Cách hưởng các chính sách hỗ trợ người lao động trong đại dịch

Công ty Luatvn.vn tóm tắt các quy định về thủ tục để hưởng chính sách hỗ trợ cho nhân viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19. Nếu bạn có thêm câu hỏi, vui lòng liên hệ trực tiếp với đường dây nóng để được hỗ trợ. Cách hưởng các chính sách hỗ trợ người lao động trong đại dịch qua bài viết này bạn sẽ nắm rõ:

Chính sách hỗ trợ người lao động TP. HCM bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 vào năm 2021?

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết xây dựng chính sách, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người dân. Đại dịch corona năm 2019. Các chính sách hỗ trợ nhân viên điển hình bao gồm:
 • Hỗ trợ tiền mặt cho người lao động theo Nghị quyết số 42/NQ-CP năm 2020;
 • Hỗ trợ giảm đóng quỹ bảo hiểm xã hội cho người lao động và hỗ trợ tiền mặt cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ.
 • Hỗ trợ tạm dừng thanh toán quỹ bảo hiểm xã hội và hỗ trợ tiền mặt cho người lao động theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND thành phố HCM.
 • Hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội quy định nhiều chính sách cụ thể của thành phố Hà Nội nhằm hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng và gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, kể cả người lao động.
 • Hỗ trợ người lao động từ số dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 và Nghị quyết số 116/NQ-CP trong tháng 9/2021.

Một số chính sách hỗ trợ mới được hưởng lợi từ BHXH

Người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND bao gồm

 • Người lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng lao động và được nghỉ không hưởng lương do tuân thủ các yêu cầu của cơ quan nhà nước. Người lao động làm việc trong doanh nghiệp gia đình phải chấm dứt hợp đồng lao động vì người sử dụng lao động phải thanh toán tài sản theo yêu cầu của cơ quan nhà nước để ngăn chặn dịch Covid-19; số còn lại không thuộc trường hợp nêu trên thì tiếp tục làm việc.
 • Các cơ sở giáo dục tư thục, tư thục đã ký hợp đồng lao động nhưng phải tạm đình chỉ công tác đối với các cơ sở giáo dục tư thục, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, các cơ sở giáo dục hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19.

Cách hưởng các chính sách hỗ trợ người lao động trong đại dịch

Người lao động đáp ứng các điều kiện hỗ trợ tại Quyết định số 3642, Quyết định số 68/QĐ-TTg bao gồm

 • Tạm đình chỉ người lao động thực hiện hợp đồng lao động, đình chỉ công tác và người lao động tự do (không có hợp đồng lao động). Đáp ứng các điều kiện quy định tại Quyết định 3642.
 • Người lao động tuân thủ chính sách hỗ trợ số dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 và Nghị quyết số 116/NQ-CP bao gồm: Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp hiện tại tại thời điểm 30/9/2021; Người lao động bị đình chỉ tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/9/2021 thì giữ lại thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

>>>> Xem thêm: Báo giảm bảo hiểm xã hội cho Giám đốc Công ty Cổ phần như thế nào? >>>>

Nhằm mục đích hỗ trợ và chia sẻ khó khăn

 • Có thể thấy, từ năm 2021, chúng ta liên tục phải đối mặt với dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi, trong đó có TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Hà Nội… Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là nền kinh tế. Thu nhập giảm và thất nghiệp và giải thể tăng lên ở nhiều doanh nghiệp.
 • Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 được ban hành nhằm hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, ngăn chặn gián đoạn chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động. Đồng thời, hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, phấn đấu thích ứng với bình thường mới, duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.
 • Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Đảng và Nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Thúc đẩy vai trò trụ cột của chính sách bảo hiểm thất nghiệp như một trụ cột cho người lao động và người sử dụng lao động.

Hỗ trợ kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và hiệu quả

 • Trong thời gian khó khăn, Nghị quyết nêu rõ, quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động phải bảo đảm nguyên tắc trả lương, chia sẻ, công bằng cho người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động phải đơn giản, nhanh chóng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.
  Chính sách được thực hiện tại chỗ, tích hợp các nguồn lực quốc gia, tài chính và các nguồn hỗ trợ khác. Xem xét sự khác biệt và ưu tiên cho một số người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
 • Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành quyết định thực hiện nội dung chính sách cho Thủ tướng Chính phủ theo trình tự sau đây. Đơn giản hóa thủ tục. Đồng thời, chỉ đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc BHYT và các địa phương thực hiện các nghị quyết của Chính phủ và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất các giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thủ tục hỗ trợ người lao động ngừng làm việc do Covid-19

Gồm các bước

 • Bước 1: Người sử dụng lao động yêu cầu cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có giấy chứng nhận người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.
 • Bước 2: Người sử dụng lao động gửi đơn đến Ủy ban nhân dân nơi trụ sở chính đặt trụ sở chính. Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 31/01/2022.
 • Bước 3, Ủy ban nhân dân cấp huyện đánh giá và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
 • Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời trong thời hạn 02 ngày làm việc, chỉ đạo thực hiện hỗ trợ, không hỗ trợ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Bước 5: Người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được nguồn vốn hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thành phần hồ sơ

