Điều kiện thành lập công ty bảo vệ

Hiện tại, tôi muốn thành lập một công ty chuyên về cung cấp dịch vụ an ninh tại Hà Nội. Vì tôi đã học được về vốn pháp định mà luật pháp yêu cầu phục vụ này là 2 tỷ. Tôi có thể sử dụng ” chứng chỉ thẩm định tài sản bất động sản ” để đáp ứng vốn pháp định gửi cho cục kế hoạch đầu tư thành lập công ty? Chân thành cảm ơn luật sư và công ty.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 52/2008/NĐ-CP : Về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Luật sư tư vấn:

Điều kiện thành lập và kinh doanh dịch vụ bảo vệ được quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 9 nghị định này. Theo đó:

Đối với tổ chức, cá nhân trong nước:

 • Vốn pháp định đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ là 2. 000. 000. 000 đồng.
 • Doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định nêu trên trong quá trình hoạt động.

Hồ sơ chứng minh điều kiện vốn quy định tại khoản 1 trên bao gồm:

 • Biên bản góp vốn của cổ đông sáng lập, trong trường hợp công ty cổ phần, trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, quyết định phân bổ vốn cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Cho thủ đô đóng góp tiền mặt, phải có giấy chứng nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về khoản tiền gửi của thành viên sáng lập;
 • Cho thủ đô đóng góp của tài sản, phải có giấy chứng nhận của tổ chức có chức năng định giá tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản trong phần vốn góp. Văn bản phải hợp lệ cho đến ngày nộp đơn đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
 • Vì vậy, nếu bạn đóng góp vốn với tài sản bất động sản, bạn phải có giấy chứng nhận từ một tổ chức có chức năng định giá bất động sản về kết quả định giá tài sản.

Sau khi thành lập một doanh nghiệp, bạn sẽ thực hiện các thủ tục để xin phép cung cấp các dịch vụ việc làm như sau:

Điều 6. Giấy phép hoạt động dịch vụ công tác

 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp trung ương hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp trung ương cấp cho doanh nghiệp thành lập hợp pháp do Bộ Lao động cấp. Bộ Thương binh và Xã hội đối với doanh nghiệp. Các điều kiện quy định tại Điều 7 của Đạo luật này. Giấy phép được lập theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Giấy phép có giá trị lên đến 5 năm

Điều 7. Điều kiện cấp phép

 • Có trụ sở chính theo quy định tại điều 8 nghị định này.
 • Có bộ máy chuyên dùng để thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại điều 9 nghị định này.
 • Tiền gửi được thực hiện theo quy định tại điều 10 nghị định này.

Điều 10. Tiền gửi và quản lý tiền gửi

 • Tiền gửi được sử dụng để giải quyết rủi ro và các khoản phải trả có thể xảy ra trong hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp phải nộp tiền gửi từ 300. 000. 000 đồng đến 500 triệu đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính của doanh nghiệp được quy định như sau.
 • Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thanh toán tiền gửi theo quy định của ngân hàng và pháp luật.
 • Ngân hàng chịu trách nhiệm xác nhận khoản tiền gửi kinh doanh và dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp được hưởng lãi từ tiền gửi theo thỏa thuận với ngân hàng.
 • Sau khi hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền hoàn trả tiền gửi trong các trường hợp sau đây
 • Có tài liệu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm mà doanh nghiệp không được cấp, cấp lại hoặc gia hạn giấy phép;
 • Có tài liệu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp nộp lại hoặc thu hồi giấy phép.
 • Việc thu hồi sẽ bị thu hồi trong trường hợp nhận văn bản từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm chứng nhận việc giải quyết rủi ro hoặc bồi thường xảy ra trong quá trình hoạt động. Dịch vụ công tác của doanh nghiệp.
 • Ngân hàng không được phép để doanh nghiệp rút tiền mà không có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm.

Đối với thanh toán thuế

 • Doanh nghiệp phải khai báo và nộp thuế và số thuế giấy phép tương ứng với vốn điều lệ đã đăng ký.
 • Hàng tháng, doanh nghiệp kê khai thuế gtgt nếu không phải là thuế phát sinh. Hạn chót là ngày 20 của tháng sau.
 • Đến quý, doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm thời, thuế thu nhập cá nhân bất kỳ nghĩa vụ nào và báo cáo về việc sử dụng hóa đơn hóa đơn đã được lập hóa đơn.
 • Cuối năm, doanh nghiệp lập báo cáo tài chính và thuế thu nhập cá nhân.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Contact Me on Zalo

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá