Chứng khoán là gì? cổ phần cổ phiếu

Cổ phần và cổ phiếu Chứng khoán là gì? Muốn giàu thì phải đầu tư chứng khoán các bạn thấy có đúng không chứ tôi là tôi thấy hoàn toàn đúng, Các tỷ phú từ ta sang tây, từ á sang âu, từ âu sang Mỹ muốn Forbes  xếp hạng vào bảng người giàu nhất hành tinh thì phải chơi Chứng khoán. Trước hết chúng ta đi làm quen một vài khái niệm đã.

Các bạn lưu ý nhé phải thuộc đến lức ngồi cạnh bạn gái mà nói sai là họ cười đó, chúng tôi sưu tầm viết kịch bản và làm video chỉ muốn mang đến kiến thức, sự thật không phải là chém để bán khóa học, hay chém để lùa gà các bạn nhé. 

co phieu

Cổ phần và cổ phiếu

Có rất nhiều bạn quan tâm và mơ hồ khái niệm cổ phần và cổ phiếu là gì? hôm nay Luật VN sẽ chia sẻ làm rõ khái niệm cổ phần và cổ phiếu để mọi người cũng biết.

  • Khái niệm cổ phần: Cổ phần có nghĩa là phần chia nhỏ nhất của vốn điều lệ công ty cổ phần. Cổ phần được thể hiện dưới dạng hình thức cổ phiếu, người nắm giữ cổ phần được gọi là cổ đông.
  • Khái niệm cổ phiếu: Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông của công ty đó.

Có thể thấy, cổ phiếu là hình thức biểu hiện của cổ phần và trong logic học thì cổ phiếu và cổ phần có mối quan hệ phạm trù hình thức và nội dung.

Cổ đông – Shareholder:

  • Cổ đông là cá nhân, tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) của công ty cổ phần. Chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu này được gọi là cổ phiếu. Về bản chất, cổ đông là đồng sở hữu của một công ty cổ phần, không phải chủ nợ của công ty đó, vì vậy quyền và nghĩa vụ của họ được đính kèm với kết quả kinh doanh.

Cổ phần – Shares:

  • Cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của một công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Tùy thuộc vào loại cổ phiếu họ sở hữu, họ có thể có tên gọi khác nhau.
  • Theo luật pháp Việt Nam hiện hành, cổ phiếu bao gồm cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Cổ phiếu phổ thông không thể được chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu ưu đãi có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ phiếu – Share:

  • Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.

Cổ tức – Dividend

Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

>>> Quý khách tham khảo thêm: Thành lập công ty uy tín >>>>

Chứng khoán là gì?

Tại Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định:
1. Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau:
a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;
b) Chứng quyền, chứng quyền được bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký;
c) Chứng khoán phái sinh;
d) Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

Cụ thể, theo Điều 4, các loại tài sản là chứng khoán được quy định như sau:

– Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.
– Trái phiếu là chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.
– Chứng chỉ quỹ là chứng khoán chứng nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.

Chứng quyền là chứng khoán được phát hành kết hợp với phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người nắm giữ quyền mua một số lượng cổ phiếu phổ thông nhất định với giá xác định trước. khoảng thời gian quy định.

– Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép chủ sở hữu quyền mua (chứng quyền gọi) hoặc bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở với tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm đó ở mức giá xác định bằng hoặc trước một ngày cố định hoặc nhận được sự khác biệt giữa giá đình công và giá của chứng khoán cơ bản tại thời điểm thực hiện.
– Quyền mua cổ phần là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành để cho cổ đông hiện hữu quyền mua cổ phần mới theo điều kiện xác định.

Chứng chỉ lưu ký là chứng khoán được phát hành trên cơ sở chứng khoán của tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

– Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, xác nhận quyền và nghĩa vụ của các bên đối với việc thanh toán tiền, giao một lượng tài sản cơ sở nhất định theo một mức giá quy định trong một khoảng thời gian quy định hoặc vào một ngày xác định trong tương lai.

