Đình chỉ giải thể trung tâm ngoại ngữ do vi phạm các quy định pháp luật

Thành lập một trung tâm ngoại ngữ cần chuẩn bị rất nhiều các thủ tục pháp lý liên quan để có thể xin giấy phép thành lập trung tâm. Nếu bạn là người chưa có kinh nghiệm, không am hiểu luật pháp thì có thể sẽ làm không đúng các quy định. Dẫn tới việc vi phạm các quy định hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Khiến phải đình chỉ hoạt động của trung tâm hoặc nặng hơn có thể bị giải thể trung tâm ngoại ngữ của mình. Luatvn.vn sẽ tư vấn những quy định liên quan giúp bạn hiểu rõ hơn trong bài viết sau đây:

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ, GIẢI THỂ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ

Việc đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ.

b) Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường của trung tâm.

c) Các trường hợp vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật.

Người có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ thì có quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ.

Đình chỉ giải thể trung tâm ngoại ngữ
Đình chỉ giải thể trung tâm ngoại ngữ

Trình tự thực hiện việc đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ:

a) Khi trung tâm ngoại ngữ vi phạm quy định, người có thẩm quyền theo quy định thành lập đoàn kiểm tra. Tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm ngoại ngữ và đề xuất phương án xử lý.

b) Căn cứ kết quả kiểm tra, người có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động giáo dục quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ. Trong quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục phải xác định rõ lý do đình chỉ hoạt động giáo dục, quy định rõ thời hạn đình chỉ. Các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp người học. Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Sau thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục. Nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ. Quyết định cho phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục trở lại. Được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì có văn bản thông báo cho trung tâm ngoại ngữ nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Hồ sơ đề nghị hoạt động giáo dục trở lại gồm:

– Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại.

– Quyết định thành lập đoàn kiểm tra.

– Biên bản kiểm tra.

Trình tự cho phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục trở lại được thực hiện theo quy định sau:

Trình tự thực hiện:

a) Trung tâm ngoại ngữ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại đến người có thẩm quyền

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm.

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định. Người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định. Trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định.

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định. Người có thẩm quyền quy định quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Đình chỉ giải thể trung tâm ngoại ngữ
Đình chỉ giải thể trung tâm ngoại ngữ

Giải thể trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm ngoại ngữ bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

b) Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ. Không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

c) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ thì có thẩm quyền quyết định việc giải thể trung tâm ngoại ngữ.

Trình tự thực hiện việc giải thể trung tâm ngoại ngữ:

a) Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm. Đề xuất phương án xử lý hoặc xem xét phương án xử lý do tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm. Kiến nghị, đề xuất, lập báo cáo kết quả kiểm tra.

b) Căn cứ kết quả kiểm tra, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ra quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ. Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể. Các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trên đây là một số thông tin về việc đình chỉ, giải thể trung tâm ngoại ngữ. Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc chuẩn bị thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ. Hãy liên hệ ngay với Luật VN. Chúng tôi sẽ cung cấp Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ trọn gói cho bạn. Đồng thời đại diện giao dịch với cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền. Để đẩy nhanh việc cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ cho khách hàng.

Mọi vấn đề vướng mắc Quý khách vui lòng liên hệ với Luật VN để được tư vấn và hướng dẫn miễn phí. Hotline tư vấn 24/7: 076 338 7788

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá