Con liệt sĩ được hưởng trợ cấp cấp nhà như thế nào?

Khách hàng: Tư vấn pháp lý thân mến, cha mẹ tôi gửi con đến liệt sĩ, cha tôi coi liệt sĩ như ông nội, có bằng cấp của cha tôi, nhưng trong một thời gian dài nhà của cha tôi đã xấu đi nghiêm trọng, nhưng xã vẫn chưa lấy tiền để hỗ trợ cha mẹ xây dựng nhà ở, mặc dù gia đình đã nhiều lần yêu cầu xã cung cấp nhà ở cho con cái của liệt sĩ, nhưng vẫn không tìm thấy. Vậy chúng ta phải làm gì để xã cho chúng tôi tiền để xây dựng lại mái nhà để ổn định? Con liệt sĩ được hưởng trợ cấp cấp nhà như thế nào?

Xin chào, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của bạn đến Bộ phận Pháp lý của Công ty Luatvn.vn. Sau khi nghiên cứu của luật sư, chúng tôi đưa ra các khuyến nghị sau:

Cơ sở pháp lý được sử dụng trong bài viết

Quyết định số 22/2013/QĐ-TTG hỗ trợ người có công với cách mạng nhà ở;
Chỉ đạo thực hiện Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng.

Nguyên tắc hỗ trợ

Nguyên tắc cơ bản

 • Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình có từ một trở lên người có công với cách mạng, nhà cửa bị hư hỏng, nhà nguy hiểm (kể cả gia đình trước đây có chính sách hỗ trợ khác nhưng nhà bị hư hỏng, hư hỏng). ) Xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có cho các gia đình này để đảm bảo cải thiện điều kiện nhà ở cho người có công với cách mạng.
 • Bảo đảm nhà ở cho người có công với cách mạng phải công khai, minh bạch, tránh thất thoát, bảo đảm phân bổ nguồn lực công bằng, hợp lý.
 • Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được thực hiện theo phương châm nhà nước hỗ trợ, khuyến khích cộng đồng giúp đỡ và gia đình xây dựng nhà ở đạt tiêu chuẩn, chất lượng, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng cá nhân; Kết hợp với các chương trình đầu tư, hỗ trợ của Trung ương và địa phương để nâng cao hiệu quả chính sách.

Hỗ trợ người có công với cách mạng xây mới, sửa chữa nhà ở phải đáp ứng các điều kiện sau đây

 • Nếu nhà ở cần được tháo dỡ và xây dựng lại, nhà mới phải đáp ứng 3 tiêu chí cứng (nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng) với diện tích tối thiểu là 30 m2 (nếu có). Một hộ gia đình, diện tích sử dụng nhà ở có thể xây dựng không nhỏ hơn 30 ㎡nhưng không nhỏ hơn 24㎡), tuổi thọ trên 10 năm;
 • Nếu nhà ở cần sửa chữa khung, tường và mái thay thế thì sau khi sửa chữa phải đáp ứng tiêu chuẩn 2 độ cứng (khung – tường cứng, mái cứng) có tuổi thọ từ 10 năm trở lên. nhưng không yêu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn diện tích có sẵn theo quy định tại điểm a của Bài này.

Con liệt sĩ được hưởng trợ cấp cấp nhà như thế nào?

Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

Các gia đình được hỗ trợ bởi quyết định này phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Trở thành gia đình có công với cách mạng được cơ quan có thẩm quyền công nhận

 • Những người tích cực tham gia cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945;
 • Những người tích cực tham gia cách mạng trong cuộc nổi dậy từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến tháng 8 năm 1945;
 • Thân nhân liệt sĩ;
 • Mẹ Việt Nam Anh hùng;
 • Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;
 • Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến;
 • Người bị thương do chiến tranh và người thụ hưởng chính sách người khuyết tật tương tự;
 • Người lính bị bệnh;
 • Các nhà hoạt động kháng chiến bị nhiễm hóa chất độc hại;
 • Các nhà hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch giam cầm hoặc lưu đày;
 • Người tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế;
 • Người lập công cho cách mạng.
Hộ gia đình cư trú tại nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng ở các cấp sau đây (bao gồm cả những hộ gia đình được hỗ trợ bởi các chính sách khác trước đó)
 • Phải tháo dỡ nhà ở mới được xây mới;
 • Cần sửa chữa khung, tường và mái nhà thay thế.

Đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg phải đáp ứng các điều kiện sau

 • Danh sách người có công với cách mạng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý khi Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực.
 • Trường hợp cư trú và có hộ khẩu trước ngày 15/6/2013 (ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực pháp luật) thì nhà ở có một trong các điều kiện sau đây.
  • Nhà ở bị hư hỏng nặng thì phải tháo dỡ, xây dựng lại;
  • Nhà hư hỏng, dột nát cần sửa chữa khung – tường và thay thế mái nhà.
Cha cô là người thân của các liệt sĩ, hiện tại ngôi nhà đang xuống cấp nghiêm trọng. Do đó, trường hợp của cha bạn được xác định là đủ điều kiện nhận hỗ trợ nhà ở.

Ai là thân nhân của liệt sĩ?

Theo Điều 14, Điều 16 Nghị định 02 năm 2020, thân nhân liệt sĩ là cha, mẹ đẻ, vợ, chồng, con liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. thực hiện nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước hoặc nhân dân, có một trong các trường hợp sau đây:

Các trường hợp thuộc nhóm 1

 • Chiến đấu hoặc trực tiếp tham gia chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia;
 • Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại khu vực địch, khu thù địch, khu vực giáp ranh với khu vực địch;
 • Tham gia trực tiếp vào các cuộc chiến tranh chính trị và có tổ chức chống lại kẻ thù;
 • Tích cực tham gia hoặc tham gia hoạt động cách mạng, kháng chiến, bị địch bắt tù đày, bị đánh, nhưng vẫn không phục, kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chính sách vượt ngục, vượt ngục mà hy sinh;
 • Thực hiện các nghĩa vụ quốc tế;
 • Dũng cảm làm công việc cấp bách, cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh;

Các trường hợp thuộc nhóm 2

 • Trực tiếp thực hiện huấn luyện chiến đấu, cơ động hoặc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nguy hiểm;
 • Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trực tiếp tại khu vực biên giới, trên biển hoặc trên đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo danh mục do Chính phủ quy định, do bệnh tật, sự cố không được cứu chữa kịp thời;
 • Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm;
 • Đặc biệt là những người dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân hoặc phòng ngừa và bắt giữ tội phạm, trở thành tấm gương có ý nghĩa trong xã hội tôn kính, giáo dục và phổ biến rộng rãi;
 • Do vết thương lặp đi lặp lại là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do thương tích chiến tranh, tỷ lệ thương tích cơ thể của người hưởng bảo hiểm như người bị thương chiến tranh đạt trên 61% và có hồ sơ điều trị vết thương lặp đi lặp lại của bệnh. Báo cáo kiểm toán tử vong;
 • Trường hợp trên mất tích, được cơ quan có thẩm quyền xác định không phản bội; đầu hàng, trở về, sa mạc.

Phương pháp thực hiện và mức độ hỗ trợ

Phương pháp xây dựng và sửa chữa nhà ở

Yêu cầu kỹ thuật và chất lượng

Về kỹ thuật hỗ trợ xây dựng

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu, thiết kế ít nhất 03 mô hình nhà ở tiêu biểu, kết hợp với dự toán chi phí đầu tư xây dựng, dự toán vật liệu quan trọng, nhân rộng theo phong tục tập quán của từng địa phương, giới thiệu đến các hộ dân để tham khảo, nghiên cứu và ứng dụng xây dựng nhà ở;
Đối với hộ gia đình có công với cách mạng, họ đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ lụt, có mực nước lũ từ 1, 5 m trở lên khu vực Bắc Trung Bộ và 14 tỉnh, thành phố miền Trung (gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tinh, Quang Bình, Quang Tri, Nguyễn Hải, Đắk Lắk). Quang Nam, Quang Ngai, Bình Đình, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Bình, Bình Thạnh) khi được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, UBND cấp xã vận động các hộ dân xây dựng một khu vực xây dựng để tránh ngập úng với diện tích tối thiểu 10m2, vượt mức ngập úng thông thường.

