Đặc điểm và quy trình thành lập doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định Khoản 1 Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”. Cùng Luatvn.vn tìm hiểu đặc điểm và quy trình thành lập doanh nghiệp tư nhân trong bài viết sau: 

Đặc điểm nhận biết doanh nghiệp tư nhân 

Doanh nghiệp tư nhân có các đặc điểm sau: 

 • Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ

DNTN có nguồn vốn không giống các công ty nhiều chủ sở hữu khác, nguồn vốn của doanh nghiệp chủ yếu xuất phát từ tài sản của một cá nhân duy nhất. 

 • Quan hệ sở hữu vốn doanh nghiệp 

Nguồn vốn ban đầu của DNTN xuất phát từ tài sản của chủ doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, chủ sở hữu có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư. Trường hợp giảm vốn đầu tư, chủ doanh nghiệp phải thực hiện khai báo với cơ quan kinh doanh. Do đó, không có giới hạn giữa phần vốn và tài sản được đưa vào kinh doanh của doanh nghiệp và phần còn lại thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tư nhân. Điều này có nghĩa là không có sự tách biệt giữa tài sản của chủ doanh nghiệp và tài sản của doanh nghiệp. 

Thành lập doanh nghiệp tư nhân
Thành lập doanh nghiệp tư nhân
 • Quan hệ sở hữu quyết định quan hệ quản lý

Do chỉ có một chủ sở hữu nên DNTN có toàn quyền quyết định trong tổ chức và quá trình vận hành, hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp có thể thuê giám đốc điều hành về quản lý doanh nghiệp tư nhân, nhưng chủ doanh nghiệp sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm pháp luật cho mọi hoạt động của DNTN. 

 • Phân phối lợi nhuận

Vấn đề phân chia lợi nhuận không áp dụng với DNTN do chỉ có một chủ sở hữu. Vì vậy toàn bộ lợi nhuận từ việc hoạt động kinh doanh sẽ thuộc về chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc chủ doanh nghiệp sẽ là người phải chịu mọi rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh. 

 • Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân 

Một pháp nhân phải có tài sản riêng, tức là phải có sự tách bạch giữa tài sản của pháp nhân đó với những người tạo ra pháp nhân. DNTN không có sự độc lập về tài sản vì tài sản của doanh nghiệp tư nhân không có sự độc lập trong quan hệ với tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân.

 • DNTN phải chịu trách nhiệm vô hạn trước mọi khoản nợ trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp tư nhân 

Chủ DNTN không chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh trong phạm vi vốn đầu tư mà còn phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản trong trường hợp vốn đã đăng ký không đủ. 

Ưu điểm và nhược điểm của loại hình DNTN

Loại hình doanh nghiệp tư nhân có những ưu, nhược điểm như sau:

Ưu điểm 

 • Chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan tới doanh nghiệp
 • Ít bị ràng buộc bởi quy định của pháp luật do chế độ trách nhiệm vô hạn như một đảm bảo cho đối tác kinh doanh cũng như các tổ chức tín dụng hợp tác với doanh nghiệp
 • Cơ cấu tổ chức và vận hành doanh nghiệp đơn giản
 • Chế độ trách nhiệm vô hạn tạo ra sự tin tưởng cho đối tác và khách hàng của DNTN.

Nhược điểm

 • Tính rủi ro cao đối với chủ DNTN do phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng cả tài sản của mình trong quá trình hoạt động kinh doanh.
 • Dù có thuê giám đốc quản lý thì chủ doanh nghiệp vẫn là người phải chịu mọi rủi ro nếu xảy ra trong quá trình kinh doanh. 

Quy trình thành lập doanh nghiệp tư nhân 

 Muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp cần phải chuẩn bị các vấn đề sau: 

 • Lựa chọn ngành nghề kinh doanh 
 • Chọn vị trí làm trụ sở 
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Vốn điều lệ

Những vấn đề cần thực hiện khi thành lập DNTN

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Đầu tiên chủ DNTN cần xác định cụ thể tên doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp cần phải đảm bảo các yếu tố sau:

Về tên tiếng việt:

 • Loại hình doanh nghiệp: được viết là “Doanh nghiệp tư nhân” hoặc “DNTN”
 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong trong bản chữ cái tiếng việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Về tên bằng tiếng nước ngoài: 

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài được dịch từ tiếng việt sang, một trong những tiếng nước hệ chữ La – tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch sang tiếng nước ngoài với nghĩa tương ứng.

Lựa chọn trụ sở khi thành lập doanh nghiệp tư nhân 

Trụ sở chính của DNTN là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Địa chỉ phải được nêu cụ thể số nhà, ngách, hẻm, ngõ, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh thành phố trung ương ngoài ra phải có số điện thoại và số fax, email (nếu có). 

Tuy nhiên, theo quy định của Luật nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015, DNTN không được đăng ký trụ sở tại căn hộ chung cư, diện tích thuộc nhà chung cư trong các trường hợp sau: 

 • Nhà chung cư chỉ có chức năng để ở
 • Diện tích nhà chung cư có chức năng để ở đối với các tòa nhà hỗn hợp gồm cả Trung tâm thương mại, nhà văn phòng. 

Lựa chọn ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp lựa chọn ngành nghề kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ – TT để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm đó.

Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh không có trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm đó.

Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác sẽ do cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận.

Vốn điều lệ 

DNTN không cần đăng ký vốn điều lệ, vốn đăng ký kinh doanh của chủ doanh nghiệp được gọi là vốn đầu tư, do chủ doanh nghiệp tư đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. Chủ doanh nghiệp phải đăng ký chính xác tổng vốn đầu tư, trong đó nêu rõ vốn bằng Đồng Việt Nam (VNĐ), ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các khoản tài sản khác. Đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân 

Thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm 2 bước chính sau: 

Luavn.vn hỗ trợ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
Luavn.vn hỗ trợ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Bước 1: Chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ thành lập DNTN

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ: 

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập DNTN
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Có hai cách thực hiện nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

 • Nộp trực tiếp tại Văn phòng một cửa – Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 
 • Nộp hồ sơ qua mạng điện tư theo quy trình tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Thời hạn trả kết quả là 3 ngày kể từ ngày nhận hồ hợp lệ. Sau đó phòng kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho chủ DNTN. 

Trên đây là những thông tin quan trọng liên quan tới doanh nghiệp tư nhân. Hy vọng bài viết đã cung cấp nhiều kiến thức bổ ích tới bạn đọc và quý khách hàng. Nếu cần hỗ trợ đăng ký thành lập DNTN có thể liên hệ cho chúng tôi qua số Hotline/ Zalo 076.338.7788. 

0763 387 788