Đi xuất khẩu lao động Đài Loan tối đa bao năm?

Đi xuất khẩu lao động Đài Loan tối đa bao năm? Qua lần 3 dự luật sửa đổi bố sung điều 52 luật dịch vụ việc làm Đài Loan, nội dung sửa đổi bổ sung cụ thể như sau:

5 năm di dai loan3

Đi xuất khẩu lao động Đài Loan tối đa bao năm? Tối đa 15 năm.

Bỏ quy định “người lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan khi hết hạn hợp đồng làm việc 3 năm thì phải xuất cảnh 1 ngày”. Đó là, người lao động hết hạn hợp đồng 3 năm tại Đài Loan có thể được gia hạn hợp đồng hoặc thay đổi chủ lao động ngay tại Đài Loan mà không cần phải trở về nước để làm thủ tục tái nhập cảnh. Thời gian làm việc tối đa là 15 năm (đối với người lao động thuộc đối tượng quy định của Luật Lao động cơ bản như công nhân nhà máy, quản gia, thuyền viên gần bờ) và tối đa 14 năm đối với người lao động. Công nhân là công chức của gia đình.

Bổ sung quy định người lao động nước ngoài trong thời gian làm việc theo giấy phép lao động

Bổ sung quy định người lao động nước ngoài trong thời gian làm việc theo giấy phép lao động có thể xin nghỉ phép về nước thăm người thân và người sử dụng lao động phải đồng ý cho người lao động nghỉ việc. Bộ Lao động Đài Loan có trách nhiệm kịp thời sửa đổi các quy định liên quan đến quy định tuyển dụng lao động nước ngoài được miễn xuất cảnh sau khi hết hạn hợp đồng 3 năm tại Đài Loan và các quy định về việc làm của lao động nước ngoài. xin nghỉ phép để thăm người thân…

Bộ Lao động Đài Loan cho biết để đảm bảo quyền sử dụng lao động nước ngoài và quyền làm việc của người sử dụng lao động

Bộ Lao động Đài Loan cho biết để đảm bảo quyền sử dụng lao động nước ngoài và quyền làm việc của người sử dụng lao động, cho người lao động nước ngoài sau khi hết hạn hợp đồng 3 năm. Làm việc tại Đài Loan, nếu người sử dụng lao động cũ tiếp tục tuyển dụng, người sử dụng lao động thực hiện các thủ tục theo quy định quản lý và các quy định về cấp phép quy định tại Luật Quản lý và cấp phép tuyển dụng lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động cũ không tiếp tục sử dụng lại lao động nước ngoài thì người lao động nước ngoài được phép thay đổi người sử dụng lao động theo quy định hiện hành về thay đổi người sử dụng lao động.

5 năm di dai loan2 1

Ngoài ra, người lao động nước ngoài xin nghỉ việc về nước thăm thân nhân trong quá trình thực hiện hợp đồng phải thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng lao động

Ngoài ra, người lao động nước ngoài xin nghỉ việc về nước thăm thân nhân trong quá trình thực hiện hợp đồng phải thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng lao động mà người lao động đã ký với người sử dụng lao động và các quy định khác có liên quan. các quy định có liên quan trong Luật Lao động cơ bản.

Trường hợp người lao động sử dụng thời gian nghỉ hằng năm theo luật định để xin nghỉ phép trở về nhà thăm thân nhân thì người sử dụng lao động vẫn phải trả lương của những ngày nghỉ hằng năm theo luật định này cho người lao động; Nếu người lao động xin nghỉ phép riêng để trở về nhà thăm người thân, người sử dụng lao động không phải trả lương cho những ngày này nộp đơn xin nghỉ phép riêng này.

Trong trường hợp người lao động xin nghỉ phép để về nhà thăm người thân nhưng người sử dụng lao động từ chối, người sử dụng lao động sẽ được cơ quan chức năng yêu cầu khắc phục trong một khoảng thời gian nhất định, nếu không được khắc phục. sẽ bị coi là vi phạm quy định tại khoản 9 Điều 57 Luật Dịch vụ việc làm. Vi phạm quy định này, người sử dụng lao động, ngoài việc bị phạt tiền từ 60.000 đài tệ đến 300.000 Đài tệ (từ khoảng 1900 usd đến 9.500 USD), cũng sẽ bị hủy giấy phép tuyển dụng lao động nước ngoài.

