Chính sách mới có hiệu lực từ thánh 9 năm 2021

Chính sách mới có hiệu lực từ thánh 9 năm 2021 Luật VN xin gửi đến quý khách một số Chính sách mới có hiệu lực từ thánh 9 năm 2021.

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi cách phân loại học sinh trong năm học mới.

 • Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, trong đó có nhiều điểm mới về cách đánh giá, tính điểm học sinh. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 5/9/2021 và áp dụng đối với học sinh lớp 6 năm học 2021-2022.
 • Trong các năm tiếp theo, Thông tư sẽ được áp dụng theo lộ trình như sau: Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 7, lớp 10; từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8, lớp 11; từ năm học 2024-2025 áp dụng vào lớp 9, lớp 12.
 • Thông tư quy định cụ thể hai hình thức đánh giá đối tượng, bao gồm: Đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng nhận xét kết hợp với điểm số.

>>>>> Điều kiện thành lập trung tâm Ngoại Ngữ >>>>

Đánh giá bằng nhận xét áp dụng cho các môn học sau: Giáo dục thể chất, nghệ thuật, âm nhạc, mỹ thuật, nội dung giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và kết quả học tập sẽ được đánh giá. được đánh giá theo nhận xét theo 2 cấp độ Vượt qua và Thất bại.

 • Các môn học còn lại sẽ được đánh giá bằng sự kết hợp giữa nhận xét và điểm số. Kết quả học tập sẽ được chấm trên thang điểm 10.
 • Một điểm mới nữa là Thông tư bãi bỏ việc bổ sung điểm trung bình của tất cả các môn học để phân loại học sinh, thay vào đó, học sinh sẽ giữ nguyên bảng điểm các môn học. Thông tư mới cũng quy định kết quả học tập của học sinh cho từng học kỳ và cả năm học được đánh giá theo 4 cấp học gồm: Tốt, Công bằng, Vượt qua và Không đạt yêu cầu.
 • chinh sach moi 9 1

2. Mức thu phí trong công tác an toàn thực phẩm.

 • Thông tư số 67/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 19/9/2021.
 • Thông tư quy định chi phí thẩm định, cấp phép lưu hành, nhập khẩu, chứng nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Trong đó, phí thẩm định hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y tế, thực phẩm chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, mức phí là 1,5 triệu đồng/lần/sản phẩm.
 • Lệ phí thẩm định hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm đối với phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không được sử dụng đúng người sử dụng. được Bộ Y tế sử dụng, mức phí là 500.000 đồng/lần/sản phẩm.
 • Phí xác nhận lô hàng thực phẩm nhập khẩu (không bao gồm chi phí kiểm nghiệm) dao động từ 300.000 đồng đến 10 triệu đồng/lô.
 • Lệ phí giám định và cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu (Giấy chứng nhận bán tự do, giấy chứng nhận xuất khẩu, giấy chứng nhận y tế) là 1 triệu đồng/lần/giấy chứng nhận.
  Lệ phí đánh giá điều kiện hành nghề, kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thực phẩm từ 500.000 đến 28,5 triệu đồng/lần.

3. Giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng đến hết ngày 30/6/2022.

 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 13/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 5/12/2013 ban hành biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).
 • Cụ thể, Thông tư bổ sung Điều 1a tại Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau: Giảm 50% phí thanh toán tại các điểm 1.1, 1.2, mục 1 “Phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử Dịch vụ thanh toán liên ngân hàng” tại Phần III “Phí dịch vụ thanh toán nội địa” Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước được ban hành kèm theo Thông tư này trong thời gian từ ngày 1.9.2021 đến hết ngày 30.6.2022. “.

4. Thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai.

 • Nghị định 78/2021/NĐ-CP ban hành ngày 1/8/2021 của Chính phủ về việc thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2021.
 • Nghị định nêu rõ: Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp. tại Việt Nam.
 • Quỹ Phòng, chống thiên tai Trung ương (Quỹ Trung ương) do Chính phủ thành lập theo quy định tại Nghị định này và do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
 • Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh (quỹ tỉnh) được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý.
  Quỹ Phòng, chống thiên tai hoạt động theo mô hình công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN, trong đó 100% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ.
  Quỹ phòng, chống thiên tai có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính.

5. Quy định mới về trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng.

 • Nghị định 75/2021/NĐ-CP ban hành ngày 24/07/2021 quy định mức phụ cấp, trợ cấp, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 15/9/2021.
 • Nghị định nêu rõ, mức chuẩn phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng (mức tiêu chuẩn). Mức chuẩn này làm căn cứ tính trợ cấp, phụ cấp, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.
 • Nghị định quy định mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là 4,872 triệu đồng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến là 1,361 triệu đồng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là 1.679 triệu đồng; người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, lưu đày là 974.000 đồng.

6. Quy định mới về sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

 • Có hiệu lực từ ngày 1/9/2021, Nghị định 67/2021/NĐ-CP ban hành ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 để sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
 • Trong đó, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định về bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Theo quy định mới, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án và ban hành quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá nhà, đất với chi phí ban đầu là tài sản trên đất. giá trị quyền sử dụng đất từ 500 tỷ đồng trở lên được tính trên cơ sở nhà, đất thuộc trung ương quản lý theo yêu cầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác tại Việt Nam. trung ương và ý kiến của Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi bán nhà, đất.
 • Nghị định số 67/2021/NĐ-CP bổ sung quy định: Chi phí lịch sử tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất để xác định thẩm quyền quyết định bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định. tại thời điểm cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất.

7. Tiêu chí phân loại cảng biển.

 • Có hiệu lực từ ngày 10/9/2021, Nghị định số 76/2021/NĐ-CP ban hành ngày 28/7/2021 của Chính phủ quy định tiêu chí phân loại cảng biển. Theo đó, tiêu chí đánh giá, phân loại cảng biển Việt Nam bao gồm các tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển và tiêu chí về quy mô cảng biển.
 • Tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển được thẩm định trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thông qua các tiêu chí sau: Cảng biển phục vụ phát triển cảng biển. phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế, hoặc cảng cửa ngõ quốc tế; cảng biển phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của cả nước hoặc liên vùng; cảng biển phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của vùng; cảng biển phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
 • Các tiêu chí về quy mô cảng biển được đánh giá trên cơ sở thông qua hàng hóa và trọng tải của tàu tiếp nhận tại cảng biển, thông qua các tiêu chí sau: Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển; trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển.

8. Thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai.

 • Nghị định 78/2021/NĐ-CP ban hành ngày 1/8/2021 của Chính phủ về việc thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2021.
 • Nghị định nêu rõ: Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp. tại Việt Nam.
 • Quỹ Phòng, chống thiên tai Trung ương (Quỹ Trung ương) do Chính phủ thành lập theo quy định tại Nghị định này và do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
 • Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh (quỹ tỉnh) được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý.
 • Quỹ Phòng, chống thiên tai hoạt động theo mô hình công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN, trong đó 100% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ.
 • Quỹ phòng, chống thiên tai có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chín.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788