Công Ty Mới Thành Lập Tuyển Dụng Cần Biết

Các công ty mới thành lập cần chú ý đến vấn đề tuyển dụng để sở hữu đội ngũ nhân viên tài năng và tận tâm. Dưới đây là những chiến lược khi công ty mới thành lập tuyển dụng cần biết.Role of Human Resource in Startups

1. Thỏa Thuận Làm Việc Bằng Văn Bản Rõ Ràng

Thỏa thuận  nhân viên là điều rất quan trọng mà bộ phận nhân sự cần quan tâm. Thông thường các công ty khởi nghiệp nhận được sự lỏng lẻo về các thỏa thuận như vậy. Họ thường không  thực hiện được thỏa thuận làm việc bằng văn bản rõ ràng. Các công ty khởi nghiệp phải xác định rõ ràng bằng phương thức thỏa thuận làm việc là nhân viên của mình? Bao lâu thì trả lương và mức lương là bao nhiêu? Trách nhiệm công việc chính xác của họ là gì?

2. Sổ Tay Nhân Viên 

Mỗi doanh nghiệp khởi nghiệp dù lớn hay nhỏ nên có sổ tay nhân viên ghi chép đầy đủ những hành vi hoặc chính sách phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Nếu có bất kì ai khiếu nại về cách đối xử với nhân viên của công ty, công ty sẽ dễ gặp rắc rối trước khi đạt được lợi nhuận trong kinh doanh. 

3. Lan Tỏa Mục Tiêu Và Giá Trị Cốt Lõi Của Công Ty

Mỗi một công ty được thành lập đều có mục tiêu và giá trị cốt lõi riêng. Vì thế, bộ phận tuyển dụng cần nắm bắt và lan tỏa những giá trị ấy đến các ứng viên cũng như đội ngũ lao động nhằm giúp họ gắn bó với công ty trong thời gian dài. Chính những hành động thiết thực ấy sẽ thu hút được những ứng viên tiềm năng trong các đợt tuyển dụng sau.Image result for value and goals

4. Tạo một nền tảng chia sẻ kiến thức nội bộ

Điều quan trọng đối với các nhà khởi nghiệp là tạo ra một nền tảng chia sẻ kiến ​​thức nơi nhân viên có thể chia sẻ công khai bất kỳ thông tin nào liên quan đến công việc. Kỳ vọng liên quan đến công việc của nhân viên có thể được chia sẻ trên các nền tảng như vậy.

5. Tuyển Những Ứng Viên Tiềm Năng

Sau khi chọn lọc thông qua quá trình tuyển dụng, hãy lựa chọn những ứng viên có chuyên môn và nhân cách tốt cũng như hiểu rõ về công ty nhằm tạo ra một hệ thống vận hành hiệu quả. 

0763 387 788