Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2024

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2024. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ là một thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, cá nhân, tổ chức thành lập phải thực hiện chuẩn bị và soạn thảo đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ. Vậy nội dung đề án theo quy định pháp luật như thế nào cũng như cách soạn thảo đề án thành lập phù hợp, đúng. Dưới đây, Luật Quốc Bảo giới thiệu và hướng dẫn Quý khách hàng cách lập đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ. Mời Quý khách hàng cùng tìm hiểu.

Luật Quốc Bảo cùng với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm tư vấn cho Quý khách hàng thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ nhanh nhất, tiết kiệm thời gian và chi phí. Quý khách muốn thành lập công ty hãy liên hệ Luật Quốc Bảo Hotline/Zalo: 0763.387.788 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ
Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

Mục lục

I. Cơ sở pháp lý:

 • Luật giáo dục 43/2019/QH14
 • Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT

II. Quy định về đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ theo pháp luật:

Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

– Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
– Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
– Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
– Cơ sở vật chất của trung tâm;
– Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.
>>> Quý khách tham khảo thêm: Điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ >>>>
thumbnail 720x410 1
Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đắk Lắk cần những gì?

III. Mẫu đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2023

Tên trung tâm:……………………………….

Loại hình trung tâm: …………………………….

Địa điểm trung tâm: ………………………………..

Sự cần thiết của việc thành lập trung tâm:

 1. Căn cứ pháp lý:

Luật giáo dục 43/2019/QH14

Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT về Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của cá nhân/tổ chức thành lập.

 1. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ:

 • Tư vấn và phân loại học viên phù hợp với trình độ kiến thức ngoại ngữ.
 • Nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giảng viên đào tạo.
 • Nâng cao và đào tạo năng lực học viên.
 • Các vấn đề khác: …………………………….
 • Các hoạt động khác liên quan: ……………………………………….

>>> Quý khách tham khảo thêm: Thành lập công ty uy tín >>>>

Phương hướng hoạt động:

1. Cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy:

a) Cơ sở vật chất:
– Địa chỉ trụ sở: ………………………
– Diện tích sử dụng: ……………………………………….
– Dự kiến:
+ Khu học tập:
+ Khu hành chính:
+ Khu vệ sinh:
+ Sân chơi,
+ bãi giữ xe:

b) Trang thiết bị:

– Thống kê trang thiết bị, đồ dùng dạy học:

2. Tổ chức bộ máy:

Cán bộ quản lý: Giám đốc

Nhiệm vụ: Quản lý, điều hành mọi hoạt động của trung tâm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của trung tâm.

– Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm.
– Bổ nhiệm các tổ trưởng (hoặc trưởng các phòng) chuyên môn, nghiệp vụ.
– Quản lý giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.
– Quản lý cơ sở vật chất và tài sản của trung tâm, quản lý tài chính; quyết định thu, chi và phân phối các thành quả hoạt động của trung tâm theo quy định.
– Cấp chứng chỉ xác nhận kết quả học tập của học viên theo thẩm quyền do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Phó giám đốc:

– Giúp giám đốc trung tâm quản lý và điều hành các hoạt động của trung tâm; trực tiếp hụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của giám đốc và giải quyết công việc do giám đốc giao.

– Khi giải quyết công việc được giám đốc giao, phó giám đốc thay mặt giám đốc điều

hành, chịu trách trước pháp luật và trước giám đốc về kết quả công việc được giao

Bộ phận giáo vụ:

Chiêu sinh, tổ chức lớp học, lập kế hoạch phân công giảng dạy cụ thể cho từng lớp học

Bộ phận tài vụ:

Quản lý và sử dụng nguồn tài chính theo quy định pháp luật.

3. Đối tượng và quy mô tuyển sinh:

3.1. Đối tượng tuyển sinh.
3.2. Công tác tuyển sinh.
3.3. Về tổ chức lớp học.
3.4. Về kế hoạch và quy mô tuyển sinh.

