Điều kiện làm chủ, thủ tục thành lập nhóm trẻ tư thục

Điều kiện làm chủ, thủ tục thành lập nhóm trẻ tư thục

Hiện nay, do nhu cầu của người dân, phụ huynh với sự tiện lợi của các trường mầm non tư thục, nhiều người đã lựa chọn cho con em mình hình thức học tập này. Với những đặc điểm khác nhau, khi thành lập một nhóm các lớp mầm non tư thục, cần tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục. Vậy điều kiện sở hữu và thủ tục thành lập một nhóm các lớp mầm non tư thục là gì? Dưới đây Luatv.vn sẽ hướng dẫn bạn lchi tiết về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý:

Nghị định: 07/VBHN-BGDĐT quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ mầm non tư thục

1.1. Điều kiện thành lập và hoạt động của nhóm lớp mầm non tư thục theo quy định

Điều kiện thành lập và hoạt động của nhóm trẻ em tư thục được quy định tại Nghị định số 07/VBHN-BGDĐT quy định điều kiện đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục như sau:

Tại Điều 3. Điều kiện thành lập nhà trẻ, trường mầm non, mẫu giáo công lập; Cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, mẫu giáo dân lập và tư thục:

Có kế hoạch thành lập trường mầm non, mầm non, mẫu giáo phù hợp với kinh tế – xã hội của địa phương quy hoạch phát triển và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt. được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đề án thành lập nhà trẻ, trường mầm non, mẫu giáo, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm đề xuất xây dựng trường học; cơ cấu tổ chức, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Như vậy, nhóm trẻ em và nhà trẻ tư thục là cơ sở giáo dục mầm non được thành lập theo sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, được nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đảm bảo kinh phí hoạt động.

Điều kiện làm chủ, thủ tục thành lập nhóm trẻ tư thục
Điều kiện làm chủ, thủ tục thành lập nhóm trẻ tư thục

1.2. Về đội ngũ giảng viên khi thành lập nhóm trẻ tư thục

Các nhóm trẻ em tư nhân phải có giáo viên có trình độ. Đó là, giáo viên phải:

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học;

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở;

– Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông;

– Có trình độ đại học trở lên và có chứng chỉ đào tạo chuyên môn sư phạm đối với giáo viên cao đẳng, đại học; có bằng thạc sĩ trở lên đối với giáo viên dạy các môn học theo chủ đề hoặc hướng dẫn các giáo trình thạc sĩ; có bằng tiến sĩ cho giáo viên dạy các môn học theo chủ đề và hướng dẫn luận án tiến sĩ.

1.3 Về cơ sở vật chất

– Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em an toàn; diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tối thiểu là 1,5 m2 đối với một trẻ em;

– Có nơi vui chơi, có hàng rào và cổng an toàn cho trẻ em;

– Nơi tổ chức bữa ăn cho trẻ em phải có bếp riêng, an toàn; bảo đảm phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm.

– Có đủ nước sạch cho sinh hoạt và đủ nước uống cho trẻ em.

1.4 Về thiết bị

– Trang thiết bị tối thiểu cho trẻ em bao gồm: Thảm hoặc thảm chơi, giường, chăn, gối, lưới giường, dụng cụ uống rượu, dụng cụ, đồ chơi và giá đỡ, khăn và cốc, cốc, có đủ bát vệ sinh và vật liệu cho các hoạt động vui chơi và vui chơi – thực hành có mục đích;

– Tài liệu cho người nuôi con, bao gồm: Bộ văn bản hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em; sổ theo dõi trẻ em; sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ em; tài liệu được sử dụng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cái cho cha mẹ.

Lưu ý: Đối với những nơi chưa đáp ứng được nhu cầu đưa trẻ đến trường, lớp học, các cá nhân có thể tổ chức các nhóm trẻ để đáp ứng nhu cầu nuôi dạy, chăm sóc trẻ. của cha mẹ và phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm các điều kiện đăng ký hoạt động sau đây:

– Số lượng trẻ em tối đa trong nhóm là 07 trẻ em;

Người chăm sóc trẻ em đủ sức khỏe, có năng lực trách nhiệm dân sự và có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định;

– Cơ sở vật chất phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu sau: Phòng nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em có diện tích tối thiểu 15 m2; đảm bảo an toàn, thông gió và mát mẻ; có quần áo đồ chơi an toàn, phù hợp với lứa tuổi cho trẻ em; 

>>Điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục thành lập nhóm trẻ gia đình tại nhà<<

1.5. Nhiệm vụ

– Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và phòng giáo dục và đào tạo về hoạt động của nhóm trẻ em, nhà trẻ độc lập do mình quản lý;

– Chỉ đạo, điều hành các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và nhà trẻ độc lập;

– Đảm bảo an toàn cho trẻ em, giáo viên và nhân viên trong các nhóm và lớp học;

– Đầu tư, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, đồ chơi phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của tập thể, lớp học theo quy định;

– Chịu trách nhiệm trả lương, thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chi phí khác cho giáo viên, người lao động;

Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ và thực hiện chế độ nghỉ hè, nghỉ lễ cho giáo viên, người lao động theo quy định của nhà nước;

– Công khai nguồn thu, thực hiện thu, chi tài chính theo quy định hiện hành.

Trình tự, thủ tục đề nghị thành lập nhóm trẻ tư thục

Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện nêu trên phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập theo các bước quy định tại Điều 11 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi: Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP:

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

Hồ sơ đề nghị thành lập nhóm trẻ em tư nhân bao gồm:

– Văn bản đề nghị cho phép thành lập đoàn thanh niên;

– Nhóm trẻ em tư thục được Nhà nước thuê trường học, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật;

– Bản sao được cấp từ sổ chủ, bản sao có chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ của giáo viên, nhà cung cấp dịch vụ trông trẻ.

Điều kiện làm chủ, thủ tục thành lập nhóm trẻ tư thục
Điều kiện làm chủ, thủ tục thành lập nhóm trẻ tư thục

Bước 2: Gửi đơn đăng ký của bạn

Sau khi lập đầy đủ hồ sơ theo quy định nêu trên, tổ chức, cá nhân đề xuất cơ sở gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 3: Xác minh hồ sơ của bạn

Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng quy định, tổ chức, cá nhân phải thông báo bằng văn bản về nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ theo quy định. có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập nhóm trẻ tư thục.

Bước 4: Quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ tư thục

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra thực địa và có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nêu rõ nhóm trẻ em và các lớp mẫu giáo độc lập có đủ điều kiện hay không.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập; nếu quyết định không thông báo bằng văn bản phải được gửi cho tổ chức, cá nhân và Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó nêu rõ lý do.

Như vậy, để đủ điều kiện sở hữu, thủ tục thành lập nhóm lớp mầm non tư thục, cần thực hiện đầy đủ các điều kiện về quyền sở hữu và thủ tục thành lập nhóm lớp mầm non tư thục theo quy định của pháp luật hiện hành về trình tự, thủ tục theo quy định.

Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung điều kiện sở hữu, thủ tục thành lập nhóm trường mầm non tư thục và các thông tin pháp lý khác căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện sở hữu, thủ tục thành lập nhóm trường mầm non tư thục. tiếp tục thành lập một nhóm các lớp mầm non tư thục.

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ thành lập nhóm trẻ, trường mầm non của Luatvn.vn. Hãy liên hệ hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết tận tâm nhất.

Contact Me on Zalo

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá