Chức năng của văn phòng đại diện công ty

Hoạt động của văn phòng đại diện là đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp theo uỷ quyền và bảo vệ quyền và lợi ích đó.

Quy định về việc thành lập thêm văn phòng đại diện tại HCM

Văn phòng đại diện được tạo ra với các chức năng sau:

Thực hiện chức năng của một văn phòng liên lạc;
Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin và hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường và các đối tác mới
Ngoài ra, văn phòng đại diện không được thực hiện bất kỳ doanh nghiệp có lãi nào khác. Văn phòng đại diện không có quyền hợp đồng riêng. Doanh nghiệp mang tất cả các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động của văn phòng đại diện, vì thế kế toán văn phòng đại diện phụ thuộc vào doanh nghiệp.
Vì vậy, trong trường hợp doanh nghiệp muốn thiết lập các đơn vị phụ thuộc hơn chỉ với chức năng giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng và đối tác không thực hiện chức năng kinh doanh, doanh nghiệp có thể xem xét thành lập văn phòng đại diện. Ngoài ra, đối với các ngành dịch vụ không được thực hiện trực tiếp tại địa chỉ đơn vị như du lịch, xây dựng, tư vấn, v. v. hình thức thành lập văn phòng đại diện ở các tỉnh khác là một lựa chọn. Chọn hợp lý.
Lưu ý khi tiến hành giao dịch với văn phòng đại diện trong ký hợp đồng. Hợp đồng ký kết với văn phòng đại diện là thay mặt cho doanh nghiệp, vì vậy khi thảo luận và ký kết hợp đồng với văn phòng đại diện, thành viên phải yêu cầu văn phòng đại diện xuất trình quyền công tố. Từ phía công ty. Nội dung ủy quyền này phải liên quan trực tiếp đến hợp đồng đã ký kết để tránh tranh chấp gây thiệt hại về tài chính cũng như uy tín của các bên.

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện bao gồm:

Thông báo thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp;
Quyết định và bản sao biên bản họp hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên của chủ sở hữu công ty hoặc hội đồng thành viên, chủ tịch công ty đối với công ty cổ phần;
Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;
Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ tùy thân của văn phòng đại diện.
Nộp đơn đăng ký kinh doanh của tỉnh / thành phố nơi văn phòng đại diện đăng ký hoạt động.

Quý khách cần tư vấn, cần hỗ trợ hãy liên hệ với công ty TNHH TV ĐT Luật VN 0763387788 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788