Công ty được đăng ký bao nhiêu người đại diện theo pháp luật?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp, thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp là nguyên đơn, bị cáo hoặc người được ủy quyền. Quyền lợi và nghĩa vụ trước trọng tài, tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Theo điều 13 của luật doanh nghiệp 2014, ” công ty có hạn chế và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều biện pháp pháp lý. Như vậy, công ty này có thể đăng ký từ hai người đại diện hợp pháp hơn và không có giới hạn về số người tối đa.
Thông qua quy định này, có thể thấy rằng số lượng người đại diện hợp pháp là rất thuận tiện cho các doanh nghiệp hoạt động trên quy mô lớn, doanh nghiệp có đại diện hoặc phải tiếp tục kinh doanh với nhiều nơi, vắng mặt tại việt nam. Trong hơn 30 ngày, cần thêm người đại diện theo pháp luật để quản lý, đại diện cho doanh nghiệp thực hiện một số quyền và nghĩa vụ nhất định trong doanh nghiệp, ký các văn bản liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp khi một trong hai đại diện vắng mặt. Tuy nhiên, việc đăng ký của nhiều người đại diện theo pháp luật cũng nên lưu ý:

thành lập công ty có cần bằng cấp không
thành lập công ty có cần bằng cấp không

Chức danh người đại diện theo pháp luật

Chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật có chức danh tương ứng với cơ cấu tổ chức của công ty và đăng ký với sở kế hoạch và đầu tư.
Số, vị trí quản lý, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định trong điều lệ công ty.
Lưu ý các công ty cổ phần:
Trường hợp có nhiều người đại diện theo pháp luật thì chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Do đó, nếu công ty cổ phần có hai đại diện hợp pháp, chỉ có hai chức danh có thể đăng ký: chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc. Trong trường hợp có ba người đại diện hợp pháp, người thứ ba có thể giữ vị trí còn lại.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trong một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp ; không sử dụng thông tin, biết – cách doanh nghiệp, không lạm dụng vị trí, vị trí và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tự lợi ích hoặc lợi ích của các tổ chức hoặc cá nhân khác;
Thông báo kịp thời, chính xác và chính xác cho doanh nghiệp đó và người đại diện của họ có quyền sở hữu hoặc có phần vốn góp hoặc phần vốn góp trong doanh nghiệp khác.
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân về bất kỳ thiệt hại nào do vi phạm các nội dung nêu trên.

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật

Tùy thuộc vào loại hình công ty, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được giao, doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật phải có cơ chế giám sát lẫn nhau giữa đại diện và được quy định trong điều lệ công ty.

Hiện nay công ty TNHH TV ĐT Luật VN đang hỗ trợ khách hàng thành lập công ty, mở doanh nghiệp tại Tp HCM và Tp Hà Nội,

Quý khách muốn thành lập công ty, mở doanh nghiệp, hay cần tư vấn về mảng doanh nghiệp hãy liên hệ 0763387788

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788