Điện thoại địa chỉ Toà Án quận 10 HCM

Điện thoại địa chỉ Toà Án quận 10 HCM gồm những thông tin gì? Tòa án Nhân dân Quận 10 có quyền xác minh, thu thập tài liệu và bằng chứng để giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật tố tụng.
Hiện tại, nhiều người ở Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù phải đối mặt với các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp, bồi thường thiệt hại, v.v., nhưng không biết làm thế nào để yêu cầu Tòa án Nhân dân Quận 10 giải quyết theo quy định. theo luật pháp.

Do đó, trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cơ bản về địa chỉ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quyền tài phán của tòa án quận 10 để khách hàng hiểu.

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Công ty Luật VN qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí. Xin cảm ơn!

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tòa án Nhân dân Quận 10

Untitled 4
Điện thoại địa chỉ Toà Án quận 10 HCM

Tòa án Nhân dân Quận 10 là cơ quan tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực thi quyền tư pháp. Các chức năng và nhiệm vụ của tòa án được thể hiện rõ ràng như sau :

Nhiệm vụ bảo vệ công lý, nhân quyền, quyền công dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước và quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân.

Chức năng

– Chức năng: xét xử hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, trường hợp hành chính và xử lý các vấn đề khác theo quy định của pháp luật; đầy đủ, khách quan và toàn diện xem xét các tài liệu và bằng chứng thu thập được trong quá trình tố tụng;

Dựa trên kết quả của vụ kiện, đưa ra các bản án và quyết định về tội lỗi hoặc vô tội, áp dụng hoặc không áp dụng hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định về quyền và nghĩa vụ tài sản, và quyền đạo đức.

Quyền hạn

+ Tòa án Nhân dân Quận 10 có quyền xác minh và thu thập các tài liệu và bằng chứng để giải quyết các quyền dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và các quyền khác theo quy định của pháp luật tố tụng.

+ Tòa án có quyền xử lý các vi phạm hành chính; xem xét các đề xuất của các cơ quan quản lý nhà nước và quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính liên quan đến quyền con người và quyền cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền xét xử các vụ án 

Tòa án có quyền ra quyết định thi hành bản án hình sự, hoãn tù, tạm thời tạm giam, giảm hoặc miễn thi hành hình phạt, xóa án hình sự, miễn hoặc giảm nghĩa vụ thi hành án, bản án về thu ngân sách nhà nước; thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật hình sự, Luật thi hành án hình sự và Luật thi hành án dân sự.

Đưa ra các quyết định hoãn, miễn, giảm hoặc tạm thời đình chỉ việc thi hành các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án áp dụng và thực hiện các quyền hạn khác theo Luật Xử lý Vi phạm Hành chính.

Nhiệm vụ

Trong phiên tòa xét xử vụ án, Tòa án phát hiện và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các văn bản pháp lý trái với Hiến pháp, luật pháp hoặc nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, các cơ quan và tổ chức;

Các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời Tòa án về kết quả xử lý các văn bản pháp lý được đề xuất theo quy định của pháp luật làm cơ sở để Tòa án giải quyết vụ việc.

Tòa án Nhân dân Quận 10 có quyền xét xử các vụ án hình sự:

+ Xem xét và kết luận về tính hợp pháp của các hành vi và quyết định tố tụng của điều tra viên, kiểm sát viên và luật sư trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử; xem xét việc áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; đình chỉ, tạm thời đình chỉ vụ án;

+ Kiểm tra và kết luận về tính hợp pháp của các bằng chứng và tài liệu được thu thập bởi các cơ quan điều tra, điều tra viên, kiểm sát viên và kiểm sát viên; được cung cấp bởi luật sư, bị cáo, bị đơn và những người tham gia tố tụng khác;

+ Khi thấy cần thiết, hãy trả lại hồ sơ để yêu cầu Kiểm sát viên điều tra bổ sung; yêu cầu Viện kiểm sát bổ sung các tài liệu và bằng chứng hoặc Tòa án kiểm tra, xác minh, thu thập và bổ sung bằng chứng theo Bộ luật Tố tụng Hình sự;

+ Yêu cầu điều tra viên, kiểm sát viên và những người khác trình bày các vấn đề liên quan đến vụ án tại phiên tòa; truy tố một vụ án hình sự nếu phát hiện ra rằng một tội phạm đã bị bỏ qua;

+ Đưa ra quyết định thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Ngoài ra, Tòa án Nhân dân Quận 10 có quyền thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điện thoại địa chỉ Toà Án quận 10 HCM

Địa chỉ của Tòa án Nhân dân Quận 10

Điện thoại địa chỉ Toà Án quận 10 HCM
Điện thoại địa chỉ Toà Án quận 10 HCM

Địa chỉ của Tòa án Nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh: Số 27 đường Thành Thái, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện tại, theo hệ thống phân cấp tổ chức của Tòa án Nhân dân, Tòa án Nhân dân trực tiếp vượt trội so với Quận 10 là Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại của Tòa án Nhân dân Quận 10

Số điện thoại của Tòa án Nhân dân Quận 10 là 0283.8639395 – 0283.8639747 – 0283.8639746

