Điều kiện và thủ tục để thành lập trường mầm non tư thục

Gần đây, nhiều khách hàng đã liên hệ với Luật VN để được tư vấn về điều kiện mở trường mầm non tư thục. Để trả lời các câu hỏi và hỗ trợ khách hàng, chúng tôi muốn giới thiệu các bài viết về các điều kiện và thủ tục để thành lập một trường mẫu giáo tư nhân. Hiện nay, các điều kiện và thủ tục để thành lập trường mầm non tư thục khá cụ thể và chặt chẽ. Tổ chức, cá nhân thành lập và mở trường mầm non tư thục phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục

Theo Điều 3 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân thành lập trường mầm non tư thục phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
 • Theo quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, có kế hoạch thành lập trường mầm non.
 • Công trình xây dựng trường mầm non xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, dự án và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm xây dựng trường học; cơ cấu tổ chức, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Căn cứ vào các quyết định

Việc mở trường mầm non tư thục ngoài các diều kiện và thủ tục để thành lập trường mầm non tư thục về giáo viên, cơ sở vật chất còn có các điều kiện khác theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT. Tôi muốn trích dẫn yêu cầu và điều kiện mở trường mầm non tư thục/2011/TT-BGDĐT theo quy định tại Thông tư 28 như sau:

Điều 15 Hiệu trưởng

Hiệu trưởng các trường tư thục, mẫu giáo phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Có bằng trung cấp sư phạm mầm non trở lên;
 • Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước;
 • Có uy tín về chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe tốt, có khả năng tổ chức, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có chứng chỉ hoàn thành; chương trình đào tạo chuyên môn của hiệu trưởng mầm non.
 • Hiệu trưởng chỉ có thể quản lý một trường học hoặc một trung tâm chăm sóc trẻ em tư nhân.

Điều kiện và thủ tục để thành lập trường mầm non tư thục

Điều 16 Chủ sở hữu của các nhóm trẻ em độc lập và trường mẫu giáo

Chủ sở hữu của một nhà trẻ độc lập tư nhân hoặc trường mẫu giáo là những người nộp đơn xin giấy phép thành lập một nhà trẻ tư nhân độc lập hoặc trường mẫu giáo.
Tiêu chuẩn:
 • Tổ chức, cá nhân xin thành lập trường độc lập tư thục, trường mẫu giáo, nhóm trẻ em, trường mầm non là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Phẩm chất và đạo đức;
 • Sức khỏe tốt;
 • Trình độ trung học cơ sở trở lên; có chứng chỉ bồi thường chuyên môn giáo dục mầm non hoặc chứng chỉ đào tạo quản lý mầm non ít nhất 30 ngày.

>>>> Xem thêm: Những điều kiện cần và đủ để thành lập trường mầm non >>>>

Quy trình mở trường mẫu giáo tư thục

Thành phần hồ sơ

 • Đơn xin thành lập trường mầm non tư thục của tổ chức, cá nhân phải nêu rõ sự cần thiết phải thành lập; tên trường mầm non; địa điểm xây dựng trụ sở cơ sở giáo dục nuôi dưỡng, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em;
 • Dự án thành lập trường mầm non;
 • Trong dự án, cần nêu rõ tổng kinh phí dự kiến cần thiết để thực hiện kế hoạch, đảm bảo các hoạt động nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục trong 3 năm đầu tiên và những năm tiếp theo, nêu rõ bản chất của giáo dục trẻ em. Tính khả thi và khả thi. Tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mầm non qua các thời kỳ;

Thứ tự thực hiện

 • Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc gửi 01 bộ hồ sơ quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định điều kiện mở trường mầm non; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chính, tham mức ý kiến thẩm định với các phòng chuyên môn có liên quan và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định thành lập hoặc cấp phép thành lập; trường hợp không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do điều kiện và thủ tục để thành lập trường mầm non tư thục.
 • Sau 2 năm kể từ ngày quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập có hiệu lực, không được phép thực hiện hoạt động giáo dục thì hủy bỏ quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập.

Điều kiện và thủ tục để thành lập trường mầm non tư thục

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc phê duyệt quyết định thành lập.
 • Có đất đai, trường học, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu để duy trì và thực hiện các hoạt động giáo dục, đặc biệt là:

Mở một trường mẫu giáo tư thục đang thu hút sự quan tâm của nhiều giáo viên đã làm việc, giảng dạy hoặc nghỉ hưu trong các trường mẫu giáo, hoặc giáo viên đang làm việc trong các ngành nghề khác nhưng cần phải mở một trường mẫu giáo. Họ là những người yêu thương trẻ em và đam mê nghề “nuôi hổ”. Nhiều giáo viên, mặc dù có kinh nghiệm giảng dạy, không có bằng giáo dục mầm non hoặc không có chứng chỉ quản lý trẻ em hoặc làm việc trong các ngành nghề khác, muốn mở các trường mầm non.

