Đóng trùng bảo hiểm tại 2 công ty thì xử lý như thế nào?

Xin chào, Luatvn.vn! Vào ngày 1 tháng 5 năm 2009, tôi quyết định chấp nhận một công ty mới và gia nhập công ty. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2009 đến ngày 17 tháng 5 năm 2009, tôi đã nộp đơn xin nghỉ phép tại công ty cũ của tôi và vào ngày 17 tháng 5 năm 2009, tôi đã chấm dứt hợp đồng tại công ty cũ. Và dẫn đến đóng trùng bảo hiểm tại 2 công ty thì xử lý như thế nào? 
Khi tôi hiện đang làm việc tại công ty an sinh xã hội in sổ bảo hiểm, tôi được cho là đã lặp lại tháng 5 năm 2009, vì vậy tôi đã phải nộp đơn xin giảm giá tại một trong hai công ty. Nhưng khi tôi liên hệ với hai công ty để xin giảm, cả hai công ty đều nói rằng đóng bảo hiểm xã hội cho tôi là chính xác, vì vậy cả hai bên đều không đồng ý kê khai miễn giảm.
Xin hướng dẫn tôi làm thế nào để tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội để tôi có thể kê khai và in sổ bảo hiểm, trách nhiệm của hai công ty này là gì? Khi cả hai công ty từ chối tuyên bố giảm sở hữu?
Cảm ơn bạn đã tin tưởng của bạn và gửi câu hỏi của bạn đến bộ phận tư vấn pháp lý của Công ty Luatvn.vn để được tư vấn pháp lý. Nội dung câu hỏi của bạn được nghiên cứu và đề xuất bởi đội ngũ luật sư của chúng tôi như sau:

Cơ sở pháp lý để xử lý các trường hợp đóng bảo hiểm xã hội trùng lặp

Luật Bảo hiểm xã hội 2014
Quyết định số 595/2017/BHXH năm 2017
Công văn số 3663/BHXH-THU

Bảo hiểm xã hội là gì?

Luật Bảo hiểm xã hội định nghĩa bảo hiểm xã hội như sau: Bảo hiểm xã hội là bảo lãnh bồi thường hoặc bồi thường một phần thu nhập của người lao động do bệnh tật, thai kỳ hoặc ốm đau, tài sản, tai nạn lao động, nghề nghiệp gây giảm hoặc mất mát. Ốm đau, chấm dứt tuổi lao động hoặc tử vong theo đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội. Quỹ bảo hiểm xã hội là quỹ tài chính độc lập với ngân sách nhà nước, bao gồm đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động, quỹ do Nhà nước hỗ trợ. Bảo hiểm xã hội bao gồm hai hình thức bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại bảo hiểm xã hội mà người lao động và người sử dụng lao động do nhà nước tổ chức. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một loại bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức, người tham gia bảo hiểm có thể lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình, Nhà nước có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp phụ thuộc. Trong trường hợp trên, do bạn đang làm việc trong doanh nghiệp hợp đồng lao động, giữa người sử dụng lao động và người lao động có quan hệ lao động nên doanh nghiệp của bạn phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Đóng trùng bảo hiểm tại 2 công ty thì xử lý như thế nào?

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội là gì?

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm người lao động quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: Đối tượng nộp đơn

Người lao động công dân Việt Nam đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm

 • Người lao động không có thời hạn cố định, hợp đồng lao động có thời hạn cố định, hợp đồng lao động thời vụ hoặc thời hạn làm việc từ ba tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động do người sử dụng lao động ký với người lao động hợp pháp. Đại diện của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật lao động;
 • Người lao động có thời hạn hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Công nhân quốc phòng, công an viên, nhân viên khác của tổ chức mật mã;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân; cán bộ, hạ sĩ quan chuyên môn, cán bộ, kỹ thuật viên của cơ quan công an nhân dân; người làm công tác mật mã được trả lương như quân nhân;
 • Sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an có nhiệm kỳ; quân đội, công an, sinh viên đang theo học được hưởng chi phí sinh hoạt phí;
 • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Bộ luật Lao động Việt Nam;
 • Giám đốc doanh nghiệp, giám đốc điều hành hợp tác xã nhận lương;
 • Công nhân bán thời gian tại xã, phường, thị trấn.

>>>> Xem thêm: Người lao động nghỉ không lương có được hưởng bảo hiểm y tế không ? >>>>

Các điều kiện bổ sung

 •  Người lao động nước ngoài có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp có thể tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.
 • Đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức, tổ chức quốc tế nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân khác sử dụng và sử dụng người lao động theo hợp đồng lao động.
 • Công dân Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.
 • Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều này, sau đây gọi chung là Người lao động.

Như vậy, nếu là người lao động làm việc tại công ty, tổ chức kinh tế, ký hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Cách đóng bảo hiểm xã hội và mức đóng của người lao động là gì?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: Tiêu chuẩn đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động:
 • Trường hợp người lao động không làm việc trong 14 ngày làm việc liên tục trong tháng và không được hưởng lương thì không đóng bảo hiểm xã hội trong tháng đó. Thời gian này không được tính vào việc hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ thai sản. ”
 • Vì vậy, trong trường hợp của bạn, nếu một trong hai công ty không có việc làm trong một tháng và không nhận được tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên, công ty phải báo cáo sa thải cho bạn. Bạn có thể sử dụng cơ sở trên để buộc một trong hai công ty mắc sai lầm trong vấn đề này để báo cáo sa thải.

