Công ty có thể thuê người đại diện theo pháp luật?

Theo quy định của luật doanh nghiệp hiện hành, doanh nghiệp không bị cấm thuê người đại diện theo pháp luật. Điều này rất thuận tiện cho các doanh nghiệp cần một người chuyên nghiệp, chuyên nghiệp và có kinh nghiệm là đại diện hợp pháp để hỗ trợ các lãnh đạo công ty, lập kế hoạch kinh doanh, tham gia quản lý, hoạt động, báo cáo tình hình kinh doanh. Do đó, có thể thấy rằng người đại diện theo pháp luật đóng một vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp, để đảm bảo cấu trúc nguồn nhân lực cũng như các hoạt động kinh doanh khi thuê người đại diện hợp pháp, doanh nghiệp cần tiết kiệm. Lưu ý rằng sau:

Mở tạp hóa thành lập hộ kinh doanh hay công ty
Mở tạp hóa thành lập hộ kinh doanh hay công ty

Mối quan hệ giữa đại diện pháp lý thuê và doanh nghiệp

Đây là mối quan hệ giữa nhân viên và người sử dụng lao động, người đại diện theo pháp luật thuê sẽ ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp, đại diện của doanh nghiệp ký hợp đồng là chủ sở hữu. Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch công ty chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân. Do đó, mối quan hệ này không chỉ được điều chỉnh theo quy định của luật doanh nghiệp mà còn do luật lao động.
Người đại diện theo pháp luật được thuê sẽ thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với doanh nghiệp theo quy định của hợp đồng lao động và đồng thời phải tuân theo quy định của luật doanh nghiệp.

Chức danh của người đại diện theo pháp luật để thuê

Người đại diện theo pháp luật thuê có thể giữ chức vụ giám đốc hoặc tổng giám đốc hoặc các vị trí quản lý khác được ủy quyền ký giao dịch của công ty thay mặt công ty theo điều lệ công ty, phó tổng giám đốc, giám đốc điều hành, giám đốc điều hành.
Lưu ý:
Người đại diện theo pháp luật được thuê không thể giữ vị trí: chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị vì đây là tiêu đề chỉ có cá nhân tham gia góp vốn. Các doanh nghiệp mới có thể được bổ nhiệm.

Tiêu chuẩn và điều kiện của giám đốc, tổng giám đốc

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không chịu trách nhiệm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 luật doanh nghiệp 2014.
Có trình độ, kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp của công ty và các tiêu chuẩn khác theo quy định của điều lệ công ty và quy chế tuyển dụng.
Đối với công ty cổ phần có vốn điều lệ của nhà nước, giám đốc công ty không phải là người có liên quan trong gia đình như vợ, chồng, cha, mẹ, chị, em, con nuôi, anh chị, chị, em, em, em, em, chị, chị, em của nhà nước.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trong một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp ; không sử dụng thông tin, biết – cách doanh nghiệp, không lạm dụng vị trí, vị trí và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tự lợi ích hoặc lợi ích của các tổ chức hoặc cá nhân khác;
Thông báo kịp thời, chính xác và chính xác cho doanh nghiệp đó và người đại diện của họ có quyền sở hữu hoặc có phần vốn góp hoặc phần vốn góp trong doanh nghiệp khác.
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ trên.

Một người được thành lập bao nhiêu công ty
Một người được thành lập bao nhiêu công ty

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật

Tổ chức thực hiện các nghị quyết của lãnh đạo công ty;
Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp;
Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư;
Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác;
Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm vị trí quản lý trong công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của chủ tịch công ty, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị;
Ký hợp đồng thay mặt công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của chủ tịch công ty, hội đồng quản trị, hội đồng quản trị;
Đề xuất kế hoạch cơ cấu tổ chức công ty;
Gửi báo cáo quyết toán tài chính hàng năm;
Đề xuất kế hoạch sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý tổn thất kinh doanh;
Tuyển dụng lao động;
Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định trong điều lệ công ty, hợp đồng lao động giữa người đại diện theo pháp luật và công ty.

Nhiệm kỳ của người đại diện theo pháp luật

Theo quy định của luật doanh nghiệp, thời hạn người đại diện theo pháp luật không vượt quá 05 năm, vì vậy trong trường hợp thuê người đại diện theo pháp luật thì thời hạn hợp đồng lao động không vượt quá 05 năm. Cuối hợp đồng lao động, doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật mới phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Quý khách có vướng mắc gì trong quá trình thành lập công ty, quá trình hoạt động phát sinh vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi số hotline/zalo: 0763387788 để đươc tư vấn.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788