Điều kiện để cấp sổ đỏ và các loại thuế cấp sổ đỏ lần đầu

Khi đề nghị cấp sổ đỏ thì việc mà người sử dụng đất cần làm đó là hoàn thiện các nghĩa vụ tài chính về thuế. Vậy thì điều kiện để cấp sổ đỏ và các loại thuế cấp sổ đỏ lần đầu cần phải nộp là gì? Hãy cùng Luatvn tìm hiểu thông tin cụ thể qua bài viết dưới đây.

1. Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu

Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Trong trường hợp các hộ gia đình, cá nhân đã có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì cần phải chuẩn bị các giấy tờ theo đúng quy định như sau:

 • Thông tin giấy tờ đất được cấp trước ngày 15/10/1993 hoặc thông tin giấy tờ đất do nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cấp hoặc do chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cấp;
 • Thông tin loại giấy chứng minh quyền sử dụng đất tạm thời cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận;
 • Thông tin giấy tờ hợp pháp về quyền thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất;
 • Thông tin giấy tờ giao dịch viết tay về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc mua bán nhà ở trước ngày 15/10/1993 và được UBND cấp xã xác thực;
 • Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất và nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước theo đúng chuẩn quy định pháp luật ban hành;
 • Các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất (Bao gồm: Văn tự mua bán nhỏ ở, Bằng khoán điền thổ, v.v…);

Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu khi chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Đối với các cá nhân và hộ gia đình không có những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng mảnh đất đang ở, quyền sử hữu nhà thì họ bắt buộc phải thuộc 1 trong các trường hợp dưới đây thì sẽ có điều kiện để cấp sổ đỏ lần đầu:

 • Trường hợp 1: Trường hợp đầu tiên là các hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất và có đăng ký thường trú về đất tại địa phương; trực tiếp tham gia sản xuất nông – lâm nghiệp hay nuôi trồng thủy sản, hoặc thuộc vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn được UBND cấp xã xác nhận. Việc sử dụng đất ở hiện tại không xảy ra tranh chấp với ai thì trường hợp này sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu;
 • Trường hợp 2: Đối với các cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất và không có đầy đủ các loại giấy tờ được quy định theo Điều 100 của bộ Luật đất đai năm 2013 nhưng đang sử dụng đất, sở hữu nhà ở và sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01/07/2004; Đất ở không có vi phạm pháp luật về luật đất đai và được UBND cấp xã chứng thực là mảnh đất không có bất kỳ tranh chấp nào, hoàn toàn phù hợp với quy định sử dụng đất sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu;

2. Các loại thuế cấp sổ đỏ lần đầu

Căn cứ theo Điều 6 và Điều 7 thuộc Nghị định 45/NĐ-CP ban hành năm 2014, tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ cần phải nộp được xác định như sau:

Trường hợp sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993

Đối với các cá nhân, hộ gia đình khi sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993 căn cứ vào trường hợp vi phạm hoặc không vi phạm Luật đất đai thì số tiền phải nộp khi cấp Sổ đỏ là khác nhau. Cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Sử dụng đất ổn định trước ngày 15/10/1993 và không có vi phạm pháp luật đất đai

Các cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất ở, công trình xây dựng khác được quy định từ trước ngày 15/10/1993 được căn cứ tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất, công trình xây dựng khác và không có bất kỳ vi phạm pháp luật nào về đất đai thì tiền sử dụng đất cần phải nộp như sau: 

 • Đối với trường hợp đất cỏ nhà ở và diện tích đất đang sử dụng để ở trong hạn mức công nhận là đất ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất.
 • Trường hợp diện tích đất vượt quá hạn mức công nhận đất ở theo quy định nhà nước thì số tiền sử dụng đất phải nộp được tính bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể mà UBND cấp tỉnh ban hành được tính tại thời điểm có quyết định cấp sổ (Giá đất được quy định khi Nhà nước thu hồi đất);
 • Đối với trường hợp đất đang sử dụng có công trình xây dựng hoặc không phải nhà ở và nếu được cấp sổ đỏ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thì không cần phải nộp tiền sử dụng đất;
Các loại thuế cấp sổ đỏ lần đầu
Các loại thuế cấp sổ đỏ lần đầu

Trường hợp 2: Đối với đất đang ở và có vi phạm pháp luật về đất đai

Trường hợp với đất ở: 

Đối với các cá nhân, hộ gia đình từ lúc bắt đầu sử dụng đất đã có hành vi vi phạm pháp luật về đất như lấn chiếm đất, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng nếu xin được cấp Sổ đỏ lần đầu thì số tiền cần phải nộp được quy định như sau:

 • Trường hợp diện tích đất vi phạm trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất được quy định tại Bảng giá đất thì số tiền cần nộp là 50% tiền sử dụng đất ở;
 • Khi diện tích đất vi phạm vượt quá mức công nhận đất ở theo giá đất được quy định tại Bảng giá đất thì số tiền cần nộp là 100% tiền sử dụng đất ở;

Trường hợp với đất không có nhà ở

Đối với trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng nhưng không sử dụng là nhà ở nếu được cấp Sổ đỏ là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thì số tiền cần phải nộp là 50% tiền sử dụng đất được tính theo giá đất được quy định tại Bảng giá đất của nhà nước;

Trường hợp sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước 01/07/2004

Sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004

Trường hợp 1: Sử dụng đất ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước 01/07/2004 và không có vi phạm pháp luật đất đai

Đối với đất có nhà ở

 • Các hộ gia đình sử dụng đất trong khoảng thời gian trên và không có vi phạm pháp luật về luật đất đai sẽ phải nộp 50% giá trị tiền sử dụng đất được quy định theo Bảng giá đất đối với diện tích đất được quy định trong hạn mức giao đất ở;
 • Các trường hợp khác nếu vượt mức quy định đối với diện tích đất (Nếu có) thì số tiền nộp bằng 100% giá trị tiền sử dụng đất được quy định theo giá đất cụ thể tại Bảng giá đất của nhà nước;

Đối với đất không có nhà ở

Các trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng nhưng không phải là đất đang ở nếu được cấp sổ đỏ theo diện đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thì cần nộp 50% giá trị tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể của loại đất kinh doanh phi nông nghiệp;

Trường hợp 2: Sử dụng đất và có vi phạm pháp luật về đất đai

Đối với đất có nhà ở

 • Các cá nhân, hộ gia đình khi bắt đầu sử dụng đất mà có vi phạm pháp luật về đất đai nhưng hiện tại đã xin được cấp Sổ đỏ thì số tiền cần phải nộp là 100% giá trị tiền sử dụng đất theo bảng giá quy định;
 • Nếu trường hợp phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (Nếu có) sẽ phải nộp 100% giá trị tiền sử dụng đất theo bảng giá đất được quy định;

Đối với đất không có nhà ở

Số tiền cần phải nộp là 100% giá trị tiền sử dụng đất trong trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được cấp sổ đỏ;

Như vậy tùy thuộc vào thời điểm sử dụng đất theo quy định thì mức tiền phải nộp khi làm sổ đỏ là khác nhau. Hy vọng rằng bài chia sẻ về điều kiện cấp sổ đỏ và các loại thuế cấp sổ đỏ lần đầu trên đây của Luatvn sẽ giúp bạn nắm bắt thông tin cụ thể nhất trong quá trình xin cấp sổ đỏ. Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ ngay qua Hotline 0763387788 để được tư vấn nhanh nhất!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788