Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Theo khảo sát đánh giá thực trạng đầu tư nước ngoài, số lượng doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng. Với nhiều chính sách thuế ưu đãi, các doanh nghiệp nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam dưới nhiều hình thức khác nhau.

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và phân loại hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam:

Đầu tư kinh doanh có nghĩa là nhà đầu tư đầu tư vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, đầu tư theo hợp đồng hoặc đầu tư bất động sản. dự án đầu tư hiện tại.
Theo Luật Đầu tư 2014, có bốn hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; Đầu tư theo hình thức hợp đồng BPP và đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam:

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế:

Với hình thức này, trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cũng phải đáp ứng các điều kiện sau:

Về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ:

Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không giới hạn trong tổ chức kinh tế, nhưng trừ các trường hợp sau đây:
Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán
Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa, chuyển đổi sang hình thức khác theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.
Trường hợp cả hai trường hợp trên, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. thành viên.
Về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động:
Về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và các điều kiện khác theo quy định của công ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Tại sao nước ngoài đầu tư vào Việt Nam
Tại sao nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế:

Đây là hình thức đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế để góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau: sở hữu vốn điều lệ cũng như hình thức đầu tư và phạm vi hoạt động nêu trên.
Theo đó, với hình thức này, nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, góp vốn vào tổ chức kinh tế dưới các hình thức sau:

Hình thức góp vốn:

Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc phát hành thêm cổ phiếu của công ty cổ phần.
Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh.
Ngoài ra, các tổ chức nước ngoài cũng có thể góp vốn vào các tổ chức kinh tế khác. Hình thức mua cổ phần, phần vốn góp: Nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn các hình thức sau:
Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông.
Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn.
Mua vốn góp của các thành viên góp vốn trong quan hệ đối tác để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh.
Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài có thể mua vốn góp từ các thành viên của các tổ chức kinh tế khác.

Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP:

Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ký hợp đồng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện, quản lý và vận hành dự án kết cấu. cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ công.
Theo đó, có 7 loại hợp đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP), bao gồm hợp đồng xây dựng – vận hành – chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng – chuyển giao – vận hành (BTO) và hợp đồng xây dựng – vận hành – chuyển giao (BTO). – Hợp đồng chuyển nhượng (BT),
Hợp đồng xây dựng – sở hữu – vận hành (BOO), Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – cho thuê (BTL), Hợp đồng xây dựng – cho thuê – chuyển giao (BTL) và hợp đồng quản lý kinh doanh (O&M).

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC:

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC là hình thức hợp đồng ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài, giữa nhà đầu tư trong nước hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài theo thủ tục cấp giấy chứng nhận. Nhận đầu tư hợp tác kinh doanh, chia sẻ lợi nhuận, phân phối sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.
Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập Ban điều phối để thực hiện hợp đồng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban điều phối do chính các bên thoả thuận.
Như vậy, đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC là hình thức đầu tư được thiết lập trên cơ sở hợp đồng đã ký giữa các nhà đầu tư nhưng không thành lập pháp nhân mới, theo đó quyền và nghĩa vụ của các bên không bị ràng buộc về mặt tổ chức mà bị ràng buộc theo hợp đồng bởi các bên ký kết hợp đồng.
Quý khách cần tư vấn hỗ trợ hãy liên hệ với công ty Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để dược tư vấn
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788