Đóng trùng bảo hiểm tại 2 công ty thì xử lý như thế nào?

Theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 595/BHXH năm 2017, quy trình thu thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế như sau: Hoàn trả: Là cơ quan bảo hiểm xã hội khi chấm dứt giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, hoàn trả số tiền xác định không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp lại cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
Đồng thời, hướng dẫn chuyên môn về việc sáp nhập sổ BHXH của người lao động theo Công văn số 3663/BHXH-ĐT:

Nguyên tắc xử lý hợp nhất sổ bảo hiểm xã hội

Người lao động nộp sổ BHXH cùng thời gian cho đơn vị đang công tác hoặc đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội đã đóng, lập hồ sơ và chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện hợp toán. Trường hợp đơn vị tham gia BHXH trước đó giải thể hoặc người lao động đã đóng BHXH, hiện chưa tham gia bảo hiểm xã hội thì người lao động phải nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội đã đăng ký tham gia BHXH cho đơn vị mình.
Đối với sổ tập trung có cùng số năm đóng bảo hiểm xã hội, khi hợp nhất, sổ BHXH được giữ lại theo thứ tự ưu tiên sau đây:
 • Nếu người lao động muốn giảm chồng chéo trong quá trình này, yêu cầu người lao động liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội của thành phố nơi họ cư trú để giảm chồng chéo và đóng sổ sách;
 • Cuốn sách này đang được hưởng chế độ hưu trí;
 • Cuốn sách đã và đang được hưởng chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp;
 • Sách đã nhận trợ cấp một lần nhưng chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 • Sổ đã hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng chưa được hưởng bảo hiểm xã hội một lần;
 • Cuốn sách này có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với mức lương cao hơn.

Quá trình tham gia bảo hiểm xã hội mà người lao động cam kết không được công nhận nhưng được quản lý bởi các khu vực khác phải nhập dữ liệu đó để khóa kế hoạch kb và KT.

Các nguyên tắc bổ sung

 • Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đồng thời phải giảm quá trình chồng chéo, thậm chí thời gian không hưởng trợ cấp giống như thời gian hưởng trợ cấp một lần hoặc trợ cấp thất nghiệp thì cũng phải có cùng thời gian. Nếu chồng chéo được giảm xuống mức hưởng trước đó, khi giảm nhiều lần thì phải thu hồi số tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội đã nhận (nếu có). 
 • Khi hợp nhất sổ bảo hiểm xã hội cùng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và hưởng bảo hiểm thất nghiệp, nếu thủ tục đóng bảo hiểm xã hội giống nhau thì được sử dụng để tính thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp (3 tháng, 6 tháng). Tháng hoặc 9 tháng… Sau đó yêu cầu nhân viên hoàn trả số tiền bảo hiểm thất nghiệp nhận được trước khi giảm trùng lặp.
 • Người lao động lợi dụng hồ sơ của người khác để tham gia BHXH và được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, nếu vẫn còn việc xử lý chưa được thụ lý thì đơn vị (hoặc người lao động) nộp hồ sơ điều chỉnh theo quy định thì cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ thông tin nhận dạng chính xác và thông báo cho cơ quan điều trị bảo hiểm xã hội nơi đã xác định đúng chế độ cập nhật danh tính.
 • Quá trình tham gia bảo hiểm xã hội đã được hưởng chế độ nhưng do các địa phương khác quản lý, dữ liệu không được nhập. Nếu dữ liệu thô được quản lý bởi tổ chức của bạn, dữ liệu được xác nhận theo lịch trình CT, TT (nếu có).

Đóng trùng bảo hiểm tại 2 công ty thì xử lý như thế nào?

Thời hạn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội

Sau khi có quyết định đóng bảo hiểm xã hội hoặc quyết định hưởng chế độ hưu trí được xử lý theo nguyên tắc kết hợp trả lại, hoàn trả hoặc đóng lại. Tiếp tục quá trình đóng bảo hiểm xã hội, kể từ ngày đóng, người lao động chính thức nhận lương hưu sau khi tính lại thời gian lương hưu. Đối với việc hoàn trả tiền bảo hiểm cho người lao động, một trong hai đơn vị nộp cùng giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để chuẩn bị các tài liệu sau đây cho bạn:
 • Mẫu quyết toán công việc (01 bản gốc/người).
 • Lập danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT (bản chính Mẫu D02a-TS-01).
 • Mẫu đơn (Mẫu C02-TS – 01 bản gốc/người).
 • Sách BHXH (định dạng cũ) hoặc bìa, trang riêng của sách bảo hiểm xã hội (01 cuốn sách/người).
 • Quyết định thu hồi tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có) (bản chính 01).

>>>> Xem thêm: Bốn nhóm được hưởng hỗ trợ Covid 19 đợt 3 TP HCM >>>>

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Đóng trùng bảo hiểm tại 2 công ty thì xử lý như thế nào? cùng với những thông tin liên quan đến mức đóng và mức BHXH tự nguyện mà người dân cần biết. Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788