Dịch vụ báo cáo thuế

Việc báo cáo thuế tại Doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong hồ sơ và thủ tục. Do đó, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ với những dịch vụ báo cáo thuế uy tín, chuyên nghiệp, nhanh gọn.

1. Dịch vụ báo cáo thuế về Thuế giá trị gia tăng:

– Khai thuế giá trị gia tăng theo tháng

– Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

– Khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh, phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên.

– Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

– Khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng

– Khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng như sau:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng

– Bảng tổng hợp số thuế giá trị gia tăng

– Bảng phân bổ thuế GTGT

2. Dịch vụ thuế thu nhập Doanh nghiệp.

Các hình thức Thuế giá trị gia tăng bao gồm các điều kiện sau:

– Khai theo từng lần phát sinh

– Khai quyết toán năm

– Khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động.

– Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

– Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Dịch vụ báo cáo thuế – tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt độ

3. Thuế tiêu thụ đặc biệt

– Khai theo tháng;

– Khai theo lần phát sinh

Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

– Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Bảng kê hóa đơn bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

– Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ

4. Khai thuế tài nguyên

– Khai theo tháng

– Khai quyết toán năm

– Khai quyết toán đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Hồ sơ khai thuế tài nguyên

– Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên.

5. Khai thuế bảo vệ môi trường

– Đối với hàng hóa sản xuất

– Đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu

– Tổ chức, cá nhân sản xuất túi nilông và thiết bị điện lạnh có chứa HCFC

– Đối với xăng dầu

– Đối với than khai thác, tiêu thụ nội địa và nhập khẩu Hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường

– Tờ khai và các tài liệu liên quan đến việc khai thuế, tính thuế.

6. Thuế thu nhập cá nhân

– Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý

– Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công

– Khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán

– Khai thuế đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng

– Khai thuế đối với cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận thu nhập ở nước ngoài

– Khai thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn

Dịch vụ báo cáo thuế – Hồ sơ khai thuế

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế.

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với hoạt động kinh doanh

– Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN này.

– Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN

– Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN.

– Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN.

Tài liệu tham khảo:

1. Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008

2. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008

3. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008

4. Luật Thuế tài nguyên năm 2009

5. Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010

6. Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007

7. Luật Quản lý thuế số năm 2006

8. Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế, Luật Quản lý thuế sửa đổi

Trên đây là các thông tin liên quan đến thuế và các dịch vụ báo cáo thuế mà chúng tôi chia sẻ. Hy vọng sẽ giúp ích được cho quý khách trong các vấn đề liên quan về thuế.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788