Điều kiện thành lập một công ty mới

Tôi đã có một công ty vận chuyển hàng hóa. Công ty của tôi dự định thành lập một công ty khác chuyên về công trình xây dựng. Vậy, đây có phải là một doanh nghiệp điều kiện? Tình trạng đó là gì? Và bạn có cần vốn pháp định không? Cảm ơn!

Luatvn.vn tư vấn dịch vụ thành lập công ty quận 11
Luatvn.vn tư vấn dịch vụ thành lập công ty quận 11

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 139/2007/NĐ-CP về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
 • Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Nội dung phân tích:

 1. Ngành nghề chuyên ngành xây dựng, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận, cho thuê, cho thuê, thuê bất động sản. Điều kiện kinh doanh được thể hiện theo các hình thức sau:
 • Giấy phép kinh doanh;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;
 • Chứng chỉ hành nghề;
 • Chứng chỉ hành nghề bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
 • Giấy chứng nhận về vốn pháp định;
 • Các phê duyệt khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Các yêu cầu khác mà doanh nghiệp phải thực hiện hoặc phải đạt được để có quyền kinh doanh trong ngành đó mà không có giấy chứng nhận hoặc phê duyệt dưới bất kỳ hình thức nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 139/2007/NĐ-CP:

 Ngành nghề phải có vốn pháp định

 • Ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, mức vốn pháp định, tổ chức có thẩm quyền quản lý nhà nước về vốn pháp định, thể chế, tổ chức có thẩm quyền chứng minh vốn pháp định và hồ sơ.
 • Các điều kiện và phương thức xác nhận vốn pháp định sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật đặc biệt. Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc / Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Giám đốc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, tất cả các thành viên hợp danh và chủ sở hữu duy nhất có trách nhiệm đảm bảo tính xác thực và chính xác của số vốn đã được xác định

Được công nhận là vốn pháp định khi thành lập một doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nghĩa vụ bảo đảm mức vốn điều lệ thực tế không thấp hơn mức vốn pháp định đã xác nhận trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, đăng ký bổ sung ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký bổ sung ngành nghề phải được cơ quan, tổ chức xác nhận.
 • Thẩm quyền xác nhận vốn pháp định, trừ trường hợp chủ sở hữu được ghi trong bảng tóm tắt tài sản tại thời điểm gần nhất lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định của quốc gia theo quy định.
 • Người trực tiếp xác nhận vốn pháp định liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số vốn tại thời điểm xác nhận
 • Mức vốn pháp định là vốn thấp nhất để thành lập doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề kinh doanh này là 20 tỷ đồng theo luật kinh doanh chứng khoán 2014.
Tư vấn thành lập công ty cần những gì
Tư vấn thành lập công ty cần những gì

Do đó, sau khi thành lập một doanh nghiệp, bạn sẽ thực hiện các thủ tục để xin phép cung cấp các dịch vụ việc làm như sau:

Điều 6. Giấy phép hoạt động dịch vụ công tác

 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp trung ương hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp trung ương cấp cho doanh nghiệp thành lập hợp pháp do Bộ Lao động cấp. Bộ Thương binh và Xã hội đối với doanh nghiệp. Các điều kiện quy định tại Điều 7 của Đạo luật này. Giấy phép được lập theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Giấy phép có giá trị lên đến 5 năm

Điều 7. Điều kiện cấp phép

 • Có trụ sở chính theo quy định tại điều 8 nghị định này.
 • Có bộ máy chuyên dùng để thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại điều 9 nghị định này.
 • Tiền gửi được thực hiện theo quy định tại điều 10 nghị định này.
Các khoản giảm trừ doanh thu
Các khoản giảm trừ doanh thu

Điều 10. Tiền gửi và quản lý tiền gửi

 • Tiền gửi được sử dụng để giải quyết rủi ro và các khoản phải trả có thể xảy ra trong hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp phải nộp tiền gửi từ 300. 000. 000 đồng đến 500 triệu đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính của doanh nghiệp được quy định như sau.
 • Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thanh toán tiền gửi theo quy định của ngân hàng và pháp luật.
 • Ngân hàng chịu trách nhiệm xác nhận khoản tiền gửi kinh doanh và dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp được hưởng lãi từ tiền gửi theo thỏa thuận với ngân hàng.
 • Sau khi hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền hoàn trả tiền gửi trong các trường hợp sau đây
 • Có tài liệu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm mà doanh nghiệp không được cấp, cấp lại hoặc gia hạn giấy phép;
 • Có tài liệu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp nộp lại hoặc thu hồi giấy phép.
 • Việc thu hồi sẽ bị thu hồi trong trường hợp nhận văn bản từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm chứng nhận việc giải quyết rủi ro hoặc bồi thường xảy ra trong quá trình hoạt động. Dịch vụ công tác của doanh nghiệp.
 • Ngân hàng không được phép để doanh nghiệp rút tiền mà không có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ việc làm.

Đối với thanh toán thuế

 • Doanh nghiệp phải khai báo và nộp thuế và số thuế giấy phép tương ứng với vốn điều lệ đã đăng ký.
 • Hàng tháng, doanh nghiệp kê khai thuế gtgt nếu không phải là thuế phát sinh. Hạn chót là ngày 20 của tháng sau.
 • Đến quý, doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm thời, thuế thu nhập cá nhân bất kỳ nghĩa vụ nào và báo cáo về việc sử dụng hóa đơn hóa đơn đã được lập hóa đơn.
 • Cuối năm, doanh nghiệp lập báo cáo tài chính và thuế thu nhập cá nhân.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788