Di chúc để lại nhà và đất cho con cháu rồi có thể thay đổi được không?

Quyền thừa kế của người có quyền thừa kế thấp nhất nhưng không được phép để lại di chúc? Nếu tôi không hợp tác, anh có quyền xác định lại di chúc chung không? Di chúc để lại nhà và đất cho con cháu rồi có thể thay đổi được không? Và một số vấn đề liên quan khác của người dân sẽ được tư vấn đặc biệt với luật sư Luatvn.vn qua bài viết sau:

Mục lục

Có thể thay đổi ý định để lại nhà cửa và đất đai cho con cháu không?

Xin chàng công ty Luatvn.vn, tôi có một câu hỏi muốn hỏi công ty như sau: 3 tháng trước, bố vợ tôi đã viết di chúc xa nhà cho tôi, vợ chồng tôi sống với anh ấy và vợ tôi. Nhưng gần đây chú đã có ảnh hưởng đến ý kiến của ông, ông muốn hủy bỏ di chúc, chia ngôi nhà thành hai, vợ tôi và tôi chỉ có thể nhận được một nửa. Vậy xin hỏi, di chúc công chứng có thể bị hủy bỏ hay không, công công có thể thay đổi nội dung di chúc không?

Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 quy định các di chúc theo luật định sau đây

Di chúc hợp pháp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
 • Người lập di chúc tỉnh táo khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, ép buộc;
 • Nội dung di chúc không vi phạm pháp luật nghiêm cấm hoặc vi phạm đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái với quy định của pháp luật.
Di chúc của người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi phải được thực hiện bằng văn bản và phải có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ.
Di chúc của người khuyết tật thể chất hoặc người mù chữ phải được thực hiện bằng văn bản bởi nhân chứng và được công chứng hoặc chứng thực.
Di chúc bằng văn bản không có công chứng hoặc chứng thực chỉ được coi là hợp pháp nếu đáp ứng tất cả các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.
Nếu người lập di chúc bằng miệng xuất trình di chúc cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai nhân chứng và ghi lại bản sao, chữ ký chung hoặc dấu vân tay của người đó ngay sau khi người lập di chúc bằng miệng xuất trình di chúc cuối cùng của mình, di chúc bằng miệng được coi là hợp pháp. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày người lập di chúc bằng miệng thể hiện di chúc cuối cùng của mình, di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng minh chữ ký hoặc dấu vân tay của người làm chứng.
Di chúc để lại nhà và đất cho con cháu rồi có thể thay đổi được không?

Giải quyết tình hướng đặt ra

Theo thông tin bạn cung cấp, di chúc của bố vợ bạn đã được công chứng tại cơ quan có thẩm quyền, vì vậy di chúc của bố vợ bạn được coi là di chúc hợp pháp. Thông thường, di chúc được lập tại văn phòng công chứng/văn phòng công chứng là di chúc có giá trị pháp lý cao nhất, vì việc thực hiện di chúc đã được công chứng viên đảm bảo về nội dung, hình thức.
Tuy nhiên, nếu cha vợ của bạn vẫn tỉnh táo và không bị đe dọa hoặc lừa dối bởi bất kỳ mối đe dọa cưỡng bức nào, cha vợ của bạn có thể thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ di chúc của họ bất cứ lúc nào. Di chúc được lập chỉ có hiệu lực sau khi người lập di chúc đã chết. Khi người lập di chúc sửa đổi hoặc hủy bỏ di chúc, di chúc mới sẽ thay thế vị trí của nó.

Cụ thể, Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015 sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ Di chúc như sau

 • Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ di chúc do người đó lập bất cứ lúc nào.
 • Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì người lập di chúc có hiệu lực pháp lý tương tự như phần bổ sung; trường hợp một phần của di chúc có mâu thuẫn với nội dung bổ sung thì phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.
 • Nếu người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước đó sẽ bị hủy bỏ.

Kết luận cho câu hỏi

Vì vậy, theo các quy định trên, ngay cả khi cha vợ của bạn đã lập di chúc và một công chức hợp lệ cho bạn và vợ của bạn thấy ý định rời khỏi nhà, ông vẫn có thể sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Hủy bỏ cuộc họp đó. Việc bãi bỏ cũng phải được thể hiện trong di chúc được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền hoặc dưới hình thức pháp lý khác. Nếu việc bãi bỏ không được hoàn thành kịp thời, cái cũ sẽ vẫn còn hiệu lực.