 • Bản sao yêu cầu cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng, chống dịch COVID-19 (từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021)
 • Danh sách người lao động được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 06 kèm theo Mẫu số 06 kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
 • Bản sao đã được cấp có thẩm quyền hoặc bản sao kèm theo bản chính để so sánh với một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận người lao động mang thai; Giấy khai sinh hoặc giấy khai sinh của đứa trẻ; Giấy chứng nhận con nuôi; Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc giao và tiếp nhận dịch vụ chăm sóc trẻ em đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 18 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Thủ tục hỗ trợ người lao động không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19

Đây là trường hợp người lao động thất nghiệp nhưng không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp.
 • Bước 1: Người lao động có nhu cầu gửi đơn đến Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 31/01/2022.
 • Bước 2: Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, lập danh sách lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ trước ngày 5 và 20 hàng tháng và trình Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
 • Bước 3: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách.
 • Bước 4: UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thanh toán chi phí hỗ trợ trong thời hạn 03 ngày làm việc. Nếu không được chấp thuận, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách hưởng các chính sách hỗ trợ người lao động trong đại dịch

Đối tượng áp dụng

 • Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đến ngày 30/9/2021 (tức tháng 9/2021, người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp).
 • Người lao động ngừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021 do chấm dứt hợp đồng lao động thì thời hạn hưởng bảo hiểm thất nghiệp được giữ lại theo quy định của pháp luật (thời gian giữ lại thực chất là thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp).
Lưu ý: Mục I đối tượng áp dụng không bao gồm người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập, chi thường xuyên được bảo đảm từ ngân sách nhà nước. Mục 2 không bao gồm người thụ hưởng lương hưu hàng tháng. Thời gian thực hiện hỗ trợ: Từ ngày 1/10/2021 và hoàn thành không muộn hơn ngày 31/12/2021.

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (tham gia đến cuối tháng 9 năm 2021)

 • Bước 1: Cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, cấp cho người sử dụng lao động.
  • (Trước ngày 20/10/2021, cơ quan BHXH phải hoàn thành và công khai danh sách người lao động đủ điều kiện trên trang thông tin điện của Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh).
 • Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động tiếp nhận, đối chiếu danh sách chính xác và trả lại cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
  • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách cơ quan BHXH, đơn vị sử dụng lao động phải công khai danh sách người lao động đủ điều kiện được hỗ trợ để người lao động biết, so sánh, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi cho cơ quan BHXH một danh sách người lao động chính xác, đầy đủ và người lao động tự nguyện không được hỗ trợ (Mẫu 02 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, Mẫu 03 là mẫu điều chỉnh). )。
 • Bước 3: Trả tiền cấp dưỡng
  • Cơ quan bảo hiểm xã hội đóng trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được danh sách đầy đủ, đầy đủ.
  • Đối với danh sách nhân viên điều chỉnh thông tin (thực hiện theo mẫu 03), trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được danh sách, cơ quan bảo hiểm xem xét thanh toán.
  • Nếu không thanh toán, vui lòng trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với người lao động đã ngừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

 • Bước 1: Nhân viên yêu cầu hỗ trợ
  • Người lao động điền vào Mẫu 04 và gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện nơi người lao động cần được hỗ trợ.
  • Lưu ý: Hạn chót nhận hồ sơ: Ngày 20 tháng 12 năm 2021.
 • Bước 2: Trả tiền cấp dưỡng
  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán, cơ quan bảo hiểm xác minh và tổ chức chi trả tiền cấp dưỡng cho người lao động.

Cách hưởng các chính sách hỗ trợ người lao động trong đại dịch

Mẫu đơn 04: Đơn xin hỗ trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
ĐỀ NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2021/QĐ-TTg
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện…
Tên và họ: …………………………………… …
Ngày sinh: ………………………………………………………………………………..
Số bảo hiểm xã hội: …………………………. … …
Chứng minh thư/CCCD:………………………………
Số điện thoại: ……………………………………….
Địa chỉ liên lạc: ………………………… 1
Chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng lao động với người sử dụng lao động… … … … … … … … … … … 2
Hiện đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại đơn vị sử dụng lao động………………3
Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đã đóng đến ngày 30/9/2021 chưa được tính trợ cấp thất nghiệp là… Tháng. Tôi đề xuất được hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.
Tôi đã chọn để chấp nhận hỗ trợ:
Được thực hiện tại văn phòng bảo hiểm xã hội.
Tài khoản cá nhân của người giới thiệu.
Tài khoản: ……………………………………… …
Ngân hàng: ………………………………. …
…, Ngày …. Tháng… Năm….
Người ủng hộ         
(Ký tên và điền tên đầy đủ)
 • Địa chỉ liên hệ được chỉ định: số nhà, làng/thôn, xã/phường, phường.
 • Ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ: huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ: huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

>>>> Xem thêm: Tư vấn về đăng ký khai sinh và bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi >>>>

Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ dựa trên thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp và chưa nhận trợ cấp thất nghiệp, cụ thể:

Thời hạn hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà không nhận trợ cấp thất nghiệpMức hỗ trợ (VND/người)
Dưới 12 tháng1.800.000
Từ đủ 12 tháng – dưới 60 tháng2.100.000
Từ đủ 60 tháng – dưới 84 tháng2.400.000
Từ đủ 84 tháng – dưới 108 tháng2.650.000
Từ đủ 108 tháng – dưới 132 tháng2.900.000
Từ đủ 132 tháng trở lên3.300.000
Trên đây là câu trả lời cho vấn đề Cách hưởng các chính sách hỗ trợ người lao động trong đại dịch. Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788