Điều kiện thành lập nhóm trẻ tại gia đình

Điều kiện thành lập nhóm trẻ tại gia đình. Thưa luật sư! Hiện tôi là giáo viên mầm non có 12 năm công tác và đang công tác tại một trường mầm non công lập. Do gia đình có cơ sở đủ điều kiện để thành lập nhóm trẻ gia đình và được một số phụ huynh học sinh tin tưởng mong muốn gửi con tại nhà tôi. Vậy tôi có thể mở lớp nhóm trẻ gia đình được không ?
Hình thức giữ trẻ chỉ thực hiện ngoài giờ không phải giữ xuyên suốt như các cơ sở khác nên chúng tôi không cần có giáo viên giảng dạy mà chỉ cần có cấp dưỡng và bảo mẫu. Vậy tôi cần phải đăng ký như thế nào, nếu tôi sử dụng văn bằng hợp lệ của một người khác mà người đó không phải đứng ra làm chủ cơ sở thì có được không? Xin luật sư hướng dẫn tôi cách thức đăng ký và thủ tục cần đăng ký nhóm trẻ gia đình.
Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi. Nếu có thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Luật Quốc Bảo số Zalo/Hotline : 076338778 để được tư vấn miễn phí

I. Cơ sở pháp lý:

 • Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục
 • Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về; việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

II. Tư vấn:

Kinh nghiệm chọn địa điểm thành lập nhóm trẻ tư thục

Điều 11 Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT và Điều 9 Thông tư 28/2011/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định như sau về Điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục:

“1. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là cơ sở giáo dục mầm non khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
2. Điều kiện thành lập, hồ sơ và thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục thực hiện theo quy định của Điều lệ Trường mầm non và Quy chế này.
3. Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập khi bảo đảm các điều kiện sau:

a) Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được thành lập chỉ nhằm thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình, phù hợp với nhu cầu của địa phương, góp phần cùng Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục;

b) Có đủ số lượng giáo viên theo tiêu chuẩn quy định Điều 22 và điểm đ Khoản 1 Điều 19 của Quy chế này;

c) Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu bảo đảm theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này;

d) Người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (sau đây gọi chung là chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) phải đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 16 Quy chế này, có bản cam kết bảo đảm an toàn cho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

đ) Số lượng trẻ em trong 1 (một) cơ sở giáo dục mầm non tư thục không quá 50 (năm mươi) trẻ;”

Điều kiện với cá nhân đứng ra thành lập được quy định tại Khoản 2 Điều 16 Quyết định 41/2008/QĐ- BGDĐT:

a) Tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là công dân n­ước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Phẩm chất, đạo đức;

c) Sức khoẻ tốt;

d) Có trình độ văn hoá tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non ít nhất là 30 ngày hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý.

Theo các điều kiện thành lập nhóm gia đình, người xin cấp giấy phép thành lập phải có đủ tiêu chuẩn quy định để thành lập. Bạn không thể sử dụng bằng tốt nghiệp của người khác mà không có người đó là chủ sở hữu. Vì theo quy định, cá nhân nhân danh thành lập có tất cả các điều kiện nêu trên. Nếu muốn trở thành chủ sở hữu, bạn nên gặp tất cả các yêu cầu và điều kiện để đăng ký.

Thủ tục đăng ký thành lập được quy định tại Khoản 4 Điều 11 Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT và Điều 9 Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT. 

Hồ sơ xin đăng ký bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cho phép thành lập nhóm ươm mầm độc lập riêng hoặc lớp mẫu giáo;
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, nhóm trưởng nhóm trẻ em và các lớp mẫu giáo độc lập riêng;
 • Giấy chứng nhận tài sản và tài sản hợp lệ;
 • Số hồ sơ 01 

Thủ tục đăng ký như sau:

Cay thong Noel 46

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện cho ủy ban nhân dân cấp xã.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, uỷ ban nhân dân cấp xã gửi văn bản đề nghị cho sở giáo dục và đào tạo kiểm tra các điều kiện cho phép thành lập nhóm thanh niên. , mẫu giáo độc lập riêng tư;
 • Trong vòng 10 ngày làm việc, sở giáo dục và đào tạo xem xét hồ sơ đề nghị và tiến hành kiểm tra vật lý về nhóm độc lập của trẻ em và mẫu giáo.
 • Trường hợp điều kiện quy định tại khoản 3 điều này thì sở giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản cho ủy ban nhân dân cấp xã;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời từ cục giáo dục và đào tạo, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ em độc lập.
 • Trường hợp không cho phép thành lập thì chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản cho cục giáo dục và đào tạo và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ lý do không cho phép thành lập và giải pháp (nếu có).

Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi. Nếu có thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Luật Quốc Bảo số Zalo/Hotline : 076338778 để được tư vấn miễn phí

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788