Điều kiện thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu ngoại ngữ của mọi người trong xã hội, hàng loạt các trung tâm ngoại ngữ được mở ra với nhiều loại ngôn ngữ chẳng hạn: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn,… Để được thành lập và hoạt động, các trung tâm ngoại ngữ này phải đảm bảo được điều kiện về ngành nghề kinh doanh có điều kiện với những nội dung chủ yếu dưới đây, nếu có thắc vui lòng liên hệ luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

I. Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc các trường đại học, viện, hiệu trưởng trường đại học và cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ trong trường học;
Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo có liên quan có thẩm quyền quyết định trung tâm ngoại ngữ có liên quan;
Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ theo thẩm quyền ; cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ thuộc trường đại học, học viện, trường đại học và trường đại học sư phạm được quy định tại điểm b khoản 1 điều này.

II. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

 • Đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Kế hoạch thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm các nội dung: tên trung tâm, địa điểm trung tâm, cơ sở pháp lý của thành lập trung tâm ; mục tiêu và nhiệm vụ của người dự kiến là trung tâm là giám đốc của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến là trung tâm;
 • Quy định về tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

ho so thanh lap trung tam ngoai ngu

III. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ tổ chức thẩm định, kiểm tra theo quy định;
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nếu có đủ điều kiện ; trường hợp thành lập chưa quyết định thì phải gửi văn bản đến tổ chức hoặc cá nhân.

IV.Hoạt động trung tâm ngoại ngữ

1.Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ hoạt động

 • Có một nhóm quản lý, giáo viên và nhân viên đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
 • Có các cơ sở phù hợp, thiết bị, chương trình, tài liệu giảng dạy, nguồn kinh phí, bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy hoạch xây dựng và phát triển của trung tâm và quy mô hoạt động của trung tâm.

2. Thẩm quyển cho phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động

 • Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ quy định tại điểm b, c khoản 1 điều 47 nghị định 46/2017/NĐ-CP
 • Giám đốc các trường đại học và học viện ; hiệu trưởng của các trường đại học và cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục cho trung tâm ngoại ngữ hoạt động trên cơ sở của mình.

trung tam ngoai ngu von dau tu nuoc ngoai 1

3. Hồ sớ để trung tâm ngoại ngữ hoạt động

 • Đơn xin cấp giấy phép hoạt động giáo dục;
 • Bản sao được cấp từ sổ thạc sĩ, bản sao có chứng thực từ bản gốc hoặc bản sao kèm bản chính để so sánh quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 • Quy định về hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình, tài liệu giảng dạy ; cán bộ quản lý, giáo viên ; tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất, nhà ở ; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm

4. Thủ tục hoạt động trung tâm ngoại ngữ

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ không phù hợp với quy định thì phải thông báo bằng văn bản về nội dung cần sửa chữa, bổ sung vào trung tâm;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ chính xác, người có thẩm quyền sẽ phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định thực tế về khả năng đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 điều này. Kê khai kết quả trong biên bản thẩm định;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy định trong quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu quyết định cho phép hoạt động giáo dục chưa được quyết định, văn bản thông báo sẽ được gửi đến trung tâm nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung chi tiết để thành lập một trung tâm ngoại ngữ, mọi thông tin xin vui lòng liên hệ luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788