Cơ quan đăng ký nhà đất: Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn

Cơ quan đăng ký nhà đất là một đơn vị được thành ngay sau khi Luật Đất đai 2013 được thông qua và ban hành. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của cơ quan đăng ký nhà đất được quy định tại Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC và Nghị định 43/2014/NĐ-CP. 

tu van luat phap

Tổng quát về văn phòng đăng ký đất đai 

Văn phòng đăng ký đất đai hay cơ quan đăng ký nhà đất là đơn vị công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hiện có ở địa phương. Văn phòng đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của nhà nước. 

Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh
Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh

Chức năng của cơ quan đăng ký nhà đất 

Mỗi cơ quan nhà nước được thành lập đều có chức năng riêng và chức năng của cơ quan đăng ký nhà đất bao gồm: 

 • Thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản gắn liền với đất cho cá nhân, gia đình, cộng đồng có nguyện vọng;
 • Cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp cá nhân, gia đình, cộng đồng được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Xây dựng, quản lý, cập nhật, đo đạc, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai;
 • Cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và thực hiện các dịch vụ khác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ – Quyền hạn

Cơ quan đăng ký nhà đất có nhiệm vụ và quyền hạn như sau: 

 • Thực hiện hoàn thành thủ tục đăng ký đất được nhà nước giao quản lý, đăng ký QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất;
 • Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất cho người sở hữu là cá nhân, gia đình, cộng động hoặc tổ chức;
 • Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính tại khu vực quản lý; xây dựng, quản lý việc sử dụng phôi giấy chứng theo quy định của luật pháp hiện hành; 
 • Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; quản lý hệ thống thông tin (HTTT) đất đai căn cứ theo các quy định của luật pháp hiện hành;
 • Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính;
Cơ quan đăng ký nhà đất sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Cơ quan đăng ký nhà đất sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
 • Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; thực hiện kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do cá nhân, gia đình, tổ chức cung cấp nhằm phục vụ đăng ký, cấp giấy tờ chứng nhận;
 • Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật pháp hiện hành;
 • Cung cấp hồ sơ, thông tin, bản đồ, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện việc thu phí, lệ phí khi cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật
 • Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

Những cơ quan nào có thẩm quyền cấp đăng ký nhà đất

Liên quan tới vấn đề cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhất, đăng ký nhà đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; được rất nhiều người quan tâm. Luatvn.vn xin được giải đáp thắc mắc về lĩnh vực đất đai, nhà ở như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 105 Luật Đất đai 2013: Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, QSDĐ, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất thuộc các cơ quan sau: 

 • UBND cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản liên quan tới đất cho tổ chức, cộng đồng, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. 

UBND cấp tỉnh được phép ủy quyền cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp các loại giấy chứng nhận trên. 

 • UBND cấp huyện là cơ quan đăng ký nhà đất cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, người Việt Nam hiện đang định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với QSDĐ tại Việt Nam.
 •  Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ.”
Cơ quan Tài Nguyên và Môi trường có thể cấp giấy chứng nhận liên quan tới nhà đất
Cơ quan Tài Nguyên và Môi trường có thể cấp giấy chứng nhận liên quan tới nhà đất

Cụ thể về nội dung này, Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013 (sau đây viết tắt là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) hướng dẫn như sau:

–  Đối với địa phương đã thành lập cơ quan đăng ký nhà đất là Văn phòng đăng ký đất đai thì Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

–  Đối với các địa phương trong nước chưa được thành lập cơ quan đăng ký nhà đất thì:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy là đơn vị có thẩm quyền cấp chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Dịch vụ hỗ trợ đăng ký nhà đất tại Luatvn.vn

Luatvn.vn là đơn vị dẫn đầu trong ngành cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý trực tuyến qua số Hotline hoặc Zalo: 076.338.7788. Với đội ngũ luật sư chuyên môn cao, lâu năm trong nghề, chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc của quý khách hàng liên quan tới cơ quan đăng ký nhà đất, tranh chấp đất đai, tranh chấp lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, thành lập công ty,… 

Bên cạnh tư vấn và giải đáp thắc mắc, Luatvn.vn luốn sẵn sàng thay quy khách hàng: 

 • Soạn thảo, hoàn thành hồ sơ và các thủ tục giấy tờ liên quan tới pháp luật;
 • Đại diện khách hàng giải quyết mọi tranh chấp nếu xảy ra;
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận hồ sơ;
 • Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Trên đây chúng tôi đã cung cấp những thông tin quan trọng liên quan tới cơ quan đăng ký nhà đất. Nếu bạn đọc còn những khúc mắc hãy liên hệ ngay tới Luatvn.vn qua số Hotline hoặc Zalo: 076.338.7788 để được hỗ trợ kịp thời. 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788