Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2023

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2023. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ là một thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, cá nhân, tổ chức thành lập phải thực hiện chuẩn bị và … Đọc tiếp Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2023