Để tách thửa và làm sổ đỏ thì phải thực hiện những thủ tục gì?

Đâu là các giấy tờ cần thiết để tách thửa và làm sổ đỏ thì phải thực hiện những thủ tục gì? Mất bao lâu để cấp sổ đỏ? Đây là những vấn đề pháp lý phổ biến của người dân. Luật sư của Công ty Luatvn.vn tư vấn và giải đáp một số vướng mắc pháp lý về vấn đề trên:

Thủ tục tách thửa và làm sổ đỏ là gì?

Luật sư thân mến, vợ tôi có một mảnh đất có sổ đỏ nhưng chỉ có một lối vào. Bây giờ vợ tôi muốn bán một nửa mảnh đất đó. Vì vậy, xin luật sư tách thửa và làm sổ đỏ, phải làm thủ tục gì?

Xin chào, cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Công ty Luatvn.vn. Về vấn đề của bạn, chúng tôi muốn trả lời như sau:
 • Thủ tục tách sổ đỏ cho trường hợp của vợ bạn bao gồm ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Trình tự, thủ tục phân chia đất đai được quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp luật về đất đai.

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp nhất thửa đất

Căn cứ Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp luật về đất đai và khoản 11 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính. Hồ sơ bao gồm:
 • Đơn đề nghị phân lô, thực hiện theo Mẫu số 11/ĐK (Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính);
 • Bản chính giấy chứng nhận đã cấp
 • Hồ sơ kỹ thuật trên thửa đất (nếu có yêu cầu)
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; (Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có xác nhận của công chứng viên nhà nước; trong trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì có thể lựa chọn hình thức xác nhận của công chứng viên nhà nước hoặc xác thực xã, phường, thị trấn nơi có đất);
 • Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của hai bên chuyển nhượng (có công chứng).

Để tách thửa và làm sổ đỏ thì phải thực hiện những thủ tục gì?

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau

 • Khảo sát địa chính tách thửa;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách thửa, hợp nhất;
 • Sửa chữa, cập nhật những thay đổi về hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã để bàn giao trong trường hợp hồ sơ nộp ở cấp xã.

>>>> Xem thêm: Thủ tục yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất >>>>

Thẩm quyền đăng ký đất đai

Trước hết, vợ bạn cần liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai để đo đạc cho khu vực được chuyển nhượng. Sau khi nhận được văn bản chấp thuận tách thửa đất từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vợ bạn cần làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Sau đó, vợ bạn nộp một bộ hồ sơ để yêu cầu phân chia thửa đất tại phân chia tài nguyên và môi trường huyện, thành phố và thị xã.
Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất. mới chia. Sau khi điều chỉnh, cập nhật thay đổi hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Văn phòng đăng ký kinh doanh sẽ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp. 

Hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm dự án trả tiền thuê đất hàng năm có được chia thành thửa đất không?

Luật sư thân mến! Tôi nhờ luật sư tư vấn một điều: Tôi đã thuê đất để làm dự án phải nộp tiền thuê đất hàng năm, cho các hộ gia đình cá nhân. Diện tích 2678 m2, tôi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bây giờ tôi muốn chia đất dự án thành hai, có khả thi không? Thủ tục như thế nào? Tôi cũng đọc tư vấn của luật sư Luatvn.vn về việc tách dự án, nhưng không tìm được mẫu thỏa thuận tách dự án. Vì vậy, bạn có thể cung cấp cho tôi một mẫu của thỏa thuận tách dự án? Để tách thửa và làm sổ đỏ thì phải thực hiện những thủ tục gì?

Nội dung câu hỏi của bạn, chúng tôi muốn trả lời như sau

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội và Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất quy định về quyền của người sử dụng đất như sau:
 • Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Tận hưởng thành quả lao động và kết quả đầu tư trên đất.
 • Được hưởng lợi ích từ các công trình của Nhà nước phục vụ công tác bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.
 • Được Nhà nước hướng dẫn, hỗ trợ cải tạo, bổ sung đất nông nghiệp.
 • Được Nhà nước bảo vệ khi người khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình về đất đai.
 • Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.
 • Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về hành vi xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và các hành vi vi phạm pháp luật khác về đất đai. 

Như vậy, pháp luật không quy định cụ thể về quyền tách thửa dự án. Vì ông không nói rõ đất thuộc tỉnh nào nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể cho ông có nên tách thửa hay không; bởi mỗi địa phương có những quy định khác nhau về quyền và giới hạn về tách thửa.

Có thể chia lô đất với diện tích nhỏ không?

Xin chào Công ty Luatvn.vn, tôi có cùng vốn với chị dâu để mua một mảnh đất với tổng diện tích 103m2, rộng 8m, chiều dài một bên là 9m, một bên là 17m (đất nghiêng ở đuôi), bây giờ 2 Nếu muốn xây dựng, bạn nên chia thành 2 lô với diện tích sau:  Lô 1 (rộng 4m, chiều dài một bên là 9m, một bên là 13m = 44m2), Lô 2 (rộng 4m, chiều dài một bên là 13m, một bên là 17m = 59m2).
Tôi có thể hỏi: với diện tích 2 lô như vậy, các lô đất nhỏ hơn sẽ được tách ra và chỉ định số nhà sau này không? Tôi có thể xin giấy phép xây dựng không? Có khó khăn nào trong việc xin xây dựng không?