Chánh án Tòa án Nhân dân Quận 10

– Chánh án :  Lại Văn Trình

– Phó Chánh án : Đặng Thị Tuyết Hải

Các thẩm phán :

– Nguyễn Thị Phong

– Uông Hoài Nam

– Huỳnh Hoài Phương

– Vũ Tùng Lâm

– Phan Nhật Bình

– Nguyễn Tấn Chinh

– Lê Thị Hoàng Hoa

– Nguyễn Thị Thu Hương

– Nguyễn Trung Tính

– Nguyễn Thị Hà

Cụ thể, Chánh án Tòa án Nhân dân Quận 10 được bổ nhiệm, miễn nhiệm vụ và bị Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao bãi nhiệm. Theo quy định, nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án Nhân dân Quận là 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Chánh án Tòa án Nhân dân của quận có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

– Tổ chức công tác xét xử của Tòa án Nhân dân các huyện nông thôn, huyện đô thị, thị trấn, thành phố tỉnh và tương đương; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nguyên tắc thẩm phán và bồi thẩm đoàn độc lập và chỉ tuân thủ luật pháp;

– Báo cáo công việc cho Hội đồng Nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Tòa án Nhân dân của tỉnh hoặc thành phố do trung ương điều hành;

– Thực hiện các nhiệm vụ và thực hiện quyền hạn theo luật tố tụng; giải quyết các vấn đề khác theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ Chánh án Quận 10 với sự hỗ trợ của Phó Chánh án. Cụ thể, theo quy định, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Quận được bổ nhiệm, miễn nhiệm vụ và bị Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao bãi nhiệm. Nhiệm kỳ của Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Quận là 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân các huyện nông thôn, huyện đô thị, thị trấn, thành phố tỉnh và tương đương sẽ hỗ trợ Chánh án thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh án. Trong trường hợp không có Chánh án, một Phó Chánh án được Chánh án ủy quyền để lãnh đạo công việc của Tòa án. Phó Chánh án chịu trách nhiệm trước Chánh án về các nhiệm vụ được giao và thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo luật tố tụng.

Tòa án Nhân dân Quận 10 xử lý những trường hợp nào?

Tòa án Nhân dân Quận 10 tiến hành xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng hơn, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, ngoại trừ các tội sau :

– Tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia;

– Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên Điều 227; Giết người ….

– Tội ác phá hoại hòa bình, chống lại loài người và tội ác chiến tranh;

– Tội phạm bên ngoài lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngoài ra, Tòa án Nhân dân Quận 10 xử lý các thủ tục sơ thẩm cho các tranh chấp dân sự và các vụ án không có yếu tố nước ngoài như tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, tranh chấp lao động, v.v.

Ngoài ra, Tòa án Nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền giải quyết các vụ án hành chính như Khiếu nại về các quyết định kỷ luật về việc sa thải người đứng đầu các cơ quan và tổ chức từ cấp huyện. trong phạm vi hành chính với Tòa án cho công chức dưới sự quản lý của cơ quan hoặc tổ chức đó…

Tòa án Nhân dân Quận 10 nằm trong danh mục Tòa án Nhân dân do chúng tôi cung cấp cho khách hàng với mục đích cung cấp cho khách hàng thông tin liên quan.

Thẩm quyền của Tòa án Nhân dân Quận 10

Tòa án Nhân dân Quận 10 có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo luật pháp như :

+ Để giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp sau: Tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình; Tranh chấp kinh doanh và thương mại; Tranh chấp lao động.

+ Để giải quyết các yêu cầu sau: Yêu cầu dân sự; Yêu cầu hôn nhân và gia đình; Yêu cầu kinh doanh và thương mại; Yêu cầu lao động.

+ Xét xử các vụ án hình sự là Tòa án nơi tội phạm được thực hiện.

Một người chồng hoặc vợ có thể ly hôn mà không ra tòa?

Theo luật, khi giải quyết ly hôn bằng sự đồng thuận, tòa án vẫn tiến hành hòa giải và thống nhất. Nếu hòa giải và thống nhất thất bại, tòa án sẽ lập hồ sơ về thỏa thuận ly hôn và hòa giải không thành công.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày lập biên bản, nếu vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng không thay đổi ý kiến của họ và Viện kiểm sát không phản đối, tòa án sẽ ra quyết định công nhận ly hôn mà không phải mở phiên tòa. Đồng thời phải đáp ứng với tất cả các điều kiện sau:

– Hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc phân chia hoặc không phân chia tài sản;

– Hai bên đã đạt được thỏa thuận về chăm sóc, nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục con cái của họ;

– Thỏa thuận của hai bên về tài sản và con cái trong mỗi trường hợp cụ thể này là đảm bảo lợi ích hợp pháp của vợ và con.

Theo chân Công ty Luật VN, chúng tôi cam kết sẽ giúp bạn có những giải pháp đầu tư hiệu quả và bền vững. Tất cả các thủ tục liên quan đến pháp lý đều được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ đầy đủ. Qua bài viết Điện thoại địa chỉ Toà Án quận 10 HCM trên, nếu bạn còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Xem thêm: Dịch vụ ly hôn trọn gói năm 2022

<<<< Dịch vụ ly hôn giá trẻ của Luật VN >>>>

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788