Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định

Thiết lập Trung tâm ngoại ngữ là vấn đề quan trọng đối với nhiều người ngày nay. Bắt nguồn từ nhu cầu hợp tác quốc tế và hội nhập, học ngoại ngữ đã dần trở thành nhu cầu của người dân, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Để đáp ứng nhu cầu đó, nhiều trung tâm ngôn ngữ được thành lập.

Các hoạt động dạy ngoại ngữ là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp muốn thành lập Trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng các điều kiện nhất định và phải được cấp giấy phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

I. Các cơ sở pháp lý về thành lập Trung tâm ngoại ngữ:

(1) Luật Giáo dục năm 2019

(2) Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục

(3) Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

(4) Nghị định135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 46/2017/NĐ-CP

(5) Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học

II. Điều kiện thành lập Trung tâm ngoại ngữ

Tìm đối tác mở trung tâm ngoại ngữ

1. Điều kiện tên trung tâm khi thành lập Trung tâm ngoại ngữ

 • Điều kiện tên khi thành lập Trung tâm ngoại ngữ được quy định tại thông tư 21 / 2018 /TT – BGDĐT ban hành các quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ và tin học.

Tên Trung tâm ngoại ngữ được quy định theo các nguyên tắc sau đây:

 • Trung tâm ngôn ngữ + tên sở hữu
 • Tên của Trung tâm ngoại ngữ không được trùng với tên đúng của Trung tâm ngoại ngữ đã thành lập trước đó ;
 • Không sử dụng từ hoặc ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức của Việt Nam.

2. Điều kiện nhân sự khi thành lập Trung tâm ngoại ngữ

Thành lập Trung tâm ngoại ngữ, các điều kiện sau đây phải được đáp ứng:

 2. 1. Điều kiện của giám đốc khi thành lập Trung tâm ngoại ngữ

 • Điều kiện nhân sự khi xin phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ được quy định tại điều 6 thông tư số 21 / 2018 / TT – BGDĐT về ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm tiếng nước ngoài.
 • Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ là người trực tiếp quản lý và vận hành tổ chức và bộ máy và có trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên đối với tất cả các hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ.

Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ là người đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Có nhân thân tốt
 • Có khả năng quản lý
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học bằng tiếng nước ngoài ít nhất là cấp 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 cấp cho Việt Nam hoặc tương đương
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 2. 2. Điều kiện giảng dạy khi thành lập Trung tâm ngoại ngữ

 • Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ là người chịu trách nhiệm giảng dạy và hướng dẫn, bao gồm cả giáo viên, giáo viên hợp đồng, giáo viên Việt Nam, người gốc Việt Nam, người nước ngoài.

Khi áp dụng giấy phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau đây

Giáo viên Việt Nam:

 • Có bằng đại học sư phạm ngoại ngữ hoặc cao hơn;
 • Có bằng đại học trong khoa học máy tính hoặc chứng chỉ sư phạm chuyên nghiệp

Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể)

 • Có bằng đại học hoặc một chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ thích hợp.

Giáo viên là người nước ngoài

 • Có bằng đại học sư phạm ngoại ngữ hoặc cao hơn;
 • Có bằng đại học bằng tiếng nước ngoài hoặc một giấy chứng nhận ngoại ngữ thích hợp;
 • Có bằng đại học hoặc cao hơn, giấy chứng nhận khả năng ngoại ngữ ở mức 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 cấp đối với Việt Nam hoặc tương đương và có giấy chứng nhận tiếng nước ngoài.

2. 3. Điều kiện Trung tâm ngoại ngữ tiến hành hoạt động giáo dục

Kiểm tra trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện cho Trung tâm ngoại ngữ tiến hành hoạt động giáo dục được quy định tại điều 48 nghị định 46 / 2017, sửa đổi, bổ sung theo nghị định 135 / 2018.

 • Có một nhóm quản lý, giáo viên và nhân viên đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
 • Có các cơ sở phù hợp, thiết bị, chương trình, tài liệu giảng dạy, nguồn kinh phí, bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy hoạch xây dựng và phát triển của trung tâm và quy mô hoạt động của trung tâm.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788