Hướng dẫn cách làm đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

Để mở trung tâm ngoại ngữ ngoài các điều kiện theo quy định. Thì bạn phải hoàn thành bộ hồ sơ gồm các giấy tờ đầy đủ theo luật. Khi trình lên cơ quan chức năng xin thành lập trung tâm. Bộ hồ sơ xin phép thành lập trung tâm ngoại ngữ không thể thiếu đề án thành lập. Đây là yếu tố để quyết định trung tâm ngoại ngữ có được thành lập hay không. Vậy cách làm đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ thế nào? Mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của Luatvn.vn.

Cơ sở pháp lý áp dụng cho cách làm đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

Tại Điều 46 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học như sau:

“ Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.”

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm. Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo, cơ sở vật chất của trung tâm. Cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có). Các tổ (hoặc phòng chuyên môn), sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

Thông tin chung hướng dẫn cách làm đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

– Tên trung tâm:

+ Tên trung tâm

+ Tên giao dịch

+ Tên tiếng anh

– Loại hình trung tâm:

– Địa điểm đặt trung tâm:

Sự cần thiết và cơ sở pháp lý việc thành lập trung tâm ngoại ngữ

  • Sự cần thiết thành lập trung tâm
  • Cơ sở pháp lý: Điều 46 Nghị định 46/2017/NĐ-CP
  • Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ đào tạo.

+ Trong đề án xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo phù hợp và đáp ứng được nhu cầu người học. Việc thành lập trung tâm ngoại ngữ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương. Đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Tư vấn và phân loại học viên phù hợp với trình độ kiến thức ngoại ngữ.

+ Nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giảng viên đào tạo.

+ Nâng cao và đào tạo năng lực học viên.

+ Các vấn đề khác:

+ Các hoạt động khác liên quan

Chương trình giảng dạy và nội dung đào tạo.

Xác định rõ chương trình và nội dung đào tạo. Có thể theo chương trình của Bộ giáo dục.  Hoặc theo chương trình, nội dung mà trung tâm đề ra. Chương trình và nội dung đào tạo khoa học và phù hợp với từng đối tượng. Các chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chương trình nâng cao kiến thức khác. Không được trái với quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Phương hướng hoạt động trong cách làm đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ như thế nào:

Cơ sở vật chất trung tâm

Cơ sở vật chất địa điểm đặt trung tâm.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với địa điểm đó. Hoặc là hợp đồng thuê địa điểm giữa các bên.

Ghi rõ số lượng, diện tích phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi giữ xe. Tối thiểu, có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo. Phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm. Để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.

  • Địa chỉ trụ sở:
  • Diện tích sử dụng:
  • Dự kiến:

+ Diện tích phòng học:

+ Phòng chức năng:

+ Phòng hành chính:

+ Khu vệ sinh:

+ Sân chơi, bãi giữ xe:

Cách làm đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ
Cách làm đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

Trang thiết bị:

Thống kê trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị y tế.

Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo. Có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác. Đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

Hướng dẫn cách làm đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ phần cơ cấu tổ chức bộ máy của trung tâm:

Ghi rõ số lượng và chức vụ của từng người.

Có cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy lý thuyết, thực hành. Bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định. Kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

Giám đốc

Nhiệm vụ: Quản lí, điều hành mọi hoạt động của trung tâm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của trung tâm.

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả. Thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm.

Bổ nhiệm các tổ trưởng (hoặc trưởng các phòng) chuyên môn, nghiệp vụ.

Quản lý giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

Quản lý cơ sở vật chất và tài sản của trung tâm, quản lý tài chính. Quyết định thu, chi và phân phối các thành quả hoạt động của trung tâm theo quy định.

Cấp chứng chỉ xác nhận kết quả học tập của học viên theo thẩm quyền do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Phó giám đốc:

Giúp giám đốc trung tâm quản lý và điều hành các hoạt động của trung tâm. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của giám đốc. Giải quyết công việc do giám đốc giao.

Khi giải quyết công việc được giám đốc giao. Phó giám đốc thay mặt giám đốc điều

hành, chịu trách trước pháp luật và trước giám đốc. Về kết quả công việc được giao.

