Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng được hướng dẫn trong thông tư 219/2013/tt – btc và thông tư 130 / 2016/tt – btc sửa đổi, bổ sung:
Cơ sở kinh doanh phải nộp thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế gtgt đầu vào không được khấu trừ đầy đủ trong tháng (for, trong quý (for, trong quý (for. Sẽ được khấu trừ trong kỳ kế tiếp.
Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế gtgt chưa được khấu trừ, phát sinh trước kỳ hạn thuế tháng 7 năm 2016 hoặc kỳ tính thuế của quý ba năm 2016 và được hoàn thuế gtgt theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 18 thông tư này. Thông tư số 219 / 2013 / tt – btc, cơ quan thuế thực hiện việc hoàn thuế theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau: trường hợp có ít nhất 12 tháng kể từ ngày đầu tiên.

doanh nghiep nho

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư

Điều kiện của cơ sở kinh doanh được hoàn thuế gtgt là:
Doanh nghiệp đăng ký;
Đăng ký thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;
Hoặc khảo sát trường dầu khí, dự án thăm dò và phát triển trong giai đoạn đầu tư và chưa được đưa vào hoạt động;
Thời hạn đầu tư là 01 năm trở lên, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ sử dụng để đầu tư sẽ được hoàn lại hàng năm, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 điều 1 thông tư 130 / 2016. I ) dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ vốn điều lệ ; dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhưng chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật ; dự án đầu tư của cơ sở sản xuất, kinh doanh;
Trường hợp số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa và dịch vụ mua, sử dụng để đầu tư là 300 triệu đồng hoặc nhiều hơn thì thuế giá trị gia tăng sẽ được hoàn lại.

Hoàn thuế gtgt đối với dự án đầu tư

Điều kiện hoàn thuế vat:
Cơ sở kinh doanh vận hành phải chịu thuế gtgt;
Cơ sở kinh doanh phải khai báo riêng cho dự án đầu tư và thuế gtgt đầu vào của dự án đầu tư bù đắp khai báo thuế gtgt hoạt động sản xuất, kinh doanh được thực hiện cho dự án. Đầu tư cùng tỉnh / thành phố trong giai đoạn đầu tư hoặc các dự án đầu tư khác tỉnh, thành phố thuộc trung ương nơi trụ sở, trong giai đoạn đầu tư chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế;
Số thuế gtgt chuyển nhượng của dự án đầu tư bằng với số thuế gtgt phải nộp của các hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh;
Sau khi thanh toán, nếu số thuế gtgt đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ đầy đủ là 300 triệu đồng hoặc nhiều hơn thì thuế gtgt sẽ được hoàn lại cho dự án đầu tư, nếu dưới 300 triệu đồng thì sẽ được chuyển đến số 300 triệu đồng. Thuế gtgt đầu tư của dự án đầu tư giai đoạn khai báo tiếp theo;
Trừ các dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc thuê lại tài sản cố định và điểm c khoản 3 điều 1 thông tư 130 / 2016 / tt – btc.

doanh nghiep nho 1

Hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Các cơ sở kinh doanh trong tháng (for vụ án hàng quý có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên.
Nếu cơ sở kinh doanh có cả hàng hóa xuất khẩu, dịch vụ trong tháng / quý, có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước, cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng vào đầu vào thuế gtgt đầu vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không thể hạch toán riêng, số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu, dịch vụ được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hàng hóa xuất khẩu và dịch vụ cho tổng doanh thu và dịch vụ. Của thời gian nộp thuế giá trị gia tăng từ thời hạn nộp thuế sau thời hạn hoàn thuế trước khi hoàn thuế cho kỳ hoàn thuế hiện hành. Trường hợp chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động
Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng của phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản.
Cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phải giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng trên sản lượng của các hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư. Số tiền thuế giá trị gia tăng đã khai báo

Trường hợp cơ sở kinh doanh hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật về giải thể hoặc phá sản thì số thuế gtgt được hoàn trả theo quy định của luật giải thể, phá sản và quản lý. Quản lý thuế ; đối với vat không hoàn lại, hoàn thuế sẽ không được xử lý.
Trường hợp cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động và không tạo ra thuế gtgt đầu ra từ hoạt động kinh doanh chính của mình thì phải nộp số thuế đã được hoàn lại cho ngân sách nhà nước. Trường hợp có bán tài sản thì số thuế gtgt đầu vào tương ứng không phải điều chỉnh.

Hoàn thuế vat cho các chương trình và dự án sử dụng hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

Đối với các dự án sử dụng vốn oda không hoàn lại: chủ dự án / dự án hoặc nhà thầu chính hoặc tổ chức do nhà tài trợ nước ngoài chỉ định quản lý chương trình, dự án sẽ được hoàn trả số thuế gtgt thanh toán. Đối với hàng hóa, dịch vụ mua tại việt nam để sử dụng trong các chương trình, dự án.
Tổ chức tại việt nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại việt nam có thể hoàn trả thuế gtgt.
Người được hưởng quyền ưu đãi ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi ngoại giao, miễn trừ hàng hóa mua hàng, dịch vụ tại việt nam có thể được hoàn thuế giá trị gia tăng đã nộp trên giá trị gia tăng hóa đơn đã nộp.
Người nước ngoài và người việt nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp lại có quyền hoàn thuế đối với hàng mua tại việt nam và đưa vào xuất cảnh. Hoàn thuế gtgt được thực hiện theo hướng dẫn của bộ tài chính về hoàn thuế gtgt đối với hàng hóa mua của người nước ngoài và người việt nam định cư ở nước ngoài tại việt nam và mang theo khi rời nước.
Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là thành viên.

Quý khách có thắc mắc, cần giải đáp, hỗ trợ hãy liên hệ với luật VN 0763387788 để được tư vấn

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788