Các yêu cầu để thành lập một trung tâm ngoại ngữ là gì?

Các yêu cầu để thành lập một trung tâm ngoại ngữ là gì?

Trung tâm ngoại ngữ là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Tổ chức, cá nhân muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Đối tượng có quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học (ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo loại môn học thành lập trung tâm ngoại ngữ, có 3 hình thức trung tâm ngoại ngữ:

Trung tâm ngoại ngữ do Nhà nước thành lập;

Trung tâm ngoại ngữ do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập;

Trung tâm ngoại ngữ do cá nhân, tổ chức nước ngoài thành lập toàn bộ hoặc một phần;

Như vậy, các cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, các tổ chức kinh tế, xã hội, xã hội – nghề nghiệp được thành lập hợp pháp hoàn toàn có thể tự thành lập các trung tâm ngoại ngữ để kinh doanh.

 Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định tại Điều 48 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 135/2018/NĐ-CP về điều kiện hoạt động ngoại ngữ, tin học cho hoạt động giáo dục. Trung tâm phải đáp ứng các điều kiện sau:

Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ theo quy định tại Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 23/3/2020)

Có nơi xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định sau đây:

Có đủ phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành sản xuất và lao động;

Thiết bị giảng dạy và tài liệu học tập được cung cấp theo yêu cầu cho các chương trình giáo dục thường xuyên.

Những điều kiện này phải được chứng minh trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ bằng văn bản.

Điều kiện của Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên  cơ quan quản lý cho tất cả các hoạt động của trung tâm.

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học, Giám đốc trung tâm phải đáp ứng các tiêu chí sau:

    Có một nhân cách tốt;

    Có năng lực quản lý;

    Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu mức độ 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 trình độ đối với Việt Nam hoặc tương đương.

    Kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

    Giám đốc trung tâm được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm thành lập trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ là 5 năm.

Các yêu cầu để thành lập một trung tâm ngoại ngữ là gì?
Các yêu cầu để thành lập một trung tâm ngoại ngữ là gì?

Cơ quan cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi có trung tâm ngoại ngữ là người có thẩm quyền quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Căn cứ: Điểm a Khoản 1 Điều 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 135/2018/NĐ-CP

>>Thành lập trung tâm ngoại ngữ trực thuộc<<

Hồ sơ làm thủ tục cấp phép

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 135/2018/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động giáo dục;

b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

c) Quy định về hoạt động giáo dục của trung tâm;

d) Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu giảng dạy; nhân viên quản lý, giáo viên; tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất, nhà ở hợp pháp; nguồn vốn đảm bảo hoạt động của trung tâm (Giấy chứng nhận tài khoản ngân hàng của Công ty: tối thiểu 300 triệu đến 500 triệu đồng).

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ cần chuẩn bị các tài liệu sau:

Đối với tổ chức là doanh nghiệp thành lập trung tâm ngoại ngữ

    Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có nghề dạy ngoại ngữ);

Hợp đồng thuê, cho mượn có công chứng đối với trụ sở chính của trung tâm nơi đặt trụ sở chính của trung tâm (ít nhất 01 năm kể từ thời điểm nộp hồ sơ); Diện tích đảm bảo 1.5m2/1 học sinh). Diện tích 1 phòng học 30m2;

    Giấy chứng nhận phòng cháy và chữa cháy (tự lập)

    Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất nơi đặt trung tâm;

    Danh sách giáo viên giảng dạy; Danh sách nhân viên trung ương;

    Ký hợp đồng lao động với Giám đốc Trung tâm, giáo viên và các nhân viên khác;

    Văn bản xác nhận của chính quyền địa phương đồng ý mở trung tâm (Bạn phải trả chi phí nộp đơn xin thư chấp thuận)

Đối với giám đốc trung tâm

Văn bản xác nhận cơ sở giáo dục đã hoạt động trong lĩnh vực giáo dục từ 03 năm trở lên ở vị trí tư vấn, giảng dạy giáo dục;

Sơ yếu lý lịch có ảnh 3×4, có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường nơi bạn sinh sống (Lưu ý rằng thời gian làm việc trong sơ yếu lý lịch phải khớp với văn bản xác nhận thời gian làm việc);

Bản sao có chứng thực Bằng Tốt nghiệp Đại học về Ngoại ngữ hoặc Bằng B1 hoặc các chứng chỉ khác

Giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 6 tháng qua;

Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân;

Đối với giáo viên, nhân viên trung tâm ngoại ngữ

Đối với giáo viên ngoại ngữ, cần tối thiểu 04 giáo viên (25 học sinh/1 giáo viên/1 ca):

Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học về sư phạm ngoại ngữ (nếu không có chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm);

Bản sao có chứng thực CMND;

Nơi làm việc hiện tại;

Hồ sơ lao động (Sơ yếu lý lịch, Giấy chứng nhận sức khỏe, Đơn xin việc)

Đối với các nhân viên khác:

    Kế toán: Bản sao có chứng thực Văn bằng chuyên ngành và bản sao có chứng thực CMND có liên quan

    Tư vấn viên: Bản sao có chứng thực văn bằng đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngoại ngữ…; Bản sao có chứng thực CMND;

    Thủ quỹ: Bản sao có chứng thực Văn bằng chuyên ngành có liên quan; Bản sao có chứng thực CMND

    Bảo mật: Bản sao có chứng thực CMND; Hồ sơ lao động (Sơ yếu lý lịch, Giấy chứng nhận sức khỏe, Đơn xin việc)

 Lưu ý: Tất cả các tài liệu xác thực phải có hiệu lực trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm nộp đơn.

Một số thông tin khác cần chuẩn bị:

    Danh mục đầy đủ sách giáo khoa, tài liệu, thiết bị giảng dạy, trong đó nêu rõ chương trình giảng dạy nào sử dụng;

    Lập danh sách các tiện ích: bàn, ghế, bàn, máy tính, máy chiếu phục vụ giảng dạy, thiết bị phòng cháy chữa cháy trên mỗi tầng…. (kèm theo thông tin về giá trị tiền tệ của các cơ sở để tính chi phí);

Mức lương dự kiến cho giáo viên (cụ thể theo giờ/tháng/buổi);

    Dự kiến thu học phí của sinh viên;

    Nội dung chi tiết của chương trình giảng dạy; kế hoạch bài học, bài kiểm tra, bài kiểm tra cuối cùng;

    Tên trung tâm, vị trí trung tâm, quy mô đào tạo, cơ cấu tổ chức, diện tích phòng. Tên của trung tâm bao gồm “trung tâm ngoại ngữ” và “tên riêng”. Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã được thành lập trước đó, không sử dụng từ ngữ, biểu tượng vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, mỹ thuật của dân tộc Việt Nam. .

Các yêu cầu để thành lập một trung tâm ngoại ngữ là gì?
Các yêu cầu để thành lập một trung tâm ngoại ngữ là gì?

Thủ tục cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi có Trung tâm Ngoại ngữ. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân cũng có thể truy cập Cổng thông tin điện tử:

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định, kiểm tra theo quy định.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ nếu có điều kiện. lý do.

Căn cứ: Khoản 3 Điều 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

Trên đây là tổng quan về các điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ vào năm 2021. Nếu bạn nghi ngờ về các quy định liên quan đến thủ tục này, cũng như có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ,: Nếu Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi. Hãy liên hệ hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết cho từng trường hợp cụ thể.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788