Điều kiện thành lập công ty bảo vệ

Điều kiện thành lập công ty bảo vệ. Hiện tại, tôi muốn thành lập một công ty chuyên về cung cấp dịch vụ an ninh tại Hà Nội. Vì tôi đã học được về vốn pháp định mà luật pháp yêu cầu phục vụ này là 2 tỷ. Tôi có thể sử dụng ” chứng chỉ thẩm định tài sản bất động sản ” để đáp ứng vốn pháp định gửi cho cục kế hoạch đầu tư thành lập công ty? Chân thành cảm ơn luật sư và công ty.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

thanh lap cty bao ve

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 52/2008/NĐ-CP : Về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Luật sư tư vấn:

Điều kiện thành lập và kinh doanh dịch vụ bảo vệ được quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 9 nghị định này. Theo đó:

Đối với tổ chức, cá nhân trong nước:

 • Vốn pháp định đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ là 2.000.000.000 đồng.
 • Doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định nêu trên trong quá trình hoạt động.

Hồ sơ chứng minh điều kiện vốn quy định tại khoản 1 trên bao gồm:

 • Biên bản góp vốn của cổ đông sáng lập, trong trường hợp công ty cổ phần, trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, quyết định phân bổ vốn cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Cho thủ đô đóng góp tiền mặt, phải có giấy chứng nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về khoản tiền gửi của thành viên sáng lập;
 • Cho thủ đô đóng góp của tài sản, phải có giấy chứng nhận của tổ chức có chức năng định giá tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản trong phần vốn góp. Văn bản phải hợp lệ cho đến ngày nộp đơn đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
 • Vì vậy, nếu bạn đóng góp vốn với tài sản bất động sản, bạn phải có giấy chứng nhận từ một tổ chức có chức năng định giá bất động sản về kết quả định giá tài sản.

Sau khi thành lập một doanh nghiệp, bạn sẽ thực hiện các thủ tục để xin phép cung cấp các dịch vụ việc làm như sau:

Điều 6. Giấy phép hoạt động dịch vụ công tác

 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp trung ương hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp trung ương cấp cho doanh nghiệp thành lập hợp pháp do Bộ Lao động cấp. Bộ Thương binh và Xã hội đối với doanh nghiệp. Các điều kiện quy định tại Điều 7 của Đạo luật này. Giấy phép được lập theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Giấy phép có giá trị lên đến 5 năm

Điều 7. Điều kiện cấp phép

 • Có trụ sở chính theo quy định tại điều 8 nghị định này.
 • Có bộ máy chuyên dùng để thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại điều 9 nghị định này.
 • Tiền gửi được thực hiện theo quy định tại điều 10 nghị định này.

Điều 10. Tiền gửi và quản lý tiền gửi

 • Tiền gửi được sử dụng để giải quyết rủi ro và các khoản phải trả có thể xảy ra trong hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp phải nộp tiền gửi từ 300. 000. 000 đồng đến 500 triệu đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính của doanh nghiệp được quy định như sau.
 • Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thanh toán tiền gửi theo quy định của ngân hàng và pháp luật.
 • Ngân hàng chịu trách nhiệm xác nhận khoản tiền gửi kinh doanh và dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp được hưởng lãi từ tiền gửi theo thỏa thuận với ngân hàng.
 • Sau khi hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền hoàn trả tiền gửi trong các trường hợp sau đây
 • Có tài liệu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm mà doanh nghiệp không được cấp, cấp lại hoặc gia hạn giấy phép;
 • Có tài liệu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp nộp lại hoặc thu hồi giấy phép.
 • Việc thu hồi sẽ bị thu hồi trong trường hợp nhận văn bản từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm chứng nhận việc giải quyết rủi ro hoặc bồi thường xảy ra trong quá trình hoạt động. Dịch vụ công tác của doanh nghiệp.
 • Ngân hàng không được phép để doanh nghiệp rút tiền mà không có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm.

Đối với thanh toán thuế

thanh lap cty bao ve 1

 • Doanh nghiệp phải khai báo và nộp thuế và số thuế giấy phép tương ứng với vốn điều lệ đã đăng ký.
 • Hàng tháng, doanh nghiệp kê khai thuế gtgt nếu không phải là thuế phát sinh. Hạn chót là ngày 20 của tháng sau.
 • Đến quý, doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm thời, thuế thu nhập cá nhân bất kỳ nghĩa vụ nào và báo cáo về việc sử dụng hóa đơn hóa đơn đã được lập hóa đơn.
 • Cuối năm, doanh nghiệp lập báo cáo tài chính và thuế thu nhập cá nhân.