4. Chương trình giảng dạy.

– Mục tiêu của chương trình học:
 • Củng cố Ngữ pháp và phát triển vốn từ vựng liên quan đến nhiều lĩnh vực
 • Phát triển kỹ năng đọc hiểu theo từng bước giúp tích lũy từ vựng và kiến thức nền.
 • Từng bước cải thiện kỹ năng nghe hiểu trực tiếp và nghe hiểu trong thi, kiểm tra giúp người học tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh tại môi trường học, làm việc và trong cuộc sống.
 • Tạo điều kiện cho người học làm quen với dạng đề thi chuẩn thông qua các bài tập, bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ;
 • Xây dựng và củng cố các kỹ năng làm bài thi thông qua các bài tập và bài kiểm tra thiết kế theo đề thi Toeic chuẩn;
 • Phát triển các kỹ năng mềm cần thiết cho môi trường làm việc quốc tế thông qua kiến thức học và các hoạt động trên lớp.
– Về chương trình giảng dạy ngoại ngữ: Chương trình thống nhất theo các cấp độ do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.
+ Trung tâm tổ chức xây dựng, ban hành chương trình giảng dạy từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thương mại giao tiếp cho đến luyện thi TOIEC, TOEFL, IELTS.
+ Trung tâm tổ chức biên soạn và ban hành giáo trình hoặc sử dụng giáo trình của các cơ sở khác theo quy định của pháp luật.
+ Trung tâm căn cứ vào độ tuổi và trình độ, phân chia lớp học hợp lý và áp dụng chương trình học theo khung, đảm bảo học viên trong cùng lớp học có trình độ đồng đều và theo kịp chương trình học, phát triển vốn ngoại ngữ có sẵn.
– Về tài liệu học tập: Giáo viên và học viên sử dụng giáo trình và tài liệu trong nước để học tập và giảng dạy.

5. Tài chính:

Nguồn tài chính được hình thành từ nguồn thu nhập cá nhân có trước để tiến hành đầu tư hoạt động trung tâm, việc sử dụng nguồn tài chính vào các mục đích sau:

Đề nghị và cam kết.

 1. Đề nghị:
 2. Cam kết:
 • Trung tâm xin cam kết thực hiện đúng nội quy và quy định của pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo, các quy định của nhà nước và pháp luật.
 • Nếu có vi phạm, trung tâm xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP…, ngày…tháng … năm 2020

ĐƠN XIN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Trung tâm Ngoại ngữ + tên riêng

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố……………………………….

Tôi tên: …………………………………Sinh năm: ……………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học; và

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Tôi đại diện (Tên, công ty, doanh nghiệp, đơn vị, trường) đứng tên thành lập Trung tâm + Loại hình với những nội dung như sau:

 • Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm + Loại hình + Tên riêng.
 • Tên giao dịch: ……………………………………………………………………
 • Địa chỉ: …………………………………………………………….………………
 • Điện thoại: …………………………………………………………………………
 • Môn dạy ……………………………………………………….………………
 • Chương trình ……………………………………………………………………
 • Giám đốc Trung tâm: Ông (bà) ……………………………….…………………

Tên riêng, Tên tổ chức (công ty, doanh nghiệp, đơn vị, trường) xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong Hồ sơ thành lập Trung tâm; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

Ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

…., ngày …. tháng …. năm 2020.

 

Đại diện theo pháp luật của trung tâm

Giám đốc trung tâm

Ký tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP…, ngày…. tháng…. năm 2020

ĐƠN XIN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Trung tâm Ngoại ngữ + Tên riêng

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố….

Tôi tên: ……………………………………….  Sinh năm: ……………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ.

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (2), tôi đứng tên thành lập Trung tâm (1) với nội dung như sau:

 • Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm Ngoại ngữ…………………. + Tên riêng.
 • Tên giao dịch: …………………………………………………………
 • Địa chỉ: …………………………………………………….………………………
 • Điện thoại: …………………………………………………………………………
 • Môn dạy: …………………………………………………….…………………
 • Chương trình ……………………………………………………………………
 • Giám đốc Trung tâm: Ông (bà) ………………………….………………………

Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong Hồ sơ thành lập Trung tâm (Cơ sở); Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

Ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

…., ngày …. tháng …. năm 2020.

 

Đại diện theo pháp luật của trung tâm

Giám đốc trung tâm

Ký tên

 • Đây là những thông tin về điều kiện thành lập mới trung tâm ngoại ngữ. Quý bạn là cá nhân mong muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ cần phải chuẩn bị hoàn tất những tài liệu, kế hoạch cụ thể để thực hiện việc thành lập này một cách nhanh chóng, đảm bảo đúng quy định, tránh trường hợp mất thời gian, cản trở quá trình đi vào hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Quý khách hàng đang có nhu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ, hãy đến với dịch vụ của Luật Quốc Bảo. Luật Quốc Bảo đưa ra những giải pháp hay, hiệu quả nhất để Quý khách hàng tìm hiểu. Quý khách nên lựa chọn dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ của Luật Quốc Bảo.

Tại đây, Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng trong quá trình tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong việc lập, soạn thảo hồ sơ và xin cấp Giấy phép hoạt động cho trung tâm ngoại ngữ. Quý khách hàng sẽ không phải mất nhiều thời gian khi tự mình thực hiện những vấn đề liên quan trong quá trình thành lập trung tâm.

Trên đây là những thông tin về điều kiện, quy trình trung tâm ngoại ngữ, hy vọng đây là thông tin hữu ích cho Quý khách hàng. Nếu có khó khăn, vướng mắc về các bước thành lập trung tâm ngoại ngữ hay các vấn đề pháp lý liên quan đến thành lập trung tâm ngoại ngữ. Hãy liên hệ ngay với Luật Quốc Bảo Hotline: 0763.387.788 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Những lưu ý khi thành lập trung tâm ngoại ngữ

Nghiên cứu thị trường

Trước khi bắt đầu, hãy tìm hiểu về thị trường địa phương và xác định nhu cầu tiếng Anh của cộng đồng. Điều này giúp bạn nhắm đến đúng đối tượng khách hàng, tìm kiếm các dịch vụ và khóa học phù hợp, và xây dựng một chiến lược tiếp thị hiệu quả.

Lập kế hoạch kinh doanh

Xác định mục tiêu kinh doanh và tài chính cùng kế hoạch phát triển dài hạn cho trung tâm của bạn. Điều này bao gồm việc xác định các nguồn vốn, dự đoán chi phí và doanh thu, cũng như tạo ra một kế hoạch quản lý tài chính.

Xây dựng chương trình học đa dạng

Thiết kế chương trình học phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của học viên. Cung cấp các khóa học đa dạng như kỹ năng giao tiếp, chuẩn bị cho các kỳ thi, kỹ năng nghe, nói, đọc và viết, để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của học viên.

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

Đảm bảo rằng trung tâm có hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát và đảm bảo chất lượng giảng dạy, đáp ứng mong đợi của học viên và phụ huynh.

Tiếp thị và quảng bá

Xây dựng một chiến lược tiếp thị hiệu quả để thu hút học viên. Sử dụng các phương tiện tiếp thị truyền thống và kỹ thuật số như trang web, mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến để tăng cường nhận thức về trung tâm và dịch vụ của bạn.

Xây dựng mối quan hệ với cộng đồng

Tạo và duy trì mối quan hệ tốt với cộng đồng địa phương, các trường học, các công ty và các tổ chức liên quan. Điều này có thể bao gồm làm việc với các đối tác địa phương để tăng cường nhận thức về thương hiệu và thu hút học viên.

Đầu tư vào công nghệ và tài liệu giảng dạy

Sử dụng công nghệ hiện đại để tăng cường quá trình giảng dạy và học tập. Đầu tư vào các công cụ học trực tuyến, phần mềm quản lý học viên và tài liệu giảng dạy chất lượng giúp tăng cường trải nghiệm học tập của học viên.

Luật Quốc Bảo là một trong những đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp thành lập công ty và thành lập các trung tâm tư vấn du học.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788