Thừa kế khi không để lại di chúc?

Luật sư thân mến, tôi có một câu hỏi để được tư vấn: Tôi là con của cha tôi, gia đình tôi có một người cha, một mẹ kế, tôi và hai đứa con của mẹ kế, nhưng khi cha tôi qua đời, tôi chỉ để lại một di chúc để thừa kế tài sản của mẹ tôi, nói. Di chúc để lại nhà và đất cho con cháu rồi có thể thay đổi được không? Tôi có thể thừa kế tài sản của cha tôi theo luật pháp không?
Căn cứ quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về thừa kế di chúc

Điều 624. Di chúc

 • Di chúc là một biểu hiện của ý chí của một cá nhân để chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.
 • Quyền của người lập di chúc

Điều 626. Quyền của người lập di chúc

Người lập di chúc được hưởng các quyền sau đây:
 • Chỉ định người thừa kế; tước quyền thừa kế di sản của người thừa kế;
 • Phân chia di sản của từng người thừa kế;
 • Sử dụng một phần tài sản của khu di sản để di sản, thờ cúng;
 • Phân công nghĩa vụ cho người thừa kế;
 • Chỉ định người lập di chúc, người quản lý di sản, phân chia di sản.
Theo quy định, bạn vẫn có thể thừa kế bất kỳ tài sản nào mà di chúc không để lại cho bạn bất kỳ tài sản nào

Điều 644 Người thừa kế không dựa vào nội dung di chúc

Trường hợp phân chia di sản theo quy định của pháp luật, người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 số người thừa kế theo pháp luật, nhưng người lập di chúc không được hưởng di sản hoặc chỉ được cấp ít hơn 2/3 số di sản đó:
 • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
 • Trẻ em trưởng thành không có khả năng làm việc.
Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người không được nhận thừa kế theo quy định tại Điều 621 hoặc không có quyền thừa kế theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.
Đó là bởi vì cô là con trai ruột của cha cô. Mặc dù cha cô đã không để lại di chúc cho bạn, cô đã để lại tất cả cho mẹ kế của bạn. Trong trường hợp này, bạn vẫn có thể nhận được hai phần ba thuế suất người thừa kế hợp pháp
Ví dụ: đất mà cha cô để lại là 500 triệu. Dòng đầu tiên của thừa kế là: mẹ kế, hai mẹ kế con, bạn bè. Nếu cha của bạn để lại tất cả mọi thứ cho mẹ kế của bạn, bạn vẫn có thể nhận được 2/3 tài sản.
 • 1 Tỷ lệ thừa kế theo quy định của pháp luật = 500 triệu/4 = 125 triệu đồng
 • Tỷ lệ 2/3 = 125 x 2/3 = 83.333 triệu đồng

Di chúc để lại nhà và đất cho con cháu rồi có thể thay đổi được không?

Con không hợp tác, bạn có quyền xác định lại di chúc chung không?

Kính thưa công ty luật Luatvn.vn, tôi năm nay 83 tuổi, hiện đang sở hữu một căn nhà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đứng tên vợ chồng tôi (mất năm 2008). Năm 2005, chúng tôi có một di chúc về việc phân chia thừa kế của con cái chúng tôi (di chúc không được công chứng). Bây giờ vì lý do sức khỏe, tôi muốn bán ngôi nhà của tôi và sống với một trong những đứa con của tôi và chia tài sản của tôi theo di chúc năm 2005. Tuy nhiên, một phần năm con tôi không hợp tác và từ chối ký giấy ủy quyền bán nhà của cha tôi. Vì vậy, tôi có thể bán nhà và, nếu có thể, những thủ tục pháp lý sẽ được trải qua?

