Các loại thuế phải đóng khi kinh doanh cửa hàng điện nước

Chào luật sư. Tôi vừa mở một cửa hàng điện nước khoảng 150 triệu. Vậy tôi phải đóng những loại thuế nào?

Quý khách có thắc mắc, cần giải đáp hãy liên hệ với luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

cty dien nuoc

1. Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 39/2007/NĐ-CP của Chính phủ: đối với cá nhân thực hiện hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh
 • Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ
 • Tài liệu hợp nhất 33/2014 /BTC trong năm 2014 củng cố Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định 75/2002/NĐ-CP quy định mức thuế Môn bài do Bộ Tài chính ban hành

2. Các loại thuế, thời hạn và mức đóng khi đăng ký kinh doanh cửa hàng điện nước:

Hộ kinh doanh cá thể cần phải đóng 3 loại thuế:

Mở quán ăn nhỏ có cần đăng kí kinh doanh không

1.Thuế môn bài:

 • Mức nộp thuế môn bài: theo Biểu thuê môn bài của hộ kinh doanh quy định tại văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BTC, ngày 14/07/2014 về thuế môn bài. Thông thường, thuế được trả 1 năm sẽ là 1. 000. 000 đồng.
  Kỳ thuế giấy phép hàng năm và thời hạn quy định tại điều 17 thông tư 156/2103/TT-BTC về quản lý thuế:
  Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế vừa mới bắt đầu kinh doanh là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Trường hợp người nộp thuế vừa thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa bắt đầu sản xuất, kinh doanh thì phải kê khai thuế giấy phép trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký kinh doanh. Thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Đối với người nộp thuế đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và đã kê khai nộp thuế, thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giấy phép cho các năm sau đây nếu các yếu tố thay đổi thuế suất thuế phải nộp không thay đổi.
 • Trường hợp người nộp thuế có thay đổi các yếu tố liên quan đến cơ sở thuế và thay đổi số thuế phải nộp của năm sau, thì thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm đó.
 • Thời hạn nộp thuế giấy phép là ngày 30 tháng 01 năm phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp người nộp thuế vừa mới bắt đầu sản xuất, kinh doanh hoặc vừa thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh thì thời hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 26 thông tư 156).

2. Thuế GTGT, Thu nhập hộ kinh doanh

 • Hạn chót nộp thuế GTGT và thu nhập hộ kinh doanh quý dựa trên quy định tại khoản 4 điều 21 thông tư 156 / 2013 /TT-BTC:
 • Căn cứ thông báo thanh toán thuế, đối tượng nộp thuế căn hộ phải nộp thuế quý không chậm nhất là ngày cuối quý.
 • Đối với đối tượng nộp thuế căn hộ sử dụng hóa đơn, thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng là ngày thứ 30 của tháng đầu quý sau.
 • Đối với cá nhân nộp thuế khoán bằng các hóa đơn bán lẻ, thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu trên hóa đơn là thời điểm khai thuế theo từng lần phát sinh.
  Thuế GTGT = thuế suất GTGT x Doanh thu khoán.
  Thuế TN HKD = thuế suất TN HKD x Doanh thu khoán.

Trường hợp doanh thu 1 năm của hộ kinh doanh dưới 100 triệu đồng / năm thì bạn không phải nộp thuế GTGT.

Quý khách có thắc mắc, cần giải đáp hãy liên hệ với luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788