp phải thanh lý hợp đồng kinh tế như sau:
 1. Hợp đồng kinh tế đã hoàn thành;
 2. Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng kinh tế đã hết và không có thỏa thuận gia hạn thời hạn đó;
 3. Hợp đồng kinh tế bị đình chỉ, hủy bỏ;
 4. Khi hợp đồng kinh tế không được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 24 hoặc Điều 25 của Pháp lệnh này.
Tuy nhiên, Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 đã hết hiệu lực và việc thanh lý hợp đồng có thời hạn không còn được ghi nhận trong các văn bản pháp luật hiện hành, cụ thể trong Bộ luật Dân sự 2015 không còn quy định về thanh lý hợp đồng mà thay vào đó là quy định về chấm dứt hợp đồng.

Điều 422 quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng sau đây:

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:
 1. Hợp đồng đã hoàn thành;
 2. Theo thỏa thuận của các bên;
 3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng không còn tồn tại, nhưng hợp đồng phải do cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;
 4. Hợp đồng bị hủy bỏ hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng;
 5. Hợp đồng không thể thực hiện được vì chủ thể của hợp đồng không còn tồn tại;
 6. Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này;
 7. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Nhưng trên thực tế:

 • Hiện nay, việc thanh lý hợp đồng vẫn được các bên sử dụng phổ biến như một sự xác nhận về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Theo đó, về bản chất, thanh lý hợp đồng được hiểu là sau khi hai bên đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ cũng như được hưởng các quyền lợi tương ứng, họ sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng, với mục đích xác nhận lại hợp đồng. Một lần nữa, hai bên đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo nội dung của hợp đồng đã ký và sau đó hai bên không còn ràng buộc với nhau và tránh tranh chấp trong tương lai.

Tuy nhiên

 • Có thể thấy, trong một số trường hợp, mặc dù các nghĩa vụ chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định trong hợp đồng, hai bên vẫn có thể thanh lý hợp đồng. Đây là thực tế cho thấy nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự được ghi nhận tại khoản 2 Điều 3 Bộ luật Dân sự là sự tự thỏa thuận của các bên.

Như vậy

 • Hai bên hoàn toàn có thể thống nhất thời gian thanh lý hợp đồng, do đó việc thanh lý hợp đồng có thể xảy ra ngay cả khi nghĩa vụ chưa được thực hiện. Tại thời điểm đó, bản chất của việc thanh lý hợp đồng có thể được hiểu là ghi lại tiến độ thực hiện hợp đồng của các bên.

Thông thường

 • Việc thanh lý hợp đồng được thể hiện bằng Biên bản thanh lý hợp đồng, sẽ ghi nhận hiệu suất hợp đồng của các bên; cụ thể, mỗi bên đã thực hiện nghĩa vụ gì đối với bên có nghĩa vụ và những quyền nào đã được hưởng từ bên có nghĩa vụ; và bất kỳ nghĩa vụ nào chưa được thực hiện, v.v., biên bản thanh lý hợp đồng sẽ hiển thị các nội dung đó. Mục đích của việc thanh lý hợp đồng là để hạn chế tranh chấp về các nghĩa vụ đã hoàn thành.

Do đó, thông thường, việc thanh lý hợp đồng chỉ được thực hiện khi các bên đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ của mình đối với bên kia, nhưng trong một số trường hợp để đảm bảo các nghĩa vụ đã thực hiện trong khi một số nghĩa vụ vẫn còn. Nếu hợp đồng chưa được thực hiện, hai bên vẫn có thể thanh lý hợp đồng và chỉ rõ nội dung nghĩa vụ chưa thực hiện để tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ đó.

Biên bản thanh lý hợp đồng

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …………………../TLHĐ

 

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ………………/………….. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ………..

 

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : ……………………………………………………………………………………………

Chức danh           : …………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại       : …………………………………… Fax: ……………………………………………….

MST                     : …………………………………………………………………………………………..

 

BÊN B: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : . …………………………………………………………………………………………..

Chức danh           : …………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại       : ……………………………………………… Fax: …………………………………….

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

 

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……………….. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……..   với nội dung sau:

 

ĐIỀU 1:

Bên B đã tiến hành …………… cho Bên A theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….

 

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

 • Giá trị hợp đồng trước thuế: …………………………………………………………………………
 • Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………
 • Giá trị hợp đồng sau thuế: …………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ………………………………….

 

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

 

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

                            Giám đốc                                                                 Giám đốc

 

 

 

 

Hướng dẫn làm Biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu hợp đồng thuê người làm
Biên bản thanh lý hợp đồng.

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: /TLHĐ

 

Căn cứ vào Hợp đồng Kế toán thuế  số: 25/6/2015 ký ngày 28/7/2015  giữa Công ty LUATVN.VN  và Công ty TNHH ABC

 

Hôm nay, ngày 16 tháng 10  năm 2019 Tại 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY LUATVN.VN

Địa chỉ trụ sở chính: 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Đại diện bởi ông : Phan Văn Luật

Chức danh           : Giám đốc

Số điện thoại       : 076 338 7788

 Fax: Không có 

MST                     :  0315884930 do Sở kế hoạch và đầu tư TP HCM cấp.

 

BÊN B: CÔNG TY TNHH ABC

Địa chỉ trụ sở chính:  Tòa nhà B6A Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đại diện bởi ông :  Đoàn Văn Khách Hàng

Chức danh           : Giám đốc

Số điện thoại       : 0778.738.886

Fax: 0778.738.886

MST                     :  2369785461 do Sở kế hoạch và đầu tư TP HCM cấp.

 

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng Kế toán thuế số: 25/6/2015 ký ngày 28/7/2015 với nội dung sau:

ĐIỀU 1:

Bên B đã tiến hành ủy quyền về thuế số công ty cho Bên A theo hợp đồng  nghiệp số: 25/6/2015 ký ngày 28/7/2015

 

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

 • Giá trị hợp đồng trước thuế: 55 000 000 VNĐ bằng chữ năm mươi lăm triệu Việt Nam đồng
 • Thuế VAT: 31 000 000 VNĐ bằng chữ ba  mươi mốt triệu Việt Nam đồng
 • Giá trị hợp đồng sau thuế: 86 000 000 VNĐ bằng chữ tám mươi sáu triệu Việt Nam đồng

Phương thức thanh toán: Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A khoản tiền trên Số tài khoản ngân hàng ACBank.

Bên B thanh toán hợp đồng với số tiền trên cho bên A trong 1 lần: 5 ngày kể từ ngày kí hợp đồng

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng  số:25/6/2015 ký ngày 28/7/2015  giữa Công ty LUATVN.VN  và Công ty TNHH ABC

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau

 

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

                            Giám đốc                                                                 Giám đốc

Phan Văn Luật                                               Đoàn Văn Khách Hàng

 

Bài viết trên đây của Luật VN đã cung cấp cho quý khách hàng về nội dung của Hướng dẫn làm Biên bản thanh lý hợp đồng. Nếu quý khách hàng có câu hỏi  cần hỗ trợ về những vấn đề khác liên quan đến pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076.338.7788 để được giải đáp mọi thắc mắc. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788