Độc quyền thương hiệu với công ty nước ngoài, cách xây dựng hợp đồng!

Cách xây dựng hợp đồng độc quyền thương hiệu với công ty nước ngoài như thế nào? Đặc điểm hợp đồng với đối tác nước ngoài ra sao và Chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh Độc quyền thương hiệu. Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh Độc quyền thương hiệu . Nội  dung dịch vụ tư vấn, soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh Độc quyền thương hiệu. Trong bài viết sau đây của công ty Luatvn chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc trên của quý khách hàng! Mời bạn đón đọc!

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Mục lục

Yêu cầu của khách hàng:

Bên A:

 • Công ty A (cũng như thương hiệu BB của công ty C thuộc sở hữu của công ty A tại thị trường Việt Nam) cam kết không bán cho thị trường Việt Nam của nước BB, cam kết luôn có quy định Cấm bán hàng cho Việt Nam (cũng như các quốc gia có văn phòng đại diện tại nước sở tại) với các siêu thị và đại lý tại Nhật Bản dưới mọi hình thức.

Bên B:

 • Công ty B cũng cam kết không nhập BB dưới bất kỳ hình thức nào nhưng không nhập khẩu từ công ty A của Nhật Bản. Nếu bên nào có sai phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và nếu công ty A (cũng như công ty C) vi phạm điều kiện này, họ sẽ bị phạt ít nhất 1 triệu đồng đối với đơn vị  hợp tác trực tiếp, phạt tiền 1 triệu USD để bồi thường cho đơn vị NP và chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhật Bản.
 • Nếu B phạm sai lầm, anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước luật pháp quốc tế về các điều khoản của hợp đồng và ngừng quyền phân phối độc quyền tất cả các sản phẩm dưới thương hiệu BB. Đối với cam kết độc quyền giữa công ty B và công ty A, công ty A yêu cầu từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 2 năm 2017, công ty B cần ký hợp đồng này và cần phải cam kết bán hàng hàng tháng là nhập khẩu 100 thùng BB mỗi tháng.
 • Không cần thiết mỗi tháng, trong vòng 6 tháng, tổng doanh số 600 trường hợp là ok. Từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 9 năm 2017, sản lượng trung bình là 160 thùng / tháng là bắt buộc.
 • Từ tháng 10/2017 đến tháng 3/2018, cần đạt sản lượng trung bình 200 thùng/tháng. Cam kết hợp đồng tạm thời tối thiểu cần thiết để sở hữu độc quyền thương hiệu BB sẽ là trong 2 năm tới. Vào cuối mỗi năm vào tháng 12, sẽ có một cuộc họp giữa công ty A và công ty B về thỏa thuận trong hợp đồng cho năm tới.

Cơ sở pháp lý:

 • Bộ luật dân sự năm 2015
 • Luật thương mại năm 2005
 • Luật sở hữu trí tuệ năm 2005
 • Luật đầu tư năm 2020/QH13 của Quốc hội

1. Khái niệm đầu tư và hình thức đầu tư hiện hành

Đăng ký độc quyền thương hiệu
Đăng ký độc quyền thương hiệu
Dự án đầu tư là một tập hợp các đề xuất đầu tư vốn trung hạn hoặc dài hạn để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh trong một lĩnh vực cụ thể, trong một khoảng thời gian xác định.

Các hình thức đầu tư hiện đang được pháp luật về đầu tư công nhận bao gồm:

 1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.
 2. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
 3. Thực hiện dự án đầu tư.
 4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 5. Hình thức đầu tư mới, tổ chức kinh tế theo quy định của Chính phủ.

2. Khái niệm hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

Căn cứ khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 nêu rõ: “Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi tắt là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh và chia sẻ lợi nhuận. phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế”.

3. Tính năng của hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

 • Đối tượng của thỏa thuận hợp đồng hợp tác kinh doanh có thể là một cá nhân hoặc một tổ chức kinh tế.
 • Hợp đồng hợp tác là thỏa thuận trên cơ sở tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận hoặc sản phẩm do hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh phải được lập thành văn bản làm cơ sở pháp lý để phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền của các bên tiến hành hợp tác kinh doanh.

Theo đó, khi lập hợp đồng hợp tác kinh doanh phải đảm bảo các nội dung sau theo quy định tại Điều 28:

“Điều 28. Nội dung hợp đồng BCC

1. Hợp đồng BCC bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Tên, địa chỉ, người đại diện theo ủy quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;
b) Mục tiêu, phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;
c) Đóng góp của các bên vào hợp đồng và phân phối kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;
d) Tiến độ và thời gian thực hiện hợp đồng;
đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;
e) Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;
g) Trách nhiệm vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên ký kết có thể thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

3. Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận về các nội dung khác không trái với quy định của pháp luật.”

4. Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh Độc quyền thương hiệu:

 • Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải có nghĩa vụ thỏa thuận về việc sử dụng tài sản chung để đưa vào kinh doanh, đặc biệt là tài sản có giá trị lớn để đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh khi có tài sản xác định, phải có sự đồng ý của chủ thể hợp tác xã và nội dung đã thỏa thuận thể hiện bằng văn bản.
 • Các bên có cùng nghĩa vụ đóng góp và tạo ra tài sản chung tương ứng với số tài sản góp vốn. Tài sản đóng góp cho hợp tác kinh doanh có thể là tiền hoặc tài sản khác.

5. Đại diện hợp tác kinh doanh Độc quyền thương hiệu:

 • Đối tượng đầu tư vào hợp đồng hợp tác kinh doanh có thể có hoặc không có tư cách pháp nhân, vì vậy khi không thuận tiện để làm như vậy trực tiếp, các thực thể không pháp lý sẽ phải có giấy phép. ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền cho người khác hành động thay mặt mình trong khi thực hiện hợp đồng. Việc bổ nhiệm một đại diện được ủy quyền có thể được thực hiện bằng văn bản.
 • Trong trường hợp có người đại diện theo ủy quyền tham gia thiết lập và thực hiện giao dịch, người nhận được ủy quyền sẽ thay mặt bên ủy quyền hành động.
 • Từ việc xác lập và thực hiện giao dịch dân sự, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ được phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một số quyền và nghĩa vụ nhất định trên cơ sở các văn bản do các bên ký kết.

6. Nội  dung dịch vụ tư vấn, soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh Độc quyền thương hiệu:

xay dung thuong hieu doc quyen 1
hợp đồng hợp tác kinh doanh Độc quyền thương hiệu
Dịch vụ tư vấn và soạn thảo tại Công ty Luatvn.vn như sau:
 • Chuẩn bị cơ sở pháp lý để điều chỉnh các vấn đề liên quan;
 • Nghiên cứu các tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên tham gia hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp, từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng. hợp đồng, đảm bảo tối đa lợi ích cho doanh nghiệp và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;
 • Chỉ định luật sư tham gia hội đồng đàm phán hợp đồng;
 • Cho ý kiến pháp lý để bên thuê tư vấn đánh giá, quyết định trong đàm phán nội dung hợp đồng;
 • Thẩm định nội dung, xem xét, sửa đổi các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;
 • Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với các đối tác để bảo vệ các điều khoản quan trọng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tư vấn viên 
 • Soạn thảo, chỉnh sửa các điều khoản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
 • Tư vấn, soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các quy định pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, tiền phạt hợp đồng, pháp luật hiện hành, thẩm quyền…

7. Chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh Độc quyền thương hiệu trong bất kỳ trường hợp nào trong số này.

 • Trường hợp hợp đồng hợp tác kinh doanh Độc quyền thương hiệu được ký kết để thực hiện một công việc nhất định, và bây giờ công việc đó đã được hoàn thành.
 • Trường hợp hợp đồng hợp tác kinh doanh bị chấm dứt theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Khi hợp tác kinh doanh có những hoạt động không nhằm mục đích xác lập giao dịch, xâm phạm lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ổn định tại địa phương nơi dự án được triển khai)
 • Chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh khi thuộc trường hợp thỏa thuận của các bên được đưa vào nội dung hợp đồng ban đầu mà các bên đã ký (khi một bên vi phạm hoặc gian lận trong hợp tác, hợp tác hoạt động không đạt được mục đích, định hướng như thỏa thuận ban đầu của các bên,….)

 • Hoặc ở thời điểm hiện tại khi một trong các bên tham gia hợp đồng không muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc nói cách khác muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải chấm dứt hợp đồng.
 • Và các đối tượng hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng đã ký muốn chấm dứt hợp đồng hợp tác thì phải đảm bảo thực hiện nghĩa vụ với các đối tượng hoặc khoản nợ khác.
 • Nếu không thể trả hết tất cả các khoản nợ bằng tài sản chung, tài sản riêng biệt phải được sử dụng để trả hết. Và nếu sau khi trả nợ với đối tác, nhưng tiền chung hoặc tài sản chung vẫn còn đó, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ chia cho nhau theo tỷ lệ hợp tác ban đầu để đảm bảo lợi ích của nhau. các bên hợp tác, trừ trường hợp các bên hợp tác thỏa thuận khác về tỷ lệ so với hợp đồng.
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về những kinh nghiệm khi quý khách hàng muốn tìm hiểu về đăng kí độc quyền thương hiệu với công ty nước ngoài . Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Hoặc quý khách có thể đến địa chỉ văn phòng tại 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788