Dịch vụ thành lâp trung tâm ngoại ngữ Quận Tân Phú

Theo điều 9 của quy chế tổ chức và hoạt động của các Trung tâm học  ngoại ngữ tại Quận Tân Phú (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định như sau:

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

Sang nhượng trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ mở cơ sở:

1. Hồ sơ đề nghị mở Trung tâm ngoại ngữ tại Quận Tân Phú

 • Giám đốc hoặc đại diện hợp pháp của công ty hoặc doanh nghiệp có tên trong đơn xin mở Trung tâm học  ngoại ngữ tại Quận Tân Phú.
 • Đơn đăng ký phải được uỷ ban nhân dân phường quản lý nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý người có tên trong Hồ sơ.
 • Có ý kiến của sở giáo dục và đào tạo huyện, huyện nơi Trung tâm học  ngoại ngữ tại Quận Tân Phú  mở cửa.
 • Đối với tổ chức, cá nhân có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của sở kế hoạch và đầu tư thì bộ kế hoạch và đầu tư được miễn chứng nhận của uỷ ban nhân dân phường.

2. Đề án tổ chức và hoạt động Trung tâm học  ngoại ngữ tại Quận Tân Phú

Mục đích + Hướng vận hành:

 • Kế hoạch chương trình giáo dục, các Hồ sơ, phân phối chương trình cho từng môn cụ thể cụ thể mà chương trình áp dụng? )
  Các cơ sở đào tạo – các cơ sở đào tạo, các phòng chức năng, sân bãi) ; phương tiện, phương tiện giảng dạy và quy mô phát triển.
 • Tổ chức và nhân sự: giám đốc (tóm tắt lý lịch, làm việc. Danh sách các giáo viên, kế toán, thủ quỹ và kế hoạch tuyển sinh.- tài chính: phí học phí (tổng số học viên / lớp học / tháng)
 • Cụ thể đối với từng đối tượng, mức độ nếu học phí khác nhau ). chi phí: lương của giáo viên (60%), nhân viên, các cơ sở quảng cáo, văn phòng phẩm, văn phòng và các chi phí khác.
 • Các khoản chi phí khác (tỉ lệ phần trăm Chiết khấu học phí tính theo tỷ lệ phần trăm là 1 tháng / 1 tháng + đề xuất và cam kết

Hồ sơ của giám đốc Trung tâm học  ngoại ngữ tại Quận Tân Phú:

 • Theo quy định tại điều 23 của quy chế tổ chức và hoạt động của các Trung tâm học  ngoại ngữ tại Quận Tân Phú.
 • Bản lý lịch được uỷ ban nhân dân, xã, phường, thị trấn chứng nhận.
 • Bản sao chứng nhận văn bằng, văn bằng quản lý chuyên môn.
 • Bản sao thường trú tại hà nội hoặc đăng ký tạm trú tạm trú với người nước ngoài.

>>Người nước ngoài làm việc tại trung tâm ngoại ngữ<<

Hồ sơ về cơ sở vật chất Trung tâm học  ngoại ngữ tại Quận Tân Phú:

 • Nếu cơ sở của tổ chức hoặc cá nhân mở Trung tâm học  ngoại ngữ tại Quận Tân Phú, bản sao văn bản của nhà, quyền sử dụng đất, xác nhận của cơ quan chủ quản.
 • Nếu không gian thuê của trường phải được ký bởi chính hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn của trường và được sở giáo dục và đào tạo phê duyệt, trường tiểu học và các trường trung học cấp cao, trường học và các đơn vị khác ngoài cơ sở.
 • Nếu cơ sở được thuê, hợp đồng của cơ quan, công ty. Phải có người đứng đầu đơn vị trực tiếp quản lý.
 • Nếu cơ sở được thuê, hợp đồng tư nhân phải được nhà nước công chứng. Nội dung hợp đồng thuê mặt bằng phải nêu rõ thời hạn tối thiểu 01 năm trở lên và nghĩa vụ nộp thuế, nếu có.

Hồ sơ của giáo viên, kế toán:

 • Sơ yếu lý lịch của uỷ ban nhân dân phường, xã, cơ quan chủ quản.
 • Bằng chứng được chứng nhận.
 • Thẻ kiểm tra sức khỏe do một phòng khám hoặc bệnh viện khu vực phát hành trực tiếp làm việc tại các trường do sở giáo dục và đào tạo quản lý 
 • Hợp đồng lao động: theo hình thức của bộ lao động – thương binh và xã hội được trao cho người lao động

Thành lập trung tâm ngoại ngữ quận 3

3. Thủ tục:

 • Theo quy định tại điều 9 điều 13 của quy chế tổ chức và hoạt động của các Trung tâm học  ngoại ngữ tại Quận Tân Phú
 • Phối hợp với thông tư số 03 / 2011 /TT – BKHĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo

Thủ tục:

 • Sở giáo dục và đào tạo có liên quan đến các Hồ sơ, hình thức của tất cả các loại ;
 • Hồ sơ thẩm định, xác minh nhà nước hiện hành của cơ sở vật chất nơi Trung tâm học  ngoại ngữ tại Quận Tân Phú được mở.
 • Tổ chức, đơn vị có giấy phép đầu tư từ bộ kế hoạch và đầu tư lập Hồ sơ theo mục a để đăng ký hoạt động với sở giáo dục và đào tạo.
 • Các chi nhánh ngoại ngữ và của các trường đại học hoạt động ngoài khuôn viên trường đại học phải báo cáo cho sở giáo dục và đào tạo.

Thời gian:

 • Bộ giáo dục và đào tạo sẽ xem xét Hồ sơ và quyết định thành lập Trung tâm học  ngoại ngữ tại Quận Tân Phú bằng giấy phép giảng dạy.
 • Cuối kỳ được quy định, giấy phép sẽ được xem xét để gia hạn nếu đủ điều kiện.
 • Mỗi quý, bộ giáo dục và đào tạo xem xét việc mở Trung tâm một lần, có giấy phép đầu tư từ bộ kế hoạch và đầu tư – giấy phép giảng dạy có thời hạn 02 năm.
 • Điều kiện sẽ được đánh giá, đánh giá và đưa ra quyết định, một giấy phép giảng dạy cùng thời điểm.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788