Tất cả các trường hợp này đều đăng ký tham gia các khóa học chuyển đổi bằng cấp 2 trong giáo dục mầm non và mở các trường tư thục cho những người có bằng trung cấp trở lên và chứng chỉ quản lý mầm non. Điều kiện và thủ tục để thành lập trường mầm non tư thục phía dưới nhé: 

Cơ sở vật chất

 • Trường mầm non nằm trong khu dân cư, đảm bảo các quy định về an toàn, vệ sinh môi trường
 • Diện tích đất xây dựng bao gồm: diện tích đất xây dựng; khu vui chơi giải trí; không gian xanh, đường dẫn. Diện tích đất xây dựng trung bình ở đồng bằng và trung tâm (trừ thị trấn) tối thiểu là 12 m2/trẻ em; 08 m2/trẻ em ở khu vực đô thị, thị trấn, vùng núi cao và hải đảo
 • Đối với những nơi khó khăn về đất đai, diện tích xây dựng có thể được thay thế bằng diện tích xây dựng và phải đảm bảo đủ diện tích theo quy định;
 • Trường mầm non tư thục có thể thuê trường học, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhàn rỗi từ các cơ sở giáo dục nhà nước hoặc công lập để tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.
 • Trường mầm non tư thục được tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của Chính phủ về khuyến khích xã hội hóa các hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, tư pháp… cho thuê một phần hoặc toàn bộ kinh phí nhà ở, cơ sở hạ tầng của Nhà nước. Chuyên môn. Trường hợp thuê thiết bị giáo dục chưa sử dụng hết cho các cơ sở giáo dục sự nghiệp công lập ngoài công lập thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

>>>> Xem thêm: Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục cập nhật mới 2021 >>>>

Cấu trúc của khối xây dựng bao gồm

 • Khu vực nhóm trẻ em: phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, nhà vệ sinh, sân chơi phải tuân thủ các quy định;
 • Phòng học tập: phòng thể thao, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng chức năng;
 • Khu vực phòng ăn: nhà bếp và khu vực lưu trữ;
 • Khu vực hành chính bao gồm: văn phòng trường học, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, văn phòng hành chính, phòng y tế, phòng an ninh, phòng giảng viên, nhà vệ sinh của nhân viên, nhân viên, giảng viên, nhân viên, bãi đậu xe nhân viên;
 • Sân chơi bao gồm: sân chơi nhóm và lớp học; sân chơi công cộng.
 • Trang thiết bị, đồ chơi, dụng cụ, vật liệu được chăm sóc và giáo dục trẻ em theo điều kiện và thủ tục để thành lập trường mầm non tư thục
 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có số lượng đầy đủ, hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn để bảo đảm tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non và hoạt động giáo dục.
 • Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.
 • Có quy định về tổ chức và hoạt động của trường mầm non.
 • Khuôn viên trường mẫu giáo có một bức tường ngăn cách nó ra khỏi bên ngoài;

Điều kiện và thủ tục để thành lập trường mầm non tư thục

Thủ tục thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mẫu giáo tư thục

Hồ sơ bao gồm

 • Yêu cầu bằng văn bản về giấy phép hoạt động giáo dục;
 • Bản sao mẫu tử, bản sao xác nhận bản gốc hoặc bản sao kèm theo được sử dụng để so sánh với quyết định thành lập hoặc cấp phép thành lập trường mẫu giáo;
 • Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt như hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; danh sách giáo viên nêu rõ trình độ chuyên môn của mình; hợp đồng làm việc giữa trường mầm non và từng cán bộ quản lý, giáo viên;
 • Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ việc thực hiện điều kiện và thủ tục để thành lập trường mầm non tư thục.
 • Danh sách số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định;
 • Văn bản quy phạm pháp luật: Giấy xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê mặt bằng nhà trẻ, ít nhất 5 năm; xác nhận quản lý quỹ hiện có của trường mầm non, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết, sau khi được phê duyệt chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng trường mầm non và chi phí hoạt động hàng ngày. Kế hoạch huy động vốn và cân đối nguồn vốn tiếp theo để đảm bảo hoạt động ổn định của các trường mầm non trong vòng 5 năm kể từ ngày nhập học;
 • Quy định về tổ chức và hoạt động của trường mầm non.

Thứ tự thực hiện

 • Trường mầm non phải trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ văn bản quy định đến Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nội dung cần sửa đổi, bổ sung phải thông báo bằng văn bản cho trường mầm non; trường hợp đáp ứng quy định thì thông báo phương án đánh giá thực tế của trường mầm non;
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo chương trình đánh giá thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chính và sẽ phối hợp với các bộ phận chuyên môn có liên quan tổ chức đánh giá thực tế;
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Người đứng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; trường hợp không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì phải thông báo bằng văn bản cho trường mầm non biết lý do.

>>>> Xem thêm: Điều kiện làm chủ nhóm, thủ tục thành lập nhóm trẻ tư thục >>>>

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến những điều kiện và thủ tục để thành lập trường mầm non tư thục. Hãy liên hệ Luật VN hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết tận tâm nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788