Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho người lao động

Đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu.  Bảo hiểm xã hội là bảo lãnh thay thế hoặc bồi thường một phần thu nhập của người lao động khi người lao động bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc tử vong trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. (Theo khoản 1 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

Có thể coi việc đóng bảo hiểm xã hội là để đảm bảo quyền lợi của người lao động trong tương lai, và công ty có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Căn cứ pháp lý:

– Luật BHYT số 25/2008/QH12 (14/11/2008);

– Luật BHYT số 46/2014/QH13 (13/6/2014);

– Luật Việc làm số 38/2013/QH13 (16/11/2013);

– Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

– Luật An toàn, VSLĐ số 84/2015/QH13 (25/6/2015);

– Nghị định số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);

– Nghị định số 28/2015/NĐ-CP (12/03/2015);

– Nghị định số 88/2020/NĐ-CP (28/7/2020);

– Nghị định số 58/2020/NĐ-CP (27/5/2020);

– Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (17/10/2018);

– Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

– Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH (31/7/2015);

– Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

– Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

– Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

– Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020);

– Quyết định số 1040/QĐ-BHXH (18/8/2020).

Tên thủ tụcĐăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Loại thủ tụcBảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Lĩnh vựcThu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Cơ quan thực hiệnBHXH Tỉnh, Quận/huyện

Trình tự thực hiện đóng bảo hiểm cho người lao động.

Bước 1. Thực hiện và nộp đơn

1. Người lao động làm việc tại đơn vị sử dụng lao động: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 1, Mục 1.3, Thành phần hồ sơ; nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động.
2. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 2 Mục 1.3. Thành phần hồ sơ được thanh toán thông qua đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú của người lao động trước. khi làm việc ở nước ngoài.
3. Người lao động có từ 2 sổ BHXH đóng trùng BHXH, BHTN: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 3 Mục 1.3, Thành phần hồ sơ nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi quản lý hoặc nơi cư trú.
4. Đơn vị sử dụng lao động: Nhập số BHXH theo các hình thức tương ứng đối với người lao động đã được cấp số BHXH; Hướng dẫn người lao động thực hiện kê khai tham gia và điều chỉnh thông tin về BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người lao động chưa được cấp số BHXH (kể cả người lao động không nhớ số BHXH); nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2. Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 3. Kết quả nhận được bao gồm: Sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Quyết định hoàn tiền; Hoàn trả cho thời gian đóng BHXH, BHTN.

 

 Hồ sơ, thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu tiên cho doanh nghiệp
Hồ sơ, thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu tiên cho doanh nghiệp

Cách thức thực hiện.

1. Nộp hồ sơ: Người sử dụng lao động và người lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội và người lao động có từ 2 sổ bảo hiểm xã hội trở lên có cùng mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau đây:
a) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích;
b) Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tại Trung tâm Dịch vụ HCC các cấp.
c) Thông qua giao dịch điện tử cho người sử dụng lao động: lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi đến cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN.
2. Nhận kết quả giải quyết: theo mẫu đã đăng ký.

Thành phần hồ sơ:

1. Đối với người lao động làm việc tại đơn vị sử dụng lao động, nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động:

– Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin về BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn: chứng minh bổ sung (nếu có) theo Phụ lục 03.

2. Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

– Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin về BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
– Hợp đồng lao động xác định thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao động gia hạn kèm theo văn bản gia hạn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động mới ký kết tại nước tiếp nhận theo hợp đồng.

3. Đối với người lao động có từ 02 sổ bảo hiểm xã hội trở lên có cùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

– Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin về BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
– Sổ bảo hiểm xã hội.

4. Đối với đơn vị sử dụng lao động.

Kê khai của đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin về BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);
Báo cáo tình hình việc làm và danh sách người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT);
 c) Danh mục thông tin (Mẫu D01-TS).
 • Thông tin công ty và thông tin người lao động được điền đầy đủ theo mẫu PGNHS 101: Đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc lần đầu, đơn vị di chuyển từ tỉnh; một thành phố khác sắp tới

Trong mẫu đơn 101, khi cung cấp thông tin, công ty cần lưu ý những điểm sau:

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định:
– Trường hợp cấp mới sổ BHXH, thẻ BHYT: không quá 05 ngày.
– Trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và người sống sót: không quá 5 ngày.
– Trường hợp vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: không quá 10 ngày.
– Trường hợp điều chỉnh tăng lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: không quá 03 ngày.
– Trường hợp xác nhận sổ bảo hiểm xã hội: không quá 05 ngày.
– Trường hợp hoàn trả do đóng BHXH, BHTN trùng lặp: không quá 10 ngày

Đối tượng thực hiện:

Đơn vị sử dụng lao động; Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Người lao động có từ 2 sổ BHXH trở lên đóng trùng BHXH, BHTN như nhau.

Lệ phí: Không mất phí

Tên mẫu đơn tờ khai:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);
– Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT);
– Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS).
– Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng đơn vị SDLĐ phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

Về tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội:

 • Từ ngày 01/01/2016, Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội = Tiền lương + phụ cấp
 • Mức đóng góp tối thiểu hiện hành cho người lao động có bằng cấp: 4.012.500 đồng
 • Mức đóng góp tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở. Từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng.
 • Như vậy, mức thanh toán tối đa không quá: 20 * 1.300.000 = 26.000.000 đồng.
 • Như vậy, người sử dụng lao động có thể đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo mức lương dao động từ 4.012.500 đồng đến 26.000.000 đồng.
 • Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội = Tiền lương + phụ cấp + các khoản bổ sung khác.

Bệnh viện nơi đăng ký khám chữa bệnh.

Danh sách các bệnh viện đã đăng ký khám chữa bệnh và điều trị sẽ thay đổi theo quý, không cố định. Do đó, có thể trong thời gian công ty làm thủ tục tham gia bảo hiểm, số lượng bệnh viện mà công ty dự định đăng ký đã đầy, công ty có thể tạm thời đăng ký một bệnh viện nhất định, đợi đến đầu quý tiếp theo, công ty có thể thay đổi thông tin bệnh viện trên thẻ BHYT (Lưu ý, thông tin bệnh viện trên thẻ BHYT chỉ có thể thay đổi

 • 01 bản sao có công chứng giấy phép kinh doanh của công ty
 • Hợp đồng lao động giữa công ty và nhân viên, ký và đóng dấu công ty
 • Bảng trả lương cho người lao động (Có chữ ký, đóng dấu của công ty và có chữ ký của người lao động): Bảng trả lương này chỉ do doanh nghiệp cung cấp nếu người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động muộn hơn. với thời gian hiện tại.

Ví dụ: Tại thời điểm tháng 9 năm 2017

Công ty Ligi – Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động B tháng 9/2017 không cần cung cấp bảng trả lương.

Trường hợp Công ty Ligi – Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động B vào tháng 7/2017, nghĩa là chậm hơn 2 tháng kể từ thời điểm hiện tại, phiếu đóng lương phải được cung cấp cho người lao động vào tháng 7/2017.trong vòng 10 ngày kể từ đầu mỗi quý)

 Hồ sơ, thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu tiên cho doanh nghiệp

Hồ sơ, thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu tiên cho doanh nghiệp

Ngoài Mẫu đơn 101, doanh nghiệp cần chuẩn bị thêm các tài liệu cần thiết như sau:

 • Sau khi hoàn thành mẫu đơn 101 cũng như chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, doanh nghiệp in hai bộ mỗi bộ và nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH.
 • Khi cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ sẽ cấp cho công ty mã đơn vị bảo hiểm. Mã đơn vị bảo hiểm có mẫu như sau:
 • Hai chữ cái + bốn số + một chữ cái

Ví dụ: TL5648L

Sau khi có mã đơn vị, Công ty sẽ tính đóng BHXH và nộp vào số tài khoản của cơ quan BHXH. Khi thanh toán hoặc thực hiện một lệnh thanh toán, hãy nhớ viết ra mã đơn vị bảo hiểm và giữ nó tại công ty.

Mức đóng bảo hiểm xã hội

 • Hiện nay, mức đóng BHXH = 32% * Tiền lương đóng BHXH.
 • Khi bạn đã đóng đủ tiền, Hãy quét Giấy thanh toán hoặc Ủy quyền thanh toán và gửi cho cơ quan BHXH (nếu có yêu cầu của bên tham gia BHXH) và chờ người bảo hiểm gửi sổ BHXH và thẻ BHYT đến địa chỉ công ty.
 • Thời gian để cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho công ty là từ 07 – 10 ngày làm việc.

Như vậy, Luatvn.vn đã hướng dẫn bạn các thủ tục và hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội lần đầu dành cho doanh nghiệp. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề pháp lý hay dịch vụ kế toán trọn gói tại Luatvn.vn. Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn tận tình nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788