Dịch vụ bảo hiểm xã hội

Dịch vụ bảo hiểm xã hội là dịch vụ không thể thiếu trong bất kỳ ngành nghề lĩnh vực nào. Doanh nghiệp phải có trách nhiệm thực hiện bảo hiểm xã hội để người lao động để họ được an tâm làm việc. Trên cơ sở đó, chúng tôi trình bày về thủ tục bảo hiểm xã hội.

Điều kiện 1: Đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ, hợp đồng theo một công việc nhất định có thời hạn hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng hoặc từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng

– Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

– Người sử dụng lao động tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Điều kiện 2: Các chế độ khi tham gia bảo hiểm xã hội:

– Ốm đau

– Thai sản

– Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Hưu trí

– Tử tuất

Điều kiện 3: Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội như sau:

Hồ sơ chuẩn bị để thực hiện dịch vụ bảo hiểm xã hội:

Các hình thức Thuế giá trị gia tăng bao gồm các điều kiện sau:

– Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động kèm theo danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

– Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.Trình tự thực hiện tham gia bảo hiểm xã hội:

– Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ cho cơ quan bảo hiểm xã hội;

– Bước 2: Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn 20 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo về dịch vụ bảo hiểm xã hội:

1. Luật Bảo hiểm xã hội 2014

2. Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

3. Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.

0763 387 788