Quy định về cấp sổ đỏ theo bản án của tòa mới nhất

Tòa án đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp của cá nhân, tổ chức về đất đai, tài sản, hôn nhân,… Vậy sau khi việc tranh chấp về đất đai đã được tòa án giải quyết thì thủ tục cấp sổ đỏ theo bản án của tòa như thế nào? Theo dõi bài viết dưới đây của Luatvn để hiểu rõ về vấn đề này. Nếu quý khách hàng cần tư vấn cấp sổ đỏ chi tiết và chuyên sâu vui lòng liên hệ Luatvn theo hotline 0763.387.788 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất. 

Điều kiện để được cấp sổ đỏ theo bản án của toà

Theo Khoản 3 Điều 100 Luật Đất đai 2013 có quy định về việc cấp sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà ở và tài sản liên quan gắn liền với đất cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng cư dân như sau: 

Điều kiện để được cấp sổ đỏ theo bản án của toà
Điều kiện để được cấp sổ đỏ theo bản án của toà

Cá nhân, hộ gia đình được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.”

Thủ tục cấp sổ đỏ theo bản án, quyết định của toà án 

Sau khi đáp ứng đầy đủ điều kiện được cấp sổ đỏ theo quyết định của tòa án và được giao đất, cá nhân, hộ gia đình phải thực hiện quy trình, thủ tục đúng quy định của pháp luật như sau: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khi đăng ký cấp sổ đỏ theo bản án của tòa

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản án của tòa bao gồm:

  • Đơn đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
  • Bản án, quyết định của tòa án nhân dân về việc cá nhân, hộ gia đình được quyền sử dụng thửa đất
  • Sổ hộ khẩu của gia đình, chứng minh nhân dân (căn cước công dân) của cá nhân
  • Các giấy tờ chứng minh việc đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ 

Nơi nộp hồ sơ: Bộ phận một cửa tại văn phòng đăng ký đất đai cấp quận/huyện

Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, cơ quan chức năng có trách nhiệm thông báo cho cá nhân, hộ gia đình để thực hiện chỉnh sửa, bổ sung theo quy định. 

Thủ tục cấp sổ đỏ theo bản án, quyết định của toà án 
Thủ tục cấp sổ đỏ theo bản án, quyết định của toà án

Bước 3: Cơ quan chức năng kiểm tra hồ sơ xin cấp sổ đỏ theo bản án của tòa 

Sau khi đã nhận được bộ hồ sơ hợp lệ theo đúng quy định, văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ, bao gồm các công việc cụ thể như sau:

  • Nếu thửa đất trước đó chưa được trích đo địa chính, chưa có bản đồ địa chính hoặc theo quyết định của tòa án, người xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ nhận được một phần thửa đất thì cơ quan chức năng thực hiện trích đo.
  • Hoàn tất trích đo, văn phòng đăng ký đất đai gửi các thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định các nghĩa vụ tài chính và thông báo cho cá nhân, hộ gia đình thực hiện đầy đủ (nếu trường hợp người xin cấp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính). 
  • Trường hợp không cần cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cơ quan chức năng xác nhận vào giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp phải cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản liên quan gắn liền với đất thì văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản liên quan gắn liền với đất nếu cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu.
  • Chỉnh lý, cập nhật các biến động về thông tin thửa đất vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản liên quan gắn liền với đất cho người đề nghị cấp hoặc gửi ủy ban nhân dân cấp xã để trao nếu người đề nghị nộp hồ sơ tại xã. 

Bước 4: Người đăng ký cấp sổ đỏ theo bản án của tòa thực hiện nghĩa vụ tài chính 

Sau khi nhận được thông tin, số liệu từ văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo với người đăng ký cấp sổ đỏ để thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan (trừ trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính). 

Bước 5: Cơ quan chức năng trả sổ đỏ 

  • Nếu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì cá nhân, hộ gia đình tới UBND cấp xã để nhận sổ đỏ
  • Nếu nộp tại văn phòng đăng ký đất đai thì cá nhân, hộ gia đình tới văn phòng đăng ký đất đai để nhận sổ đỏ.

Thời hạn thực hiện cấp sổ đỏ không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với vùng sâu, vùng xa, các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn thì thời hạn thực hiện không quá 30 ngày. 

Trên đây là thông tin cần thiết về thủ tục, quy trình cấp sổ đỏ theo bản án của tòa, quyết định của tòa án. Nếu quý khách hàng vẫn còn băn khoăn, thắc mắc vui lòng liên hệ với Luatvn theo hotline 0763.387.788 để được hỗ trợ và tư vấn chuyên sâu.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788