Về chất lượng công trình

Các gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ phải bảo đảm vệ sinh môi trường, che chắn cẩn thận, tránh những tác động bất lợi của thời tiết, thời tiết. Các hộ gia đình có thể sử dụng các thiết kế tiêu biểu do Bộ Xây dựng cung cấp hoặc tham khảo các mô hình nhà ở truyền thống và phổ biến của địa phương để lựa chọn kích thước và hình thức nhà ở phù hợp với hoàn cảnh của họ, cụ thể cho từng hộ gia đình.

Yêu cầu của tổ chức xây dựng nhà ở

Tổ chức thuộc ban chỉ huy các cấp

 • Hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở sau khi nhận được tiền bảo đảm nhà ở theo quy định. Trường hợp hộ gia đình khó khăn (người già, người già cô đơn, người khuyết tật…) không thể tự xây dựng nhà ở thì Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức xây dựng nhà ở.
 • Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giám sát, giám sát, hỗ trợ các gia đình xây dựng, sửa chữa nhà ở; vận động các tổ chức, đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ gia đình xây nhà, phát huy tối đa năng lực động viên. Lao động, khai thác vật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, gỗ… Để giảm chi phí xây dựng; khi hoàn thành xây dựng nền móng, tường khung của nhà ở thì phải xuất trình giấy chứng nhận hoàn thành thi công nhà ở theo từng giai đoạn, khi nhà ở hoàn thành toàn bộ thì phải xuất trình giấy chứng nhận hoàn thành công trình xây dựng nhà ở. (Theo định dạng quy định tại Phụ lục V và VI được ban hành cùng với Thông tư này).

Xét giấy chứng nhận

Sau khi hoàn thành xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở mới, diện tích nhà ở thay đổi, nếu có nhu cầu thì cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện cho hộ gia đình đó. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và các giấy chứng nhận tài sản gắn liền với đất khác. Thời hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận chuyển đổi tài sản gắn liền với đất khác được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Con liệt sĩ được hưởng trợ cấp cấp nhà như thế nào?

Thời gian và tiến độ thực hiện

Năm 2013, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cơ bản hoàn thành công tác bảo đảm nhà ở cho khoảng 71.000 hộ gia đình lập công cách mạng (theo danh sách địa phương) theo quyết định này. Báo cáo cho Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc năm 2012). Năm 2014, địa phương tiếp tục hỗ trợ các hộ gia đình đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định này, nhưng năm 2013 địa phương mới tiến hành rà soát, thống kê, báo cáo.
Mức hỗ trợ:
 • Phải tháo dỡ nhà xây dựng: 40 triệu đồng/hộ
 • Phải sửa khung, tường và thay thế mái nhà: 20 triệu đồng.

>>>> Xem thêm: Vợ có được hưởng lương hưu của chồng khi chồng qua đời không? >>>>

Nộp đơn yêu cầu hỗ trợ

Trường hợp nhận trợ cấp thì quý vị có thể hỏi Ủy ban nhân dân xã nơi có hộ khẩu của bạn về tình hình gia đình bạn và Ủy ban nhân dân xã đã báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để xử lý.
Nếu quý vị không có danh sách, cha của quý vị có thể nộp hồ sơ cho UBND xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 09/2013/TT-BXD. Là mẫu đơn xin bảo đảm nhà ở được ban hành cùng với Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Bộ Xây dựng. Thủ tướng chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng nhà ở.
Trên đây là câu trả lời cho vấn đề Con liệt sĩ được hưởng trợ cấp cấp nhà như thế nào? Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788