Phạm vi hoạt động của công ty bảo vệ

Theo khoản 7 Điều 3 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ an ninh bao gồm: Bảo vệ người, tài sản, mục tiêu và hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Lưu ý: Bảo vệ đối tượng, đối tượng thuộc Danh mục Nhà nước do Công an nhân dân, Quân đội nhân dân quy định có trách nhiệm bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ vũ trang cho cơ quan, doanh nghiệp. Theo quy định tại Nghị định số 06/2013/NĐ-CP về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, đây không phải là doanh nghiệp bảo mật.
Khoản 5, 6 Điều 6 quy định một số hành vi bị nghiêm cấm khi kinh doanh dịch vụ bảo mật, cụ thể:
– Sử dụng dịch vụ bảo vệ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
– Hoạt động dịch vụ bảo vệ sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực nhằm đe dọa, cản trở hoặc gây khó khăn cho hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc xâm phạm quyền; lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều kiện thành lập công ty bảo vệ?

Để thành lập doanh nghiệp dịch vụ bảo đảm, đơn vị phải đáp ứng các điều kiện đăng ký kinh doanh và cấp phép lại theo quy định, cụ thể:
– Hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã phải được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã;
– Đã được cấp Giấy phép đáp ứng mọi điều kiện về an ninh trật tự. Để áp dụng cho loại giấy phép này, phải đáp ứng hai điều kiện:
+ Điu kiện an ninh, trật tự áp dụng cho tất cả các ngành, nghề;
+ Điều kiện cụ thể về an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

1. Thành lập hộ kinh doanh, Thành lập công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Người thành lập hộ kinh doanh, doanh nghiệp/hợp tác xã cần chú ý những thông tin sau khi đăng ký như: tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, trụ sở chính, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh.
Về ngành, nghề kinh doanh: Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, doanh nghiệp dịch vụ bảo đảm sẽ đăng ký các ngành, nghề sau (bao gồm các ngành, nghề chính liên quan đến hoạt động kinh doanh). kinh doanh bảo vệ):
STTTên ngành, nghềMã ngành, nghề
1Hoạt động bảo vệ tư nhân

Cụ thể:

– Dịch vụ xe bọc thép;

– Dịch vụ vệ sĩ;

– Dịch vụ máy dò tìm;

– Dịch vụ in dấu vân tay;

– Dịch vụ bảo vệ an toàn.

8010
2Lập trình máy vi tính6210
3Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
4Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn8020
5Dịch vụ điều tra8030

2. Điều kiện xin giấy phép an ninh trật tự

2.1. Điều kiện chung

– Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
– Người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh không thuộc một trong các trường hợp sau đây: bị truy tố, truy cứu trách nhiệm hình sự; Có tiền án về tội chống người thi hành công vụ về tội chống người thi hành công vụ…
(theo Điều 7 Nghị định 96/2016/NĐ-CP)

2.2. Điều kiện thành lập công ty bảo vệ. Điều kiện cụ thể

– Người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có trình độ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ. dịch vụ bảo đảm trong 24 tháng trước đó đã bị thu hồi không xác định thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (trừ quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP). .
– Nhân viên bảo vệ phải được cơ quan công an có thẩm quyền cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ sau khi hoàn thành khóa đào tạo tại cơ sở đào tạo bảo vệ hợp pháp.
Lưu ý: Đối với cơ sở kinh doanh bảo đảm Việt Nam tham gia liên doanh với cơ sở nước ngoài, cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo đảm Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau: tư nhân. Xem chi tiết tại đây.

Thủ tục thành lập công ty bảo vệ

1. Chuẩn bị tài liệu

* Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự
* Căn cứ Điều 20 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngoài các văn bản trên, một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có các văn bản bổ sung sau:
– Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo đảm không có vốn đầu tư nước ngoài phải có bản sao văn bằng chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh. có tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.
– Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo đảm có vốn đầu tư nước ngoài phải có:
+ Bản sao hợp lệ văn bằng chứng minh trình độ học vấn của người phụ trách an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh có tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự;
+ Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 11 Nghị định này và đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước, lãnh thổ hợp pháp hóa lãnh sự. trụ sở chính của doanh nghiệp nước ngoài.
– Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ an ninh phải có chương trình giảng dạy, chương trình đào tạo cho nhân viên dịch vụ an ninh.

2. Nơi nộp hồ sơ

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
– Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ an ninh; cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an;
– Cấp Chứng chỉ chuyên môn về an ninh cho nhân viên dịch vụ an ninh được đào tạo tại cơ sở kinh doanh có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ an ninh.
– Các doanh nghiệp Kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
– Chủ trì kiểm tra, cấp chứng chỉ nghiệp vụ an ninh cho nhân viên bảo vệ được đào tạo tại trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng của công an địa phương có chức năng đào tạo nhân viên bảo vệ.

3. Hình thức nộp hồ sơ

Cơ sở kinh doanh lựa chọn một trong các hình thức áp dụng sau:
– Nộp trực tiếp cho cơ quan công an có thẩm quyền;
– Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;
– Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thuộc điều kiện an ninh trật tự của Bộ Công an.

4. Thời gian giải quyết

– Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
– Trường hợp từ chối, trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh, trong đó nêu rõ lý do.

5. Chi phí thành lập: 300.000 đồng (theo Thông tư 218/2016/TT-BTC).

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788