Trả lời câu hỏi của bạn qua các lý giải sau

Hiện nay, Luật Đất đai cho phép sở hữu chung đất đai, theo đó các đồng sở hữu chia sẻ tên của họ. Tuy nhiên, các bản vẽ và phép đo chi tiết là cần thiết cho đất của mỗi người. Đồng sở hữu không quá phức tạp nếu các đồng sở hữu có một thỏa thuận rõ ràng.
Vì bạn không cung cấp đủ địa chỉ nơi có đất, chúng tôi không có cơ sở để tìm quy định về diện tích tối thiểu được chia trong khu vực bạn sinh sống. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về điều kiện đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản Tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) trong trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu được quy định như sau:

Hình thành từ ngày in trên văn bản

Thửa đất đang sử dụng được hình thành trước ngày văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có hiệu lực về diện tích tối thiểu được chia, nhưng diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định. của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nhưng nếu đáp ứng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người sử dụng đất hiện tại được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Không công chứng, chứng thực hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không thể làm thủ tục thực hiện quyền của người sử dụng đất trong trường hợp tự chia thửa đất đã đăng ký, giấy chứng nhận thành hai thửa đất trở lên, trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất

Có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu thì đồng thời xin hợp nhất thửa đất đó với thửa đất liền kề khác để hình thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được chia thành thửa đất, được phép tách thửa đồng thời với việc hợp nhất thửa đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất mới.

Như vậy, để được cấp sổ đỏ, thửa đất phải đáp ứng các điều kiện sau

 • Thứ nhất, thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu hình thành trước ngày văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có hiệu lực về diện tích tối thiểu được chia. (Đối với địa phương của bạn, vui lòng hỏi trực tiếp về quy định này).
 • Thứ hai, thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đủ điều kiện cấp sổ đỏ.

Để tách thửa và làm sổ đỏ thì phải thực hiện những thủ tục gì?

Quy định về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đất?

Công ty Luatvn.vn thân mến, tôi có một câu hỏi và mong muốn nhận được lời khuyên từ một luật sư. Tôi có một thửa đất có cả đất ở và đất nông nghiệp, hiện tại tôi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở và tách thửa đối với lô đất này nhưng không biết có đủ điều kiện hay không. ? Tìm luật sư tư vấn cho tôi theo quy định của pháp luật, điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa là gì?

Điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Điều 52 Luật Đất đai 2013 quy định. Căn cứ vào những điều trên, các điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất bao gồm:
 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt về chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.
Do đó, để chuyển mục đích sử dụng đất, bạn cần liên hệ với UBND huyện để biết kế hoạch sử dụng đất hàng năm của diện tích đất bạn có nằm trong diện chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay không. Vì bạn chưa cung cấp thông tin về địa phương đất thuộc địa phương nào, chúng tôi không thể tư vấn cụ thể cho bạn xem đất có đủ điều kiện cho diện tích tối thiểu được chia hay không. Để biết về thông tin này, bạn nên đến Ủy ban Nhân dân địa phương để biết thông tin.

Quy định về diện tích tối thiểu của lô đất tại TP. HCM?

Công ty Luatvn.vn thân mến, tôi có một câu hỏi và mong muốn nhận được lời khuyên từ một luật sư. Tôi đang trong quá trình tách một mảnh đất ở. Nhờ luật sư tư vấn cho tôi diện tích tối thiểu ở TP. HCM là gì?

Theo Luật Đất đai năm 2013 và Điều 5, Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của TP. HCM, diện tích tối thiểu để tách thửa được quy định như sau

 
STTKhu vựcDiện tích tối thiểu (m2)Chiều rộng mặt tiền tối thiểu (m)Chiều sâu tối thiểu so với chỉ giới xây dựng (m)
IKhu vực I
1Khu vực nội thành, thị xã thuộc TP. HCM: 
.1.1Thửa đất là một phần của khối thành phố303,05,0
1.2Thửa đất là bộ phận cấu thành dãy phố454,55,0
2Các thửa đất trong khu quy hoạch xây dựng đô thị: 
2.1Đường phố có chiều rộng mặt cắt ngang dưới 20 m364,05,0
2.2Đường phố có chiều rộng mặt cắt ngang lớn hơn 20 m454,55,0
IIKhu vực III453,07,0
IIIKhu vực III504,07,0
IVKhu vực IV804,57,0
Trong đó:
 • Khu vực I: Vị trí đất trong nội thành TP. HCM, thị xã, vị trí đất nằm trong phạm vi quy hoạch phát triển đô thị.
 • Khu vực II: Vị trí đất ở trung tâm các xã.
 • Khu vực III: Vị trí đất trong khu dân cư nằm dọc quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, vị trí tiếp giáp chợ, bến phà.
 • Khu IV: Các vị trí đất còn lại ở các khu vực khác.

>>>> Xem thêm: Những vấn đề pháp lý trong quản lý và sử dung đất của doanh nghiệp >>>>

Ngoài ra, việc tách thửa phải đáp ứng các điều kiện sau

 • Người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa đất ở để thực hiện quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Người sử dụng đất muốn tách thửa đất ở để thực hiện quyền thừa kế quyền sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đủ điều kiện. cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Đất không tranh chấp;
 • Diện tích được phép tách thửa để hình thành thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tách thửa tối thiểu quy định tại Điều 5 của Quy chế này. 
Trên đây là câu trả lời cho vấn đề  Để tách thửa và làm sổ đỏ thì phải thực hiện những thủ tục gì? Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788