Về quyền bán nhà

 • Hiện tại, anh muốn bán căn nhà mà hai vợ chồng sở hữu và sống với con cái, nhưng một số người không đồng ý bán. Để bán ngôi nhà này, bạn cần phải chắc chắn:
 • Ngôi nhà này là một tài sản chung không thể tách rời, mặc dù có thể xác định quyền của mỗi người trong tài sản chung, nhưng không thể phân chia giữa mỗi người để có mỗi phần quyền riêng của họ, bởi vì khi phân chia, giá trị tài sản là không đầy đủ. Do đó, để bán tài sản chung, cần có sự đồng ý của các tổ chức còn lại và ủy quyền cho một người bán theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013:

Điều 167. Quyền trao đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng quà, thế chấp hoặc góp vốn làm vốn

Nhóm người sử dụng đất chia sẻ cùng một quyền sử dụng đất được hưởng các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Nhóm người sử dụng đất, trong đó có hộ gia đình, cá nhân, được hưởng các quyền và nghĩa vụ tương tự như hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật này.
 • Trường hợp thành viên của nhóm người sử dụng đất là tổ chức kinh tế thì được hưởng các quyền và nghĩa vụ tương tự như tổ chức kinh tế theo quy định của Luật này;

Trong trường hợp quyền sử dụng đất được chia cho nhóm người sử dụng đất của từng thành viên, nếu mỗi thành viên trong nhóm đó muốn thực hiện phần vốn quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện các thủ tục sau:

 • Làm thủ tục tách thửa đất theo quy định, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu gắn liền với đất và các quyền và nghĩa vụ khác của người sử dụng đất theo quy định. Luật này.
 • Trường hợp quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất không thể tách rời thì ủy quyền cho người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhóm người sử dụng đất.
 • Theo quy định này, ngôi nhà của bạn là một tài sản không thể tách rời, vì vậy nếu bạn muốn bán một ngôi nhà, bạn cần phải có được sự đồng ý của tất cả các thành viên còn lại và bạn không thể bán nó nếu một trong những đứa trẻ không đồng ý.
Tuy nhiên, bạn có thể đồng ý rằng con bạn sẽ cung cấp cho con bạn một nửa giá trị của ngôi nhà (vì theo quy định phân chia tài sản chung của vợ chồng, nửa còn lại là tài sản của bạn) và yêu cầu con bạn ký tên và đồng ý với thỏa thuận, sau đó bạn có thể đứng và bán nhà, nhưng nếu đứa trẻ vẫn không đồng ý với phương pháp trên, bạn không thể bán nhà. Tuy nhiên, bạn có thể sửa đổi di chúc về tài sản theo ý muốn của bạn.

Luật thừa kế

Xin chào luật sư, xin vui lòng: Tôi có một câu hỏi hy vọng sẽ nhận được lời khuyên của luật sư. Ông bà tôi qua đời mà không để lại di chúc. Ông tôi có 5 người con.
Năm 2003, người cha mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên cho các con sinh sống, đến năm 2014, cô và chú yêu cầu thừa kế đất ông bà để lại. Xin lỗi, chú tôi có quyền thừa kế đất đai không? Luật pháp thế nào?
Theo quy định của pháp luật, nếu ông cố của bạn qua đời, di sản sẽ được chia bởi ông bà của bạn; trường hợp người bạn đã chết mà không để lại di chúc, di sản sẽ được phân phối cho người thừa kế thứ nhất theo quy định của pháp luật: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người quá cố. Do đó, di sản của ông bà của bạn sẽ được phân bổ cho 5 đứa trẻ.

Điều 623. Thời hiệu kế thừa

Thời hiệu khởi kiện của người thừa kế yêu cầu phân chia di sản, bất động sản là 30 năm, tài sản di động là 10 năm, kể từ ngày thừa kế. Vào cuối thời gian này, di sản thuộc về những người thừa kế quản lý di sản. Nếu không có người thừa kế quản lý di sản, di sản sẽ được xử lý như sau:
 • Tài sản đó thuộc sở hữu hiện tại quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;
 • Nếu điểm a khoản này không chỉ định chủ sở hữu thì di sản đó thuộc về Nhà nước.
Thời hiệu khởi kiện của người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế hoặc từ chối quyền thừa kế của người khác là 10 năm kể từ ngày thừa kế
Thời hiệu khởi kiện yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản còn sót lại của người chết là 03 năm kể từ ngày bắt đầu thừa kế.
Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất được xác định là tranh chấp đất đai. Quyền sử dụng đất. Ngoài ra, bộ luật tố tụng dân sự quy định tranh chấp về quyền sử dụng đất không áp dụng thời hiệu khởi kiện theo quy định của pháp luật về đất đai;

Cơ sở giải quyết

 • Tranh chấp quyền sử dụng đất không phải hòa giải với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tranh chấp đất nhưng vẫn phải thực hiện thủ tục hòa giải theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.
 • Trong trường hợp của bạn, chú của bạn có thể khởi kiện tại tòa án yêu cầu phân chia tài sản và yêu cầu xem xét và hủy bỏ quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn. Nếu bạn vẫn muốn giữ lại tên của mình trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn phải trả tiền mặt cho người thừa kế chung của cha bạn giá trị tài sản thừa kế.