Thị trường chứng khoán hoạt động như thế nào?

Khoản 14 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán bao gồm các hoạt động chào bán, niêm yết, kinh doanh, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, cung cấp dịch vụ về chứng khoán và công bố thông tin công khai, quản trị công ty đại chúng và các hoạt động khác quy định tại Luật này.
Bên cạnh đó, cũng tại Điều 4, đầu tư chứng khoán là việc mua, bán và nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư là một tổ chức hoặc cá nhân đầu tư vào thị trường chứng khoán.
Hiện nay, theo quy định tại Điều 5 Luật Chứng khoán, thị trường chứng khoán được Nhà nước tổ chức hoạt động theo các nguyên tắc sau:

1. Tôn trọng quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản trong hoạt động chứng khoán, thị trường chứng khoán; tự do giao dịch, đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ về chứng khoán của tổ chức, cá nhân.
2. Công bằng, công khai, minh bạch.
3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
4. Tự chịu trách nhiệm về rủi ro.

Đồng thời, để phát triển và quản lý thị trường chứng khoán, theo Điều 6, Nhà nước đã và đang thực hiện các chính sách sau:

– Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, hoạt động trên thị trường chứng khoán nhằm huy động các nguồn vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển.
– Quản lý, giám sát để đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động công bằng, công khai, minh bạch, an toàn, hiệu quả.
– Đầu tư hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của thị trường chứng khoán, phát triển nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Như vậy, chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam được pháp luật quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

>>> Quý khách tham khảo thêm: Thành lập công ty uy tín >>>>

Cần trang bị gì trước khi đầu tư chứng khoán?

Để tham gia vào thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần trang bị cho mình:

– Vốn

Vốn tham lam là một trong những yếu tố thiết yếu để đầu tư vào cổ phiếu. Nhà đầu tư cần chuẩn bị cho mình một lượng vốn nhất định, số vốn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào số lượng tài sản bạn sở hữu, mức độ rủi ro và lợi nhuận dự kiến.

– Thiết bị

Sở hữu một thiết bị thông minh như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay là điều cần thiết. Họ đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch một cách kịp thời nhất và cập nhật thông tin thị trường càng nhanh càng tốt.

– Thông tin

Thông tin là một yếu tố không thể thiếu trong quá trình đầu tư. Ngày nay, nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin, nguồn thông tin cho các nhà đầu tư là vô cùng cởi mở. Trước khi bắt đầu, các nhà đầu tư nên cập nhật các nguồn thông tin chính xác, đa chiều và chuyên sâu từ kinh nghiệm của những người tiền nhiệm hoặc từ các công ty về thông tin tài chính quan trọng.

– Chuẩn bị kiến thức trước khi tham gia thị trường chứng khoán.

Lợi nhuận càng cao, rủi ro càng lớn, nói rằng đó là rủi ro lớn mà chúng ta không tham gia, không chơi nữa? Người lớn tuổi của chúng ta thường nói rằng để giàu có, bạn phải có gan, nhưng dù bạn nói gì thì cũng tốt khi có gan, nhưng nếu bạn thêm máu, nó trở thành cờ bạc, Chứng khoán là một thị trường có nền tảng, có tính toán, với dữ liệu để tham khảo phân tích nên việc chuẩn bị kiến thức trước khi tham gia thị trường là điều bắt buộc nếu bạn không muốn thất bại ngay từ giây phút đầu tiên.

Thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư khá sinh lời.

Tuy nhiên, lợi nhuận cao sẽ luôn đi kèm với rủi ro. Do đó, việc trau dồi kiến thức về chứng khoán là vô cùng cần thiết. Lúc đầu, bạn có thể dành một chút vốn để học tập và vui chơi để làm quen với cảm giác hồi hộp, cảm giác thất vọng, cảm giác tiếc nuối, cảm giác bay bổng khi mã chứng khoán của bạn “Tím” của tình yêu. 
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788