Theo thống kê của Bộ Lao động Đài Loan, năm 2015, có tổng cộng 93.562 lao động nước ngoài hết hạn hợp đồng 3 năm và phải rời khỏi nước này. Như vậy, việc sửa đổi luật trên hàng năm sẽ có khoảng 100.000 lao động hết hạn hợp đồng và không phải trở về nước để được gia hạn hoặc thay đổi người sử dụng lao động ở lại và làm việc tại Đài Loan.

Đi xuất khẩu lao động Đài Loan tối đa bao năm? với sự thay đổi bổ sung  dự luật sửa đổi bố sung điều 52 luật dịch vụ việc làm Đài Loan thì người lao động có thể ở lại lên tới 15 năm. 

Nếu bạn muốn đi Xuất khẩu lao động Đài Loàn thì hãy liên hệ với Luật VN số hotline/zalo: 0384607598 để được tư vấn hỗ trợ những thông tin như công ty tuyển dụng đưa người đi lao động, chi phí đưa người đi lao động.

3 bước để gia hạn hợp đồng lao động tại Đài Loan

Sau khi chính thức sửa đổi Điều 52, người lao động nước ngoài phải xuất cảnh một ngày sau khi hết hạn hợp đồng, nhưng nhiều môi giới âm thầm buộc người lao động phải trả thêm phí. . Gần đây, đã có nhiều trường hợp các công ty môi giới yêu cầu nhân viên trả trước từ 3.000 đến 6.000 Bộ Công thương để giúp người lao động làm giấy tờ, nhưng thực tế là việc thu và tiếp tục hợp đồng rất đơn giản. Hóa đơn chỉ cần 200 đài tệ.

Bước 1: Xin giấy phép thuê lao động nước ngoài

Trước khi hết hạn hợp đồng 4 tháng, người sử dụng lao động phải chứng minh đủ điều kiện thuê lao động nước ngoài (ví dụ: trong trường hợp thuê lao động chăm sóc người ốm đau, người cao tuổi; người được chăm sóc phải qua kiểm tra tình trạng sức khỏe, sau đó đến trung tâm chăm sóc dài hạn để đăng ký giới thiệu người chăm sóc) và sau đó xin giấy phép thuê lao động nước ngoài. (Trong trường hợp công nhân tại nhà máy, người sử dụng lao động cũng phải xin giấy phép thuê lao động, tiêu chuẩn dựa trên sự chấp thuận của Bộ Lao động.)

Đơn vị nộp đơn: Sở phát triển nguồn lực lao động của Bộ Lao Động

                        勞動部勞動力發展署

Bước 2: Xin giấy phép lao động nhập cảnh (nhân viên chăm sóc bệnh nhân, giúp việc gia đình được miễn bước 2)

Đơn vị nộp đơn: Sở phát triển nguồn lực lao động của Bộ Lao Động

                        勞動部勞動力發展署

Bước 3: Xin giấy phép tiếp tục hợp đồng

Người sử dụng lao động, sau khi có giấy phép thuê lao động nước ngoài (bước 1) và giấy phép lao động nhập cảnh (bước 2), sẽ tiếp tục xin giấy phép để tiếp tục hợp đồng.

Đơn vị nộp đơn: Sở phát triển nguồn lực lao động của Bộ Lao Động

                        勞動部勞動力發展署

Trên đây Luật VN vừa chia sẻ bài viết của nhiều bạn hỏi đi xuất khẩu lao động Đài Loan tối đa bao nhiêu năm? Theo luật mới thì người nước ngoài đến Đài Loan lao động được ở lại Đài Loan tối đa là 15 năm.

Các bạn có điều gì thắc mắc hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0384607598 để được giải đáp.

5/5 - (1 bình chọn)

Contact Me on Zalo

0763 387 788