Công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu khi nào

Phát hành cổ phiếu là một trong những hình thức huy động vốn nhanh nhất của doanh nghiệp. Để huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu thì công ty cổ phần phải chứng minh được công ty mình có đủ điều kiện. Vậy công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu khi nào? bạn đã nắm rõ và hiểu hết chưa. Để hiểu rõ và hoạt động một cách có hiệu quả bạn có thể truy cập Luatvn.vn, Hotline/ Zalo: 0763.387.788 để được tư vấn.

Công ty cổ phần phát hành cổ phiếu

Theo điều 120 của Luật doanh nghiệp quy định cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu cũng được xem như là một bút toán ghi sô hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Chính vì vậy cố phiếu phải có đầy đủ những nội dung sau đây:

 • Tên, mã doanh nghiệp, địa chỉ của doanh nghiệp.
 • Số lượng cổ phần và loại cổ phần.
 • Mệnh giá của mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu.
 • Họ tên, địa chỉ thường trú, quốc gia, số CMND/ Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là các cá nhân, tên, mã doanh nghiệp, số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức.
 • Thủ tục chuyển nhượng cổ đông.
 • Sổ đăng kí cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu.

Các loại cổ phiếu hiện nay

Hiện nay theo quy định của Pháp luật thì có các loại cổ phiếu như sau:

 • Cổ phiếu được phép phát hành: Khi nào thành lập công ty cổ phần thì khi đó công ty bạn được phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn trong quá trình phát hành cổ phiếu.
 • Cổ phiếu đã phát hành: là loại cổ phiếu mà mà công ty được bán ra cho các nhà đầu tư là các cá nhân tổ chức trên thị trường và công ty đã thu về tất cả số tiền đã bán số cổ phiếu đó. Số tiền đó phải nhỏ hơn hoặc bằng số cổ phiếu đã phát hành.
 • Cổ phiếu quỹ: Là cổ phiếu đã được giao dịch trên thị trường chứng khoán và được chính tổ chức doanh nghiệp phát hành mua lại bằng vốn của công ty mình.
 • Cổ phiếu đang lưu hành: là loại cổ phiếu đã được phát hành trên thị trường chứng khoán và hiện đang lưu hành trên thị trường và do các cổ đông đang nắm giữ
Công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu khi nào
                                           Công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu khi nào

Điều kiện công ty cổ phần phát hành cổ phiếu

 • Phải có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng kí chào bán từ 10 tỷ đồng lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán của công ty
 • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng kí phải có lãi cổ tức 
 • Có phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kì họp 
 • Các điều kiện khác nếu thuộc các trường hợp đặc thù.

Các hình thức phát hành chứng khoán

Công ty cổ phần được phát hành chứng khoán dưới các hình thức như:

 • Chào bán cổ phần riêng lẻ: là hình thức tiếp nhận thêm thành viên mới góp vốn. Mà các thành viên góp vốn thêm thì sẽ làm tăng vốn điều lệ nên doanh nghiệp có 5 ngày để bán cổ phần kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản hồi của cơ quan đăng kí kinh doanh. Và sau 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần công ty phải thực hiện đăng kí thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng kí kinh doanh.
 • Chào bán ra công chúng: Việc phát hành cổ phiếu ra công chúng là hình thức phát hành vi quy mô rộng có thể là bán cổ phần cho các nhà đầu tư với số lượng lớn. Chính vì vậy việc đăng kí với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tiến hành chào bán chứng khoán là một thủ tục pháp lý bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện.
 • Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty. Do chào bán cố phần cho cổ đông hiện hữu làm tăng vốn điều lệ nên doanh nghiệp có 5 ngày để bán cổ phần kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản hồi của cơ quan đăng kí kinh doanh. Và sau 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần công ty phải thực hiện đăng kí thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng kí kinh doanh.

Ngoài công ty cổ phần được phép huy động vốn bằng cách phát hành cô phiếu thì công ty TNHH cũng được phát hành cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi sang công ty cổ phần.

Trên đây là những thông tin về công ty cổ phần và những trường hợp công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu khi nào?  dưới những hình thức nào? để các bạn có thể tham khảo. Nếu các bạn còn thắc mắc chưa hiểu hết hãy truy cập Luatvn.vn, Hotline/ Zalo: 0763.387.788 để biết thêm chi tiết.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788