Di chúc bằng miệng có quan trọng không?

Xin chàng luật sư! Có một điều muốn tham khảo ý kiến luật sư, một ngày trước khi cha tôi qua đời, cha tôi nói với tất cả các anh chị em của tôi về tài sản và đất đai. Bạn đã phân biệt rõ ràng, và 4 anh chị em của tôi sẽ nhận được 4 chia sẻ chia sẻ. Đất đai ông được chia rất cụ thể, không có tranh chấp giữa bốn anh chị em của chúng tôi, tất cả chúng ta đều đồng ý với di chúc của mình, nhưng tôi muốn hỏi, di chúc bằng miệng có được công nhận không?

Di chúc để lại nhà và đất cho con cháu rồi có thể thay đổi được không?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, di chúc được quy định như sau:

Điều 627. Hình thức di chúc

 • Di chúc phải được thực hiện bằng văn bản; nếu di chúc không thể được lập bằng văn bản, di chúc bằng miệng có thể được sử dụng.
 • Di chúc bằng miệng sẽ được thực hiện trong các trường hợp sau đây và bị phá hủy khi người lập di chúc còn sống, âm thanh và khôn ngoan:

Điều 629. Di chúc bằng miệng

 • Nếu cuộc sống bị đe dọa bởi cái chết, không thể lập di chúc, có thể lập di chúc bằng miệng.
 • Sau 3 tháng kể từ ngày di chúc bằng miệng, nếu người lập di chúc còn sống, tinh thần tỉnh táo, di chúc bằng miệng sẽ tự động bị hủy bỏ.
Di chúc bằng miệng được pháp luật công nhận và hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện.

Điều 630. Di chúc hợp pháp

Di chúc hợp pháp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
 • Người lập di chúc tỉnh táo khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, ép buộc;
 • Nội dung di chúc không vi phạm pháp luật nghiêm cấm hoặc vi phạm đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái với quy định của pháp luật.
Di chúc của người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi phải được thực hiện bằng văn bản và phải có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ.
Di chúc của người khuyết tật thể chất hoặc người mù chữ phải được thực hiện bằng văn bản bởi nhân chứng và được công chứng hoặc chứng thực.
Di chúc bằng văn bản không có công chứng hoặc chứng thực chỉ được coi là hợp pháp nếu đáp ứng tất cả các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.
Nếu người lập di chúc bằng miệng xuất trình di chúc cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai nhân chứng và ghi lại bản sao, chữ ký chung hoặc dấu vân tay của người đó ngay sau khi người lập di chúc bằng miệng xuất trình di chúc cuối cùng của mình, di chúc bằng miệng được coi là hợp pháp. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày người lập di chúc bằng miệng thể hiện di chúc cuối cùng của mình, di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng minh chữ ký hoặc dấu vân tay của người làm chứng.

Kết luận về di chúc hợp pháp

Vì vậy, theo di chúc của cha, bốn anh chị em phải làm những điều sau đây để hợp pháp hóa di chúc bằng miệng, cụ thể như sau:
 • Di chúc bằng miệng, di chúc cuối cùng của người quá cố phải có ít nhất 2 nhân chứng.
 • Nhân chứng ghi lại, sau đó ký tên và chỉ ra.
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày người lập di chúc miệng thể hiện di chúc cuối cùng của mình, di chúc phải có chứng thực của công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền để chứng minh chữ ký hoặc dấu vân tay của người làm chứng.
Vì vậy, di chúc bằng miệng là hợp pháp, cần có từ 2 nhân chứng trở lên, sau đó được ghi lại bởi nhân chứng và trong vòng 5 ngày làm việc, di chúc được công chứng, chứng thực, chứng nhận và ký tên vào dấu vân tay của nhân chứng.
Trên đây là câu trả lời cho vấn đề Di chúc để lại nhà và đất cho con cháu rồi có thể thay đổi được không? Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788