Công văn số 3216/BGDĐT-VP

CÔNG VĂN 3216/BGDĐT-VP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 3216/BGDĐT-VP
V/v triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 – 2021

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2020

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Để chuẩn bị cho năm học mới 2020 – 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) các tỉnh, thành phố1 triển khai một số hoạt động đầu năm học, cụ thể như sau:

1. Tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 – 2021 của ngành Giáo dục đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, sinh viên trên địa bàn.

2. Rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt chuẩn về trình độ đào tạo, đặc biệt là giáo viên dạy lớp 1.

3. Rà soát, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học, ưu tiên các hạng mục công trình như phòng học, thư viện, nhà vệ sinh, công trình nước sạch; bảo đảm khuôn viên, cảnh quan môi trường sư phạm “xanh – sạch – đẹp”; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1.

4. Bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học, đặc biệt là sách giáo khoa lớp 1.

5. Việc đón học sinh đầu cấp và tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới

– Chỉ đạo cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động đón học sinh đầu cấp học; tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động của nhà trường; phổ biến nội quy, quy định của nhà trường; giới thiệu các hoạt động giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp.

– Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian học sinh tựu trường và tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021 thống nhất trên cả nước vào sáng ngày 05 tháng 9 năm 2020. Căn cứ tình hình dịch Covid-19 tại địa phương để tổ chức khai giảng cho phù hợp, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng – Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

– Đối với những địa phương thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, để bảo đảm an toàn cho học sinh, các cơ sở giáo dục tổ chức Lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến.

6. Chỉ đạo cơ sở giáo dục ổn định và duy trì nền nếp học tập ngay sau Lễ Khai giảng; ban hành kế hoạch giáo dục của nhà trường trong cả năm học bảo đảm nội dung chương trình giáo dục theo quy định; việc tổ chức các hoạt động đầu năm học cần phù hợp với lứa tuổi học sinh, điều kiện của nhà trường, gắn với thực tế của địa phương và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.

7. Chỉ đạo cơ sở giáo dục triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

8. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các quy định về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu, chi đầu năm học; không để xảy ra tình trạng “lạm thu”; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học.

Bộ GDĐT yêu cầu các Giám đốc Sở GDĐT nghiêm túc triển khai thực hiện các hoạt động trên, báo cáo kết quả về Bộ GDĐT (qua Văn phòng, theo địa chỉ hộp thư điện tử: phongtonghop@moet.gov.vn) trước ngày 15 tháng 9 năm 2020.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– Ủy ban VHGDTTNNĐ ca Quốc hội (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để p/h ch đạo);
– UBND các tỉnh, thành phố (để p/h chỉ đạo);
– Các đơn vị thuộc Bộ (để p/h);
– Cổng Thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788