Công văn 1727/CV-BCĐ năm 2020

CÔNG VĂN 1727/CV-BCĐ NĂM 2020 RÀ SOÁT NGƯỜI VỀ TỪ NƯỚC NGOÀI ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 DO BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 BAN HÀNH

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1727/CV-BCĐ
V/v rà soát người về từ nước ngoài để phòng chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 về việc phòng chống dịch COVID-19. Ngày 24/3/2020, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã ban hành Công văn số 1540/CV-BCĐ về việc rà soát và quản lý người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 08/3/2020 đến ngày 25/3/2020. Để phát huy hiệu quả của việc rà soát và quản lý người nhập cảnh cũng như thống nhất các nội dung theo dõi sức khỏe của các trường hợp này; Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai việc thống kê và tổ chức theo dõi sức khỏe của những người nhập cảnh, cụ thể như sau:

1. Tổng hợp, phân tích một số đặc điểm chung về sức khỏe của các trường hợp nhập cảnh, bao gồm: giới, tuổi, bệnh nền, tiếp xúc gần với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh COVID-19, tiếp xúc với người tiếp xúc gần, về từ các ổ dịch trong nước.

2. Đối với các trường hợp đang ở trong các khu vực cách ly tập trung, tổ chức theo dõi sức khỏe theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

3. Đối với các trường hợp không ở trong các khu vực cách ly tập trung:

– Tổ chức theo dõi sức khỏe tại nhà, ngày 2 lần (sáng, chiều) về các dấu hiệu của bệnh. Trường hợp nào có sốt, ho, khó thở phải đưa ngay tới cơ sở y tế để được khám, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

– Tổ chức lấy lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 các trường hợp có tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc với người tiếp xúc gần.

4. Các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, tổ chức điều tra và xử lý ổ dịch ngay theo quy định; đồng thời báo cáo kịp thời về các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế).

5. Tổng hợp, báo cáo kết quả việc rà soát, phân tích và xét nghiệm về các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế (Email: baocaobtn@gmail.com) trước ngày 05/4/2020 để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia (biểu mẫu kèm theo).

Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố triển khai thực hiện và báo cáo.

Trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– Thành viên BCĐ QG về PCD COVID-19;
– VP BCH TW Đảng;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Y tế: DP, KCB, TTKT, VPB;
– Các Viện VSDT, Viện Pasteur.
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
– TT KSBT/YTDP/KDYTQT tỉnh, TP (để thực hiện);
– Lưu: VT, DP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
THƯỜNG TRỰC

 

Đỗ Xuân Tuyên
Thứ trưởng Bộ Y tế

TỈNH/ THÀNH PHỐ
…………………………….

BÁO CÁO KẾT QUẢ
Rà soát các trường hợp nhập cảnh từ 08/3 đến 25/3/2020

……….., ngày  tháng  năm 2020

Thông tin

Số lượng

%

1. Giới:

 

 

Nam

…………….

…………….

Nữ

…………….

…………….

2. Tuổi

> 60 tuổi

…………….

…………….

40-60 tuổi

…………….

…………….

20-<40 tuổi

…………….

…………….

<20 tuổi

…………….

…………….

3. Bệnh nền mạn tính

…………….

…………….

Hen phế quản

…………….

…………….

Bệnh tim mạn tính

…………….

…………….

Bệnh phổi mạn tính

…………….

…………….

Suy thận

…………….

…………….

Suy gan

…………….

…………….

Suy tim

…………….

…………….

Ung thư

…………….

…………….

Đái tháo đường

…………….

…………….

Suy giảm miễn dịch

…………….

…………….

Các bệnh khác mạn tính khác

…………….

…………….

4. Có tiền sử tiếp xúc gần

…………….

…………….

Với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh COVID-19

…………….

…………….

Với người tiếp xúc gần

…………….

…………….

5. Về từ các ổ dịch trong nước

…………….

…………….

6. Tình trạng cách ly

Cách ly tập trung

…………….

…………….

Cách ly tại nhà

…………….

…………….

Tại cơ sở y tế

…………….

…………….

7. Trường hợp có sốt, ho, khó thở

…………….

…………….

Sốt

…………….

…………….

Ho

…………….

…………….

Khó thở

…………….

…………….

8. Trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

…………….

…………….

Dương tính

…………….

…………….

Âm tính

…………….

…………….

Chưa có kết quả

…………….

…………….

9. Tình trạng sức khỏe hiện tại

Ổn định

Phải nhập viện


Nơi nhận:

NGƯỜI LÀM BÁO CÁO
(Ký tên, đóng dấu)

Thành lập công ty, Thành lập hộ kinh doanh

Đầu tư nươc ngoài, Xin giấy phép vệ sinh attp

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788