Giáo viên:

Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

Bộ phận giáo vụ:

Chiêu sinh, tổ chức lớp học, lập kế hoạch phân công giảng dạy cụ thể cho từng lớp học

Bộ phận tài vụ kế toán:

Quản lý và sử dụng nguồn tài chính theo quy định pháp luật.

Đối tượng và quy mô tuyển sinh:

Đối tượng tuyển sinh.

Công tác tuyển sinh.

Về tổ chức lớp học.

Về kế hoạch và quy mô tuyển sinh.

Hướng dẫn cách làm đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ về chương trình giảng dạy.

Mục tiêu của chương trình học:

Củng cố Ngữ pháp và phát triển vốn từ vựng liên quan đến nhiều lĩnh vực

Phát triển kỹ năng đọc hiểu theo từng bước giúp tích lũy từ vựng và kiến thức nền.

Từng bước cải thiện kỹ năng nghe hiểu trực tiếp và nghe hiểu trong thi. Kiểm tra giúp người học tự tin giao tiếp ngoại ngữ tại môi trường học, làm việc và trong cuộc sống.

Tạo điều kiện cho người học làm quen với dạng đề thi chuẩn. Thông qua các bài tập, bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ.

Xây dựng và củng cố các kỹ năng làm bài thi. Thông qua các bài tập và bài kiểm tra thiết kế theo đề thi.

Phát triển các kỹ năng mềm cần thiết cho môi trường làm việc quốc tế. Thông qua kiến thức học và các hoạt động trên lớp.

Về chương trình giảng dạy ngoại ngữ: Chương trình thống nhất theo các cấp độ do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Trung tâm tổ chức xây dựng, ban hành chương trình giảng dạy từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thương mại giao tiếp cho đến luyện thi.

+ Trung tâm tổ chức biên soạn và ban hành giáo trình. Hoặc sử dụng giáo trình của các cơ sở khác theo quy định của pháp luật.

+ Trung tâm căn cứ vào độ tuổi và trình độ, phân chia lớp học hợp lý. Áp dụng chương trình học theo khung, đảm bảo học viên trong cùng lớp học có trình độ đồng đều. Theo kịp chương trình học, phát triển vốn ngoại ngữ có sẵn.

Về tài liệu học tập: Giáo viên và học viên sử dụng giáo trình và tài liệu trong nước để học tập và giảng dạy.

Cách làm đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ
Cách làm đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hướng dẫn cách làm đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ phần sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc

Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Có nhân thân tốt.

Có năng lực quản lý.

Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Trong sơ yếu lý lịch của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tối thiểu phải thể hiện đầy đủ các thông tin sau:

Thông tin cá nhân: Họ và tên: ngày, tháng, năm sinh, quê quán: nơi ở, số CMND…

Quá trình đào tạo: Ghi đầy đủ thông tin về thời gian, tên cơ sở đào tạo, chuyên ngành đào tạo, bằng/chứng chỉ được cấp. Với những thông tin này nhằm chứng minh về trình độ học vấn có đáp ứng tiêu chuẩn Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học. Có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

Quá trình công tác: ghi đầy đủ thời gian, cơ quan công tác, chức vụ, địa chỉ và điện thoại. Thông tin này nhằm chứng minh về năng lực quản lý cũng như kinh nghiệm làm việc có đáp ứng được tiêu chuẩn đặt ra hay không.

Đề nghị và cam kết

Đề nghị:

Cam kết:

Trung tâm xin cam kết thực hiện đúng nội quy và quy định của pháp luật, nghiêm

chỉnh chấp hành các quy định của nghành Giáo dục và Đào tạo, các quy định của nhà nước và pháp luật.

Nếu có vi phạm, trung tâm xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo hướng dẫn cách làm đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ của Luatvn.vn.

Quý khách hàng đang có nhu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ, hãy đến với dịch vụ của Luatvn.vn. Luatvn.vn đưa ra những giải pháp hay, hiệu quả nhất để Quý khách hàng lựa chọn.

Hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788