Công điện 1280/CĐ-BYT

CÔNG ĐIỆN 1280/CĐ-BYT VỀ VIỆC HỖ TRỢ NGÀNH Y TẾ TỈNH HẢI DƯƠNG ĐIỀU TRA DỊCH TỄ, KHOANH VÙNG, CÁCH LY, LẤY MẪU, XÉT NGHIỆM COVID-19.

BỘ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 1280/CĐ-BYT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC HỖ TRỢ NGÀNH Y TẾ TỈNH HẢI DƯƠNG ĐIỀU TRA DỊCH TỄ, KHOANH VÙNG, CÁCH LY, LẤY MẪU, XÉT NGHIỆM COVID-19.

BỘ Y TẾ ĐIỆN:

 

– Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;
– Bệnh viện Nhi Trung ương;
– Trường Đại học Y Hà Nội;
– Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương;
– Trường Cao đẳng Dược Trung ương – Hải Dương.

Nhằm hỗ trợ ngành Y tế tỉnh Hải Dương trong công tác điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp đi về từ thành phố Đà Nẵng, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, các trường hợp tiếp xúc với trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt liên quan đến ổ dịch tại đường Ngô Quyền, thành phố Hải Dương (đã ghi nhận 04 trường hợp mắc chưa rõ nguồn lây) trong giai đoạn trước mắt, Bộ Y tế – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia (BCĐQG) điện và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai một số nội dung cụ thể như sau:

1. Bộ Y tế giao Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ ngành Y tế tỉnh Hải Dương thực hiện xét nghiệm COVID-19 trong giai đoạn trước mắt.

2. Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và Trường Cao đẳng Dược Trung ương – Hải Dương cử sinh viên hỗ trợ và phối hợp với ngành Y tế tỉnh Hải Dương thực hiện điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương để thực hiện xét nghiệm.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo ngành Y tế và các đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai thực hiện.

Bộ Y tế – Cơ quan thường trực BCĐQG đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo về khẩn trương tổ chức thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– PTTg. Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐQG (để báo cáo);
– Các Đ/c Thứ trưởng;
– Các Vụ, Cục: DP, KCB, TT-KT;
– Sở Y tế tỉnh Hải Dương (phối hợp thực hiện);
– Trung tâm KSBT tỉnh Hải Dương;
– Lưu: VT, DP.

Q. BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đầu tư nước ngoài 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788