Các công ty có trụ sở ở chung cư phải di chuyển

Nhà nước cấm thành lập văn phòng và địa điểm kinh doanh trong nhà chung cư vào ngày 10 tháng 6 năm 2016 theo quy định của luật nhà ở 2014 và nghị định 99/2015/NĐ-CP. Do đó, các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh được phép kinh doanh trong nhà chung cư có nghĩa vụ di dời trước thời hạn nêu trên.
Câu chuyện cấm trụ sở công ty trong các tòa nhà chung cư đã được đưa ra một thời gian dài. Kể từ năm 2008, bộ xây dựng đã ban hành văn bản chính thức số 2544/BXD-QLN yêu cầu một số địa phương xem xét và thực hiện các biện pháp khắc phục việc sử dụng các căn hộ chung cư như văn phòng. Tuy nhiên, ứng dụng vẫn chưa được đồng bộ với nhiều địa phương trên cả nước.
Năm 2014, quốc hội thông qua Luật Nhà Ở và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Theo đó, một trong những điều cấm của luật này quy định tại điều 6 là sử dụng xây dựng căn hộ cho mục đích phi dân cư. Đối với trường hợp doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động tại các căn hộ trước ngày Luật Nhà Ở, chính phủ quy định thời gian chuyển đổi tại khoản 7 điều 80, nghị định 99/2015/ NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015 như sau :
Trường hợp giấy đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền quy định chung căn hộ là địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà Ở thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được phát hành giấy đăng ký kinh doanh này phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa chỉ khác không phải căn hộ chung cư trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày nghị định có hiệu lực; các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đăng ký kinh doanh phải thực hiện điều chỉnh lại địa chỉ kinh doanh ghi trong giấy phép đăng ký kinh doanh đã cấp cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức sang địa điểm khác trong thời gian được quy định theo khoản này; quá thời hạn quy định tại khoản này, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được kinh doanh trong căn hộ chung cư.

Vậy, sau ngày 10 tháng 6 năm 2016 (sau 6 tháng kể từ ngày nghị định 99/2015 được thi hành), các cơ sở kinh doanh phải chuyển văn phòng, trụ sở và địa điểm kinh doanh ra khỏi căn hộ chung cư

Hiện nay, trên toàn quốc, có hơn 7.000 doanh nghiệp với trụ sở chính nằm ở các căn hộ cần được di chuyển theo các quy định trên.
Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội vừa thông báo các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại Hà Nội mà họ không đăng ký thành lập trụ sở chính hoặc văn phòng chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc vị trí kinh doanh ở các căn hộ chung cư. Trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc tổ chức có trụ sở chính, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại căn hộ chung cư, văn phòng đại diện phải đăng ký thay đổi trụ sở, văn phòng đại diện các cấp. Vi phạm sẽ được kiểm tra và xử lý bởi các cơ quan có liên quan theo quy định.

thue chung cu lam van phong co duoc khong 2

Sở Kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh đã gửi một công văn chính thức cho các doanh nghiệp ở nhà chung cư vào ngày 18 tháng 11 năm 2016 yêu cầu các doanh nghiệp thay đổi trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày phát hành.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788