Có nên xây dựng định mức sản xuất

Kế toán ngoài việc theo dõi sổ sách để báo cáo cho giám đốc quản lý chi phí sản xuất. Nhìn xa hơn, giá thành là một loại chi phí sản xuất và kinh doanh, là một mặt hàng quan trọng khi kiểm tra thuế. Do đó, kế toán cũng khuyên các nhà quản lý có tư vấn chuyên môn, cụ thể là việc đặt các định mức quản lý nội bộ và giảm rủi ro pháp lý thuế, mà sẽ được trình bày trong bài viết này.

 Khoản 2.3, điều 6 thông tư 78/2014 /TT-BTC: 

 1️⃣ Doanh nghiệp tự xây dựng và quản lý định mức tiêu dùng nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng trong sản xuất, kinh doanh tự sản xuất. 
2️⃣Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc vào đầu thời kỳ sản xuất sản phẩm và lưu trữ tại doanh nghiệp. 
3️⃣ Trong trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa được nhà nước ban hành, định mức tiêu thụ được áp dụng theo định mức do nhà nước cấp. 
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt quá mức tiêu thụ hợp lý không được khấu trừ khi tính thuế. có nên xây dựng định mức sản xuất

Điều 4 thông tư số 96/2015/TT-BTC: 

Chi phí vượt mức tiêu chuẩn tiêu thụ nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và hàng hóa cho một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và hàng hóa do nhà nước ban hành. 
Ví dụ: để sản xuất một bảng cân nặng 17kg, nó cần 20kg nguyên liệu thô ( ở đây là nhựa )  với chi phí lao động, khấu hao máy móc và các chi phí khác như điện, nước, phí văn phòng phẩm ) ( còn gọi là chi phí sản xuất gián tiếp. )
Theo luật bảo tồn khối lượng, đầu vào = đầu ra. Do đó, sự khác biệt giữa sản phẩm hoàn thành và nguyên liệu đã đưa vào quá trình ban đầu là 3kg. Trong đó, việc làm trong quá trình thực hiện là 2kg, sản phẩm phế thải là 1kg. 
Có hai điều cần lưu ý khi xử lý chất thải. 
1️⃣ Nếu sản phẩm chất thải được bán bên ngoài để phục hồi một phần vốn sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp cần phát hành hóa đơn khi bán sản phẩm chất thải theo quy định tại Thông tư 39/2014. 
2️⃣ Các sản phẩm rác thải không thể bán hoặc sử dụng lại, doanh nghiệp dự định ghi lại tăng chi phí hàng hóa bán trong kỳ. Một câu hỏi nảy ra: 
Lượng hao hụt này sẽ được trừ vào chi phí khi tính thuế TNDN hay không?
✅ trả lời là CÓ nhưng cần điều kiện ” doanh nghiệp phải có các tiêu chuẩn sản xuất để giải thích khi cơ quan thuế kiểm tra. Tiêu chuẩn này nên được xây dựng trên cơ sở sản xuất thực tế của doanh nghiệp, tính chất vật lý và hóa học của nguyên liệu, và sự hao mòn của máy móc theo thời gian, dẫn đến giảm năng suất. Do đó, doanh nghiệp cần định kỳ kiểm tra và điều chỉnh định mức phù hợp với hoạt động sản xuất và giảm thiểu rủi ro thuế. 

Xem thêm » Dịch vụ kế toán